Show Posts
Pages: [1] 2
1  International / Nederlands / Re: ADAFRUIT 16x24 Red LED Matrix Panel ID:555 on: October 16, 2013, 08:22:00 pm
Hier is een youtube video. van de 8 matrices in actie.
http://www.youtube.com/watch?v=nQbfMaNVAj8&feature=youtu.be

De code van de video is hier. Vergeet niet de  correcte 1632.CPP and 1632.H file voor de matrices.
dat is diegene die support 8 matrices.
Welke kan gevonden worden op github.
Ik hoop dat iemand er wat aan heeft om er ook meer dan 4 werkend te krijgen.

Code:
//working on version 0022
#include "Wire.h"
#include "RTClib.h"
#include "SPI.h"
#include "HT1632.h"
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 12     // what pin we're connected to

#define DATA 2
#define WR   3
#define CS   4
#define CS2  5
#define CS3  6
#define CS4  7
#define CS5  8
#define CS6  9
#define CS7  10
#define CS8  11
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor

// use this line for single matrix
//HT1632LEDMatrix matrix = HT1632LEDMatrix(DATA, WR, CS);
// use this line for two or more matrices!
HT1632LEDMatrix matrix = HT1632LEDMatrix(DATA, WR, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8);
//RTC_DS1307 RTC;
RTC_Millis RTC;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
    Wire.begin();
    RTC.begin(DateTime(__DATE__, __TIME__));
    matrix.begin(HT1632_COMMON_16NMOS);
  dht.begin();
  matrix.println("DHTxx test!");
  matrix.writeScreen();
  delay(2500);
  matrix.fillScreen();
  delay(2500);
  matrix.clearScreen();
}

void loop () {
    matrix.setTextSize(1);    // size 1 == 8 pixels high
    matrix.setTextColor(1);   // 'lit' LEDs
    matrix.setCursor(0, 0);   // start at top left, with one pixel of spacing
    DateTime now = RTC.now();
    matrix.print("Date:");
    if (now.month() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.month(), DEC);
    matrix.print('/');
    if (now.day() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.day(), DEC);
    matrix.print('/');
    matrix.print(now.year(), DEC);
    matrix.print(' ');
    matrix.setCursor(0, 8);   // next line, 8 pixels down
    matrix.print("Time:");
    if (now.hour() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.hour(), DEC);
    matrix.print(':');
    if (now.minute() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.minute(), DEC);
    matrix.print(':');
    if (now.second() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.second(), DEC);
    matrix.println();

    matrix.writeScreen();

    delay(3000);
    matrix.clearScreen();
   
    matrix.setTextSize(1);    // size 1 == 8 pixels high
    matrix.setTextColor(1);   // turn off LEDs
    matrix.setCursor(97, 0);   // start at top left, with one pixel of spacing
    //DateTime now = RTC.now();
    matrix.print("Time:");
    if (now.hour() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.hour(), DEC);
    matrix.print(':');
    if (now.minute() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.minute(), DEC);
    matrix.print(':');
    if (now.second() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.second(), DEC);
    matrix.println();
    matrix.setCursor(97, 8);   // next line, 8 pixels down
    matrix.print("Date:");
    if (now.month() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.month(), DEC);
    matrix.print('/');
    if (now.day() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.day(), DEC);
    matrix.print('/');
    matrix.print(now.year(), DEC);
    matrix.print(' ');

    matrix.writeScreen();
    delay(3000);
    matrix.clearScreen();
   
      // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();

  // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT");
  } else {
    matrix.setTextSize(1);    // size 1 == 8 pixels high
    matrix.setTextColor(1);   // turn off/on LEDs
    matrix.setCursor(1, 0);   // start at top left, with one pixel of spacing
    matrix.print("Humidity = ");
    matrix.print(h);
    matrix.print(" %\t");
    matrix.setCursor(1, 8);   // start at top left, with eight pixels down
    matrix.print("Temperature = ");
    matrix.print(t);
    matrix.println(" *C , ");
    matrix.setCursor(144, 8);   // start at the top left and 138 pixels right, with eight pixels down
    matrix.print(t*1.8+32);matrix.println(" *F");
        matrix.writeScreen();
    delay(5000);
    matrix.clearScreen();
  }
   
}
2  International / Nederlands / Re: FTDI programmer / not in sync on: July 23, 2013, 08:35:35 pm
Heb de zelfde problemen gehad, met een Sparkfun FT232R. Wat ik ook probeerde geen success.
Ten einde raad heb ik een NOOTROPIC board gebruikt en soldeerde 2 draden op de SCL an SDA. grandioos, dat werkt als een tierelier.
Sinds dan gebruik ik alleen die dingen voor allerlei doeleinden. op Youtube heb ik een paar videos gezet en op mijn webpage een paar fotos.
Probeer de volgende stappen, neem je Arduino en laad de code. laat het werken en haal de chip (Atmel 328) ofzo van je Arduino.
Op je NOOTROPIC board is ook een chip voet (moet je wel even zelf solderen) en die gebruik je dan voor je Atmel 328 van je Arduino.
Met een FTDI kabel kun je nu je code aanpassen wanneer je maar wilt.

In deze video gebruik ik 2 NOOTROPIC boards.

en hier is de achterzijde te zien.
http://www.cjansen.net/images/Arduino/Weather-Time/Back1a.JPG

Hoop dat dit helpt om vlot iets aan de praat te krijgen.
3  International / Nederlands / Re: ADAFRUIT 16x24 Red LED Matrix Panel ID:555 on: June 05, 2013, 07:51:50 pm
Heb 2 kleine video's gevonden die ik gemaakt had en vergeten was van de 8 matrices.
Hier is de link, http://www.cjansen.net/Cor/Fix-Things/Arduino5.htm
Je kunt ze niet missen, de code volgt later die kan ik niet vinden op het moment.
4  International / Nederlands / Re: ADAFRUIT 16x24 Red LED Matrix Panel ID:555 on: June 05, 2013, 07:01:47 am
Ik heb op het moment niet heel veel tijd, omdat ik aan mijn papierwinkel werk voor Amerikaans staats burger. Als dat achter de rug is maak ik een video en post de code, hopelijk duurt dat niet te lang meer.
5  International / Nederlands / Re: ADAFRUIT 16x24 Red LED Matrix Panel ID:555 on: April 09, 2013, 10:52:04 am
OK, ben bezig geweest maar eindelijk de tijd gevonden om de 8 matrices aan elkaar te knopen en de nieuwe HT1632 uit te proberen.
Het werkt, en ook mijn USB heeft het overleeft. Alle 8 op de USB en geen probleem, maar beter een 2A voeding maken en die gebruiken.
http://www.cjansen.net/images/Arduino/Total_lit_up.JPG
Hier is ook een foto met de connectors om ze aan te sluiten.
http://www.cjansen.net/images/Arduino/IDC_connections.jpg
Hopelijk heeft iemand er wat aan om ze ook werkend te krijgen.
6  International / Nederlands / Re: ADAFRUIT 16x24 Red LED Matrix Panel ID:555 on: May 30, 2012, 09:09:22 am
Al met al is een UNO niet zo duur, en 2 aan elkaar zou het moeten doen.
Maar ik vind je idee nog zo gek niet, Ik heb even op je link gekeken en vind dat erg intersant.
Ik zag je klok en daar onder je tekst en dat was eigenlijk waar ik naar op zoek was met de 2x4 panelen.
7  International / Nederlands / Re: ADAFRUIT 16x24 Red LED Matrix Panel ID:555 on: May 23, 2012, 08:31:16 pm
Ja ik heb al op het ADAFRUIT forum gekeken, er is niet echt veel voor dit 16x24 matrix. Het zijn echt goede matrices maar blijkbaar de SURE matrices zijn meer gewild.
En er is meer over gepubliceerd. Misschien moet ik mijn Mega en Uno maar samen gebruiken om ze alle 8 werkend te krijgen.
8  International / Nederlands / Re: ADAFRUIT 16x24 Red LED Matrix Panel ID:555 on: May 23, 2012, 09:05:11 am
De ADAFRUIT heeft geen selectors, je doet dit via de software. Ik heb de SURE gezien met de selectors.
#define DATA 2
#define WR   3
#define CS   4
#define CS2  5
#define CS3  6
#define CS4  7
// use this line for two or more matrices!
HT1632LEDMatrix matrix = HT1632LEDMatrix(DATA, WR, CS, CS2, CS3, CS4);

#define CS5  8 is geen probleem
Wanneer je probeert CS5 etc krijg je een compile error.
Zo 4 is eigenlijk het einde.
9  International / Nederlands / Re: ADAFRUIT 16x24 Red LED Matrix Panel ID:555 on: May 23, 2012, 06:42:08 am
Ja het zelfde met ADAFRUIT voor de matrices is er ook niet veel keuze, LCDs genoeg. Ik hoop dat we iemand hebben die ook geprobeerd heeft om er meer dan 4 aan elkaar te knopen en het werkend te krijgen. hetzelfde geld voor de SURE panelen, Ik zag iets in de PDF dat er ook meer dan 4 aan elkaar geknoopt kunnen worden met genoeg V/A om het werkend te krijgen, dat is eingelijk de reden dat ik naar SURE overga.
Nogmaals bedankt voor de opmerkingen.
10  International / Nederlands / Re: ADAFRUIT 16x24 Red LED Matrix Panel ID:555 on: May 22, 2012, 03:46:44 pm
Bedankt allebei voor de replies. Ja ik allebei de links bezocht toen ik de panels thuis kreeg. De jumper J5 is een verwarrende jumper, reden is dat wanneer ik de jumper verwijderde de display werkte toen niet meer. installeerde de jumper J5 en werkte weer. heb dit geprobeerd met alle 4 en alle 3 de displays.
liet alleen de jumper intact met display 1. Alle ADAFRUIT producten zijn zeer goed heb vele bestellingen gedaan en ben zeer tevreden met de 2 dagen in huis bestellingen. Ik denk dat ik overga naar Sure electronics voor de RG panels.
11  International / Nederlands / ADAFRUIT 16x24 Red LED Matrix Panel ID:555 on: May 22, 2012, 09:07:37 am
Hallo,

Is er iemand die deze matrices ook heeft,  https://www.adafruit.com/products/555
ik heb er 4 aan elkaar en werken, maar ze zeggen dat je er 8 aan elkaar kunt knopen en werkend krijgen.
Zover geen success met meer dan 4. Ze werken perfect maar ik zou graag een groter scherm creeren.
Hier is een voorbeeld.  4x 16x24 Matrix  http://cjansen.net/Cor/Fix-Things/Arduino1.htm12  International / Nederlands / Re: Vertaling van Arduino IDE in het Nederlands on: May 22, 2012, 08:58:12 am
Ik dacht dat je aan het vertalen was en "upload" is Engels. "Laden" is dan een betere vertaling dan 2 talen door elkaar gooien.

En " Editor.java:2572#, java-formatmsgid "Bad error line: {0}"msgstr "Slechte foutregel: {0}"  vertelt iets in deze zin.
Je hebt een fout in regel {0} met een regel nummer in plaats van een nul.
Soms moet je de zin een beetje ruim nemen en vertalen naar de correcte zin.

Het was een opmerking/aanvulling voor de vertaling, Ik zeg nog steeds goed gedaan.
13  Community / Exhibition / Gallery / Re: Multifunction LED matrix on: May 21, 2012, 10:17:55 am
This look promising for what i was doing, Only thing is a use different matrices from Holtek.
https://www.adafruit.com/products/555
I have four together and they work but larger then this isn't working.
I will try this code provided above and see if this will work with the matrices.
Well done...
14  International / Nederlands / Re: Vertaling van Arduino IDE in het Nederlands on: May 16, 2012, 09:25:13 am
Hallo, ik vond de Nederlandse vertaling van de Arduino op Github. Zeer goed gedaan, maar ik heb toch nog een paar opmerkingen.
Zoals deze:
#: Editor.java:2296#, java-formatmsgid """Serial port {0} not found.\n""Retry the upload with another serial port?"msgstr """Seriële poort {0} niet gevonden.\n""Upload opnieuw proberen met een andere seriële poort?"

Zou dat niet moeten zijn:
"Opnieuw laden met een ander seriële poort nummer?"


en deze:
#: Editor.java:2572#, java-formatmsgid "Bad error line: {0}"msgstr "Slechte foutregel: {0}"

Zou dat niet moeten zijn:
"msgstr "Fout in regel: {0}"

Ik zag ook de commentaar van de "U" en "Jou", in het Engels is "You" je, jij en jou.  het ligt dus aan de zin waarin het gebruikt wordt.
Voor de rest goed gedaan.
Ik zelf gebruik de Engelse versie , Je leert er een hoop van.

15  International / Nederlands / Re: Welkom op het Nederlandstalige forum on: May 14, 2012, 03:36:45 pm
Laat je niet afschrikken door het Engels, Je kunt er alleen maar van leren. Heb de zelfde ondervinding, Google iets als je het niet direct kunt vinden. Ik woon in Amerika en ik leer nog steeds.
Misschien kun je hier wat vinden op http://cjansen.net/Cor/Fix-Things/Arduino.htm
Pages: [1] 2