Show Posts
Pages: [1]
1  International / Scandinavia / Re: Arduino akvarium computer project on: June 13, 2013, 07:14:29 am
Hej Igen

Jeg har laest lidt om servo og forstaar det saaledes: Servoen forsynes med spaending paa de 2 lederer og der tilföres en puls paa den tredje og servoen stiller sig I den position der svarer til puls laengden. DVS at en PWM udgang paa arduinoen er oplagt til formaalet.

Jeg har engang for laenge siden lavet en pröve med et potentiometer tilkoblet en analog indgang og vaerdien jeg laeste sendte jeg direkte til PWM udgangen (der er faerdige biblioteker I IDE) det vil sige at jeg lavede en lysdaemper - potentiometeret var input og en lysdiode var output. hvis du nu erstatter dioden med din servo motor skulle du kunne stille servoen I forskellige stillinger med potentiometeret.

Det med at den kun skal köre paa specielle dage er kun et spörgsmaal om at have den aktuelle tid til raadighed - AT24C32 kredsen er jo oplagt til dette - ellers maaske hente tiden fra internettet??

/K


2  International / Scandinavia / Re: Arduino akvarium computer project on: June 11, 2013, 03:39:30 am
Hej Johnny

Det var dog noget af en udfordring du der har givet dig selv. :-)

Omkring det at anvende tider til at beslutte körsel med servoerne - jeg har tidligere haft akvarie men har aldrig haft server paa dem; hvad er det du skal lave med servoerne?

Maaling af pH og uS er jo ikke noget man bare lige gör - hvorfor vil du nu dette?? (Jeg har arbejdet med svömmebasinner og der maaler man netop disse faktorer men det var en manuel process)

Jeg er elektronik man I mit daglige arbejde men kender ikke noget til de server du har men kunne jeg ikke faa lov at se et datablad?

/Karsten
3  International / Scandinavia / Re: Arduino + ethernet sende alarm ved indgang on: July 12, 2012, 01:42:43 pm
Hej

Jeg er bange for at du er på vej over åen efter vand :-)

Hvis du har et HPFI relæ der er indkoblet (produktionen kører) har du jo spænding til rådighed og der er meget let at lave et sikkert signal til din Arduino.

En strømforsyning (gamme mobil lader eller lign) forsynes med 230V fra HPFI relæet, på lavvolt siden tilkobles den via en spændings deler til indgangen på Arduinoen (Arduinoen ser en logisk '1' på indgangen), når relæet slår fra forsvinder spændingen din mobil lader kan ikke længere drive optokobleren og signalet forsvinder til Arduinoen - det kan ikke bliver simplere og mere sikkert. Det er jo en farlig spænding der kommer ud af HPFI relæet, så det gælder om at være sikker imod fejl.

Mobil laderen kan eventuelt indsættes i en sikkontakt der er forsynet fra det relæ du vil overvåge - så skal du ikke endgang ind i måler tavlen.

Du kan lave 3 paralelle "følere" en for hver fase :-)
Pages: [1]