Go Down

Topic: Växelstyrning med Keypad (Read 167 times) previous topic - next topic

Maxieboy

Hej,
Jag håller på med att göra en förenklad växelstyrning för min Modelljärnväg med 40 växlar.

Jag vill kunna styra växlarna med hjälp av en Arduino NANO, Keypad 4x4 samt en 16x2 display.
Allt skall kopplas samman med I2C bus enheter för att förenkla tråddragningen.

Ett antal (5st) PFC8575 skall med hjälp av ULN2803 lägga om växlarna med en kort spänningspuls på kommando skickat från Keypaden.

Exv. Växel 5* för rakt och Växel 5# för kurvläge.
Displayen frågar efter vilket växelnummer.
Man trycker in växel nummer + * eller # för önskad operation.
Displayen bekräftar vilken växel som lagts om.
Helst skall man kunna "toggla" mellan * och # på valda nummer innan man matar in nytt växelnummer.

Jag får kommunikationen att fungera bra mellan keypad och display men har problem med att skicka den vidare till rätt PFC8575. Varje enhet har sin egen adress typ 0X39, 0X38 osv. Displayen har adress 0X3F.

Jag försöker att skicka vidare det som lästs in i Displayen men lyckas inte så bra.
Funderar på att lägga till ett EEPROM att skriva till parallellt och sedan läsa ifrån men är orolig för att få ett "trögt" system tidsmässigt.

Är det någon som använt PFC8575 för att expandera I/O på något liknade set som kan ge mig lite tips och hjälp?

Maxieboy

Nähä, det var kanske fööör avancerat för forumfolket här?

Go Up
 


Please enter a valid email to subscribe

Confirm your email address

We need to confirm your email address.
To complete the subscription, please click the link in the email we just sent you.

Thank you for subscribing!

Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy