Show Posts
Pages: [1]
1  International / Scandinavia / Hjelp til å lese av ei fotocelle? on: July 01, 2012, 02:52:56 am
Jeg er nybegynner og trenger hjelp til å lese av ei fotocelle (Sick WL34-B430) med arduino uno.

Litt om fotocella:
   Switching output: NPN/PNP, selectable via PNP/NPN selector
   Output current Imax.:   100 mA   
   Response time:   ≤ 500 µs   
   Switching frequency:   1,000 Hz

Dersom jeg bruker voltmeteret i NPN modus,
gir fotocella 12,5v eller 0,5v avhengig om lysstålen er brutt eller ikke.

Hvordan kan jeg lese av dette med en arduino uno?
Pages: [1]