Go Down

Topic: arduino 4 wd robot met ping en lcd afstand uitlezing programming (Read 3779 times) previous topic - next topic

pe2hlc

May 07, 2012, 11:29 am Last Edit: May 08, 2012, 01:07 pm by pe2hlc Reason: 1
Hallo iedereen

Ik wil de scketsch van  Eric  Pavey - http://www.akeric.com/arduino/robot_4wd/robot4wd_06.pde combineren met de lcd sketch  hier onder het lukt mij niet om dit voor elkaar te krijgen de sketch van Eric werkt goed.
De LCD scetch werkt afzonderlijk ook goed, maar ik kan de combinatie van de twee sketch niet voor elkaar krijgen foutmeldingen bij de vleet waar kan ik het LCD gedeelte invoegen in de 4wd sketch?
kan iemand mij daarbij helpen
gr Rinus
Code: [Select]
 LCD scketsch
#include <LiquidCrystal.h>

// LiquidCrystal display with:
// rs on pin 12
// rw on pin 11
// enable on pin 10
// d4, d5, d6, d7 on pins 5, 4, 3, 2
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);

// this constant won't change.  It's the pin number
// of the sensor's output:
const int pingPin = 7;

void setup() {
  lcd.begin(2, 12);   // This sets the lcd to a two line, 12 char display
  // initialize serial communication:
  Serial.begin(9600);


  }

void loop()
{
  // establish variables for duration of the ping,
  // and the distance result in inches and centimeters:
  long duration, inches, cm;

  // The PING))) is triggered by a HIGH pulse of 2 or more microseconds.
  // Give a short LOW pulse beforehand to ensure a clean HIGH pulse:
  pinMode(pingPin, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingPin, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(pingPin, LOW);

  // The same pin is used to read the signal from the PING))): a HIGH
  // pulse whose duration is the time (in microseconds) from the sending
  // of the ping to the reception of its echo off of an object.
  pinMode(pingPin, INPUT);
  duration = pulseIn(pingPin, HIGH);

  // convert the time into a distance
  inches = microsecondsToInches(duration);
  cm = microsecondsToCentimeters(duration);

  Serial.print(inches);
  Serial.print("in, ");
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.println();

  lcd.clear();
  lcd.print("Inches ");
  lcd.print(inches);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Centimeters ");
  lcd.print(cm);

  delay(100);
}

long microsecondsToInches(long microseconds)
{
  // According to Parallax's datasheet for the PING))), there are
  // 73.746 microseconds per inch (i.e. sound travels at 1130 feet per
  // second).  This gives the distance travelled by the ping, outbound
  // and return, so we divide by 2 to get the distance of the obstacle.
  // See: http://www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/28015-PING-v1.3.pdf
  return microseconds / 74 / 2;
}

long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
{
  // The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
  // The ping travels out and back, so to find the distance of the
  // object we take half of the distance travelled.
  return microseconds / 29 / 2;Jantje

pe2hlc
Allereerst gebruk de "code tag voor code. Dat leest een stuk makkelijke.
Je geeft ook geen goede omschrijving van "wat er niet werkt" Dat spoort mensen ook aan om te zoeken en laat ook veel gerichter zoeken toe.
Ik heb toch even gekeken naar je code en daaruit kan ik afleiden wat er niet werkt.
Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -

Wilhe1mus

Ik begrijp wat pa2hlc bedoelt, hij heeft twee programma's die afzonderlijk goed werken,
maar hij wil ze samen voegen tot één programma dat natuurlijk ook goed moet werken.
Ik heb van programmeren geen kaas gegeten dus kan ik hem niet helpen,
misschien dat één van de andere forum leden die wel bedreven is in het programmeren hem kan helpen.
Wim ...

pe2hlc

Juist Wilhe1mus  dat is precies wat ik bedoel ik heb het lcd prograamma op verschillende manieren in gepast maar dat lukt niet vandaar mijn kreet om hulp.

Wilhe1mus

pa2hlc, ik ben bang dat op het Nederlandse gedeelte van het forum geen echte programmeurs zitten die je kunnen helpen, misschien dat je het eens op het Engelstalige gedeelte moet proberen.
Suc6 , Wim ...

Go Up