Show Posts
Pages: [1] 2
1  International / Scandinavia / Re: Inmatningsproblem on: July 19, 2013, 09:20:30 pm
Ny dag och testkört, både code och hårdvara fungerade som tänkt. Mitt projekt ska vara till fotostacking.
Har tagit lite bilder på en blomma under dagen, lite mycket manuellt jobb bara. Flytta 10steg (0.5mm)
ta kort flytta osv. Så funderade på att driva hela processen från Arduinon.

1: Ställa in skärpa ljus osv.
2: Ta kortet
3: Känna av om blixten löst ut
4: Om blixt ok flytta xxx steg osv.
 Btw. Tack olaf för hjälpen så här långt
2  International / Scandinavia / Re: Inmatningsproblem on: July 18, 2013, 12:52:16 pm
Hej olof.

Jo skrev precis som du sa under "0" men fick fel i kompileringen men det var säkert mitt fel.
Försöker i morn igen. tack för hjälpen så länge.
3  International / Scandinavia / Re: Inmatningsproblem on: July 18, 2013, 09:56:26 am
Olaf coden fungerar utmärkt, dock ett litet problem som du eller någon annan kanske lösa.
följande händer.
1: jag anger steg som stegmotorn ska utföra tex 100st
2: jag matar in en 1 och stegmotorn går 100 steg, jag gör det ett par gånger tex 5 ggr och har då förflyttat mig 500steg framåt
3: Matar in 0 och stegmotorn rör sig antal steg bakåt som jag sparat i "int = c" i det här fallet 500steg så långt allt väl. men kör jag om cyckeln har jag redan från start 500steg i "c"
   Jag måste hitta ett set att nolla c innan jag startar om?
4  International / Scandinavia / Re: Inmatningsproblem on: July 17, 2013, 02:00:59 pm
ahhh är det skillnaden jag undrade just hur jag skulle få bort alla nollor, tack för det tippset

Slatten
5  International / Scandinavia / Re: Inmatningsproblem on: July 17, 2013, 01:38:13 pm
Tack Olof, har just läst på lite med just det du nämner. Men är alldeles för oerfaren att fatta allt.
Gjorde just en code som verkar fungera, den kompilerar fint och verkar göra det den ska. Blir test live
i morgon med stegmotorn inkopplad. Det ska lite kosmetika in i coden men synpunkter och tipps tas
tacksamt emot.

Code:

#include "math.h"               // include the Math Library
#include <AFMotor.h>

// Connect a stepper motor with 48 steps per revolution (7.5 degree)to motor port #2 (M3 and M4)
AF_Stepper motor(48, 2);
float a;
int c;
int d ;
void setup() {
  Serial.begin(9600);           // set up Serial library at 9600 bps
    motor.setSpeed(100);  // 100 Varv/min
   Serial.println("Steg?");
   while (Serial.available() == 0);
   
    a = Serial.parseFloat();        // new command in 1.0 forward
    Serial.print("a = ");
    Serial.println(a, DEC);

    }

void loop()
{
    while (Serial.available() == 0);
     int val = Serial.read() - '0';// minskar decimalvärdet
      if (val == 1)
    {                                   
   Serial.println(a);
        motor.step(a, FORWARD, SINGLE);
        d = d + 1;
        c = a * d;
       
  }
    else if (val == 0)
  {
    Serial.print( c  ); 
      Serial.println( " steg backwards"  );
       motor.step(c, BACKWARD, SINGLE);             
  }
else
  {
    Serial.println("Fel input");
  }
    Serial.flush();
}

 
6  International / Scandinavia / Inmatningsproblem on: July 16, 2013, 04:21:26 am
Hej matar in tex värdet "80" via serial monitorn till variabeln x. läser jag sedan av x är inte värdet 80 utan decimalvärdet utav detta.
Hur går jag runt det? Har hittat följande lösning för 0-9.
int x = Serial.read() - '0';

slatten
7  Forum 2005-2010 (read only) / Scandinavia / Re: Arduino pt100 on: February 02, 2010, 06:39:56 am
 SRyLul ja upplösningen 0.01 är kanska lite överkurs.
men det var ett mål jag satt i början på projektet,
enklaste sättet att få till en vettig lösning är nog en
wattstone brygga och med lite trixande kan man ändra
det mätområde man är intresserad av. Har just nu hittat
en krets i NL som jag beställt hem
http://www.smartec.nl/pdf/DSUTI.pdf
den verkar ok men jag förstår inte riktigt hur utgången fungerar
men du som programerar kanske kan tolka det för mig.

slatten
8  Forum 2005-2010 (read only) / Scandinavia / Re: Arduino pt100 on: January 25, 2010, 12:07:21 pm
Jo det du säger om mätområdet är -200 till +850 GrC stämmer ju men jag vill mäta i två områden 0-100GrC med en upplösning på 0.1 och inom ett område tex 75-85GrC och med så bra upplösning som det går eller 0.01GrC
och det räcker ju 1024 bitar till.
9  Forum 2005-2010 (read only) / Scandinavia / Re: Arduino pt100 on: December 17, 2009, 08:39:59 pm
Jaha mín norska kolega konstigt att du vet temperaturerna för hembränning. Det säger ju en del om din erfarenhet, men om du vill prata destilationsteknik kan vi ta en riktig diskution om detta, Men min avsikt med tråden var att få mer information om pt100 den är ju den vanligaste förekommande sensorn i industrin och i laberatoriemiljö och har unika egenskaper som precition och och ålderbeständighet. Och det förvånar mig att ingen i den här världen har lyckats koppla ihopp dom, men jag har nog hittat en lösning som är relativt billig, återkommer när jag labbat klart och är det flera som har någott intresant inom området är ni mer än välkommna
10  Forum 2005-2010 (read only) / Scandinavia / Re: Arduino pt100 on: October 17, 2009, 11:01:59 am
Tittade på databladet för tmp36 och upplösningen är alldeles för dålig, det var därför jag valde att gå på pt100, har haft lite dåligt med tid just nu men ska grotta ner mig i problemmet under hösten. Upplösningen jag vill ha är 0-100grader med 0.1 och 75-85grader med ännu bättre upplösning
11  Forum 2005-2010 (read only) / Scandinavia / Re: Arduino pt100 on: September 06, 2009, 11:37:36 am
Hej alla, som ett led i utveklingen av mit Arduinoprojekt fick jag börja plugga igen. Kom in på Chalmers kvällskurs 15p C-programering med inriktning på Labview är det någon annan som har liknande utbildning eller erfarenhet, vore det kul med en kontakt. Har fortfarande inte löst problemet med pt100 givarna så den som har ideer eller förslag är välkommna.
12  Forum 2005-2010 (read only) / Scandinavia / Re: Arduino pt100 on: August 20, 2009, 06:58:35 pm
Hej Ja Norska går alldeles utmärkt, och tack för svaret. Har tittat lite på strömlösningmetoden du föreslår och den verkar vara den smartaste lösningen. Synd bara att omvandlaren på Elfa kostar 700kr. Där jag ska mäta 70-90c vill jag ha stor nogranhet så där blir det nog en strömlösning och i det övriga området en spänningsdelare. Jag ska ha 6st pt100 inkopplade så man får ta lite hänsyn till ekonomin. Och så nämner du avstånd mellan pt100 och Arduino det kommer att vara relativt kort ca 3meter.
13  Forum 2005-2010 (read only) / Scandinavia / Arduino pt100 on: August 13, 2009, 03:45:15 pm
Hej.

Har för en tid sedan skaffat en Arduino, driver just nu ett annat projekt där Arduinon skall ingå. Köpte ett antal pt100 3tråds tempgivare som ska andvändas för en högupplöst temgivning. vill mäta inom området 0-100grader C och 70-90grader C. Problemet jag att hitta en enkel lösning för att få till en insignal inom specificerat som är 0-5v vilket är analogingången på arduinon.

14  Forum 2005-2010 (read only) / Scandinavia / Re: LCD Shield on: February 15, 2010, 04:01:01 pm
ssr har snuffy provat och fått fungera kolla tråden på HD om det.
vad kostade lcd:n med frakt och allt och har du provat den?
15  Forum 2005-2010 (read only) / Scandinavia / Re: LCD Shield on: February 15, 2010, 02:00:06 pm
Aha nu e jag med peter hur många stift andvänder du?
och hur lång kabel vill du ha?
Pages: [1] 2