Show Posts
Pages: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 112
166  Using Arduino / Displays / Re: i2c lcd showing unknown characters on: July 13, 2014, 06:06:03 pm
Hi gavin71, welcome too.

You might want to check how often you are writing to that LCD.
I really don't think it is the same problem the original poster (OP) has.

Try to make your sketch to only update what needs to be updated, and only do that when something has changed.
There is no need to write the same content to your screen over and over again, and doing that might get you in some timing troubles.
That is, if you do that of course.
As you didn't provide any clue to your sketch, i'm guessing here.

167  Using Arduino / Project Guidance / Re: Pin based communication between 2 Arduinos - Possible? on: July 13, 2014, 05:09:26 am
Hi and welcome.

Your question isn't really clear to me.
I think i understand what you want to achieve, but i do not know how (hardware wise) you would like to do this.
You are indicating you would like to use an Arduino (with LCD and keypad) as a human interface, and send it's input to some other controller to be checked.
Would that controller be an other Arduino, or would you want to connect it to some existing controller of unknown origin ?
You told you want to use a "HTTP connection", but that doesn't tell how you will connect the hardware.
Does the other controller support this "HTTP connection", or do you have to create this ?
Are you able to change that other controller, or are you building that controller yourself, or add something to it to get to your goals ?
Also, you mentioned you want to stay away from some remote control, but it's hard (for me) to see a relation the rest of your question in that.

So, your question raises lots of other questions.
Maybe a more detailed description of what you have and what you want to change / do would be a good idea.
168  Community / Website and Forum / Re: Forum Font on: July 12, 2014, 06:23:57 pm
Holy crap, you're absolutely right.

This font is really bad.
I don't know what happened, when it changed.
I was online with my laptop earlier today and didn't see any problem with the font.
But now, with the desktop (zoomed in, 3 taps on ctrl +), it's really bad where it has been OK for months.
I'm using Firefox, if that helps in determining what might be wrong.
169  Community / Bar Sport / Re: Hello, its ..... here ringing you from Windows, to tell you that you have a .... on: July 12, 2014, 03:50:52 pm
So does our country.
But that doesn't help much against overseas callers, would it ?

And why do you have to register not to be registered ?
Or bothered in any way ?
170  Using Arduino / Displays / Re: i2c lcd showing unknown characters on: July 12, 2014, 03:38:54 pm
Hi and welcome.

Your question is unclear to me, but i'll make some remarks / tips.
Do you see the hello world message for some 8 seconds after starting the sketch ?
You are writing values to the LCD, that is not the same as printing characters to it.
Do you fully understand that difference ?

The answers to these questions might help decide what way to go next, to solve your problem.
171  International / Nederlands / Re: Vertraging maar geen gewone delay. on: July 10, 2014, 06:30:39 pm
Hoi Arjen, en welkom.

Dit is een klassiek voorbeeld van blink without delay
Dat is een sketch die je in de voorbeelden kunt vinden, die zijn meegeleverd met de IDE.
Als je daarmee een beetje speelt door ermee te variëren, leer je dit ook in andere gevallen te gebruiken zoals jouw vraag.
Nico Verduin heeft je al zo'n uitwerking voorgeschoteld, en dit soort oplossingen verdient ook 1000x keer meer de voorkeur dan een delay.
Dan moet je m uiteraard wel binnen je loop hebben zitten (of aanroepen).

Die voorbeelden zijn overigens sowieso een dikke aanrader.
Op zichzelf zijn het namelijk niet zulke bijzondere sketches, maar ze zijn juist zo gemaakt dat je er mee kunt spelen.
Zo kun je dus proberen wat er gebeurt als je iets in die sketch verandert, en das bijzonder leerzaam.
172  International / Nederlands / Re: letter grootte in programmeer omgeving on: July 07, 2014, 05:47:49 pm
Even voor de volledigheid:
Ik zie dat je de IDE op Nederlands hebt staan.
Daar is het dan dus Bestand - Voorkeuren.
Helemaal onderaan, net boven de OK knop zie je dan de link staan.
173  International / Nederlands / Re: Arduino Progamma Instaleren "Launch4j" on: July 06, 2014, 05:24:54 pm
Hoi Ralph, en welkom.

"Launch4j" spreek je uit als "Launch for Java".

Heb je wel Java geïnstalleerd ?
Zonder Java geen IDE.

Heel belangrijk detail bij Java: zorg dat het ding up to date is.
Java is bovengemiddeld hackgevoelig, door diens aard.
174  Using Arduino / Displays / Re: Arduino hangs at check buttons () on: July 03, 2014, 05:28:22 pm
Quote from: MrSkuff
Problem:
When this line is executed:
Code:
int b = mybuttons.checkButtons();
no more line of code will be executed.
...
Quote from: MrSkuff
Code:
  e = button.checkButtons();//this is where the code stops}

That's why you were asked to give the full code.
Your first description of the problem is not what is in your sketch.

Your sketch seems to be calling a library to get a keypress from the shield.
That library is likely to wait for some key press, but doesn't seem to register one and so keeps waiting for it forever.
Did you incorporate the keys in your self made shield ?
And did you do that the exact same way as the example you used ?

175  Using Arduino / Displays / Re: 0.96 oled with 4 pins wont work? on: July 03, 2014, 04:46:21 pm
I am one of those people, and i explained in this thread that i did use a level shifter module (no resistors for that).

There are at least 2 versions of the panel.
One (mine) has 30 wires, the other has 31 wires and they are not pin-compatible.
That was the reason i asked for a clear picture of the back of the module.
In such clear picture, the traces on the PCB are visible.
There aren't very much other components, so a clear picture will help in "reverse engineering" the module to see what is connected to what, and how.
Besides that, those pictures also show the brand of the module.
That might help also, people with the exact same module might pop up and tell you something about it.

I'm very busy with my daytime job at the moment.
But i will try one of my modules while connected directly to the 5 volts signals soon.
I think bperrybap's comments are your best guess at the moment, so try that.
176  International / Nederlands / Re: Aansturen van display met een COP472n-3 controler on: July 02, 2014, 05:59:19 pm
Hoi DimitriK, en welkom.

Die beschrijving is mij best duidelijk, het laatste stukje van bladzijde 5 en bladzijde 6  horen bij elkaar.

Jij hebt het over woordjes die ergens staan, en over rijen en kolommen.
De datasheet heeft het daar juist niet over.
Deze datasheet laat zien dat er geen rijen en kolommen worden aangestuurd, maar als jij dat wil zou dat alsnog kunnen, maar daar maak je het jezelf niet gemakkelijker mee.

In onderstaande afbeelding (zie attachment)uit dat document, zie je hoe een 7 segments element word aangestuurd in een Epson LD-370.
Maar dat is dus afhankelijk van het display.

Op bladzijde 7 staat ten eerste een foutje.
Daar is vermeld dat je eerst !CE (de ! uitroepteken komt overeen met de streep over de letters en betekent dat dat signaal actief is als het LOW is) laag moet maken.
In stap 7 staat vervolgens dat je !CS weer hoog moet maken.
Maar je hebt geen !CE (Chip Enable), en alleen een !CS (Chip Select).
De fout is dus dat ze hier in beide gevallen !CS bedoelen.

Een enkele chip kan 32 bits aansturen.
Dus moet je ook 32 bits uitklokken.
Natuurlijk kun je wel een kleiner aantal bits uitklokken, maar alleen als je de laatste bits niet wil instellen.
Dus als je daar wel iets op hebt aangesloten dan wil je dat dus ook aansturen.
Wel staat er dat je per 8 bits moet aansturen en dus dat je 8, 16, 24 of 32 bits in 1 keer moet aansturen.
ShiftOut doet dat standaard niet.
Die doet 8 bits per keer en stuurt dus maar een enkele 7 segment aan.
Daar kun je omheen werken door !CS zelf aan te sturen (met een andere Arduino pin), en dan dus telkens 4 bytes te sturen met ShiftOut.
Als je meer wil punten / segmenten sturen, dien je per chip een aparte !CS aansturing door de Arduino te gebruiken aldus deze gebruiksaanwijzing.

Als je dit nog niet snapt, geef dan aan wat je dan wel snapt.
177  Using Arduino / Displays / Re: 0.96 oled with 4 pins wont work? on: July 01, 2014, 06:03:00 pm
Hi.

Your photograph is huge and way too unfocused to see what board it actually is.
Can you post a link to the product you bought, or a very clear picture of both front and back of the board ?
The display i used, was connected through a small 5 to 3 volt converter board (so not by resistors).
I'm not sure that was necessary, but it didn't harm and worked.
The connector to Arduino has direct traces from data pins to glass, so no resistors or anything in it.
That board is powered from 5 volts and has an on board power supply that creates the actual voltage the display needs.

The board you are using might have a level shifter and power supply on board .
We can't tell but we might be able to do so if we have some pictures.
178  International / Nederlands / Re: Probleem LCD I2C library met lcdbargraph on: June 30, 2014, 02:09:46 pm
Dit kun je zelf (en ij alleen, niet wij) uitvinden.
Je hebt een werkend display/sketch combinatie.
Ergens in die sketch staat beschreven hoe de I2C chip met de parallelle interface van de display is verbonden.
Want dat is waarin deze modules van elkaar verschillen.
Dus zoek op in jouw sketch die werkt waar die beschrijving staat (of zet die sketch nog eens in een aparte bijlage).
Dan ga je in de sketch die je werkend wil krijgen op zoek naar dezelfde regel, maar waar andere getallen of in ieder geval in een andere volgorde genoemd worden.
Die regel voorzie je dan van //commentaar, en op de volgende regel zet je een kopie van de regel uit de werkende sketch.
Daarna zou dit moeten werken.
Als dat niet zo is, haal je de nieuwe regel en het //commentaar weer weg en kun je verder speuren.


Ik zie net dat je dat al gedaan had.
Enige dat ik me dan kan voorstellen is dat je een I2C conflict hebt, waarbij het eerste is dat je naar het adres moet kijken.
Is er een ander I2C onderdeel dat ook aanspraak maakt op 0x27 ?
De meeste (maar niet alle) modules laten het toe dat je het adres aanpast middels (soldeer) jumpers.
179  Using Arduino / Motors, Mechanics, and Power / Re: HELP !! I NEED HELP !!! on: June 30, 2014, 07:25:34 am
Quote from: iiPewDiePie
Code:
void setup() {
// initialize the digital pins as outputs.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);//Motor aangesloten op pin 7 en 8, deze zijn PWM capable
pinMode(6, OUTPUT);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(13, LOW);

}
void loop() {
analogWrite(5, 128);
digitalWrite(13, LOW);//Show speed on LED
delay(4000); //wait a bit
analogWrite(5, 255);
digitalWrite(13, HIGH);//Show speed on LED
delay(4000);
analogWrite(6, 128);
digitalWrite(12, LOW);//Show speed on LED
delay(4000); //wait a bit
analogWrite(6, 255);
digitalWrite(12, HIGH);//Show speed on LED
delay(4000);
}

Hi.
You did some changes in your sketch, but do you know what you changed ?
And if so what is the reason for this change ?
You also translated a comment to our language, but after that (i'm assuming that) you changed the line.
Be meticulous with your changes and the comments.
If you don't then these comments are worthless and would better be left out.

Code:
pinMode(5, OUTPUT);//Motor aangesloten op pin 7 en 8, deze zijn PWM capable
pinMode(6, OUTPUT);
Where have pins 7 and 8 gone ?
Besides, what has PWM capability to do with this sketch ?
You aren't using it.
In the original sketch pin 13 is used because it has an on board LED connected to it.
So you added pin 12 ,but for what reason ?
Would you like a LED to light up on that one too ?
In that case you have to make that happen.

Don't have us guessing here, by posting some sketch and ask us if this does what you are expecting it to do (without telling about your expectations).
In case the English language is a challenge to you, there is a Dutch section available too.
180  International / Nederlands / Re: stuurbediening on: June 30, 2014, 06:33:45 am
Je kijkt nu of er een knop word ingedrukt, en als dat het geval is ga je de code uitzenden.
Daarmee ga je die code dus heel vaak uitzenden, terwijl je dat waarschijnlijk niet wil.
Daarom is het slimmer om te kijken welke knop er word ingedrukt, en dat sla je dan even op.
Dan kijk je nog een keer welke knop er word ingedrukt, en als dat dezelfde knop als daarnet was, zend je de code die daarbij hoort uit.
Op die manier heb je dus een debounce functie gecreëerd.
Wanneer je de code hebt uitgezonden, komt er een nieuwe voorwaarde bij.
Die voorwaarde is dat er iets anders geregistreerd moet worden dan die knop van daarnet.
Iets anders is dus een andere knop die heel kort werd gedrukt, of geen knop.
Als aan die andere voorwaarde werd voldaan, kun je de code nog een keer uitzenden.

Alleen wil je dit gedrag wel hebben bij bijvoorbeeld een cijfer toets, maar niet bij de volume knop.
Daarom kun je als je het hierboven staande hebt uitgewerkt, knoppen als volume anders doen.
Daar kun je dan gaan kijken hoe lang die knop ingedrukt blijft.
Daarvoor houd je dus de tijd in de gaten.
En dan kun je bijvoorbeeld elke halve seconde die volume up of down uitzenden.
Er gelden natuurlijk nog andere knoppen waar dit ook wenselijk voor zal zijn.
Dit is een gevalletje "blink without delay", die je als leidlijn kunt gebruiken om dit laatste te bereiken.
Pages: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 112