Show Posts
Pages: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 107
286  International / Nederlands / Re: hulp gevraagd voor arduino regelunit voor distilleer apparaat on: April 03, 2014, 05:17:43 pm
Hoi Rolf.

Je hebt hier inderdaad wat elementen uit de voorgaande posts gecombineerd tot een vermoedelijk wel werkende oplossing.
Wat me er aan opvalt, is het volgende en dat zie ik in drie stappen:

Stap 1:
Je kijkt of er alweer een seconde voorbij is, en dan pas je ze aan en druk je de minuten en de seconden af.

Stap 2:
Je kijkt of je onder de 10 seconden bent uitgekomen.
Dan druk je ze nog een keer af, maar dan met een extra 0 ervoor.

Stap 3
Als je niet onder de 10 was uitgekomen, druk je ze ook nog een keer af, maar dan zonder de voorgaande nul, omdat daar al iets anders word afgedrukt.

Stappen 2 en 3 worden altijd uitgevoerd, niet alleen als er zojuist een seconde voorbij is gegaan.
Daarmee is je Arduino en je display veel drukker dan noodzakelijk, en dat kost je straks kostbare tijd als je dit in je grote geheel gaat inpassen.

Daarom kan ik je zeggen dat je hiermee al een heel eind op de goede weg zit, maar dat ik er voor zou zorgen dat ik altijd maar 1 keer per seconde die tijd zou afdrukken, hoe je ook uitkomt met de seconden en minuten.
Want natuurlijk krijg je dat verhaal ook met de minuten: onder 10:00 zul je straks liever 09:59 zien als 9_:59.

Nog ff 1 keer de kam erdoor.
287  Using Arduino / General Electronics / Re: TV Decoder on: April 01, 2014, 05:15:27 pm
Did you have a look at how such signals are built up ?

It's really very unlikely that what you want to do will be successful, but then again i don't know what exactly you want to do.
But if you have a composite or RGB signal, you might be able to capture the teletext signal.
288  International / Nederlands / Re: Hulp bij programmeren van Besturing van electra in huis & Brandweerpieper on: April 01, 2014, 03:29:21 pm
Ik heb je sketch en je oude opzet niet gelezen.
Maar ik denk wel dat ik weet wat je moet doen om dit voor mekaar te krijgen.

Als je zelf het licht aan doet, dan ga je meestal niet nog eens terug om het licht weer aan te doen, en als het uit was ga je ook niet terug om m nog een keer uit te doen.
Dat is omdat je hebt onthouden of je 'm aan of uit gezet hebt.
Dus moet je je Arduino ook laten onthouden hoe de stand van zaken was voor je je melding kreeg.
Dan kun je dus heel eenvoudig weer terug keren naar die toestand.
Dat betekent dus dat je een vorigeStatus (lastState) moet bijhouden.
Aangezien je (denk ik) alles aanzet als je een melding krijgt, hoef je niet te onthouden dat je alles aan hebt staan, maar alleen dat de melding nog geldig is.
Ik zou het ook zo maken dat ik maar 1 keer alles aan zou zetten, en niet telkens weer tijdens je melding alles aanzetten terwijl dat al zo was (scheelt je tijd).

Nog een keer in het kort:
Goed bijhouden wat je allemaal doet en gedaan hebt.
289  Community / Website and Forum / Re: Replacing Avatars? Should it take a while? on: April 01, 2014, 03:03:47 pm
Your browser shows the old picture, you should purge the cache.

I see some sort of hedgehog.
290  International / Nederlands / Re: hulp gevraagd voor arduino regelunit voor distilleer apparaat on: April 01, 2014, 10:47:52 am
Je moet wel een vorm van feedback hebben, maar je hoeft niet de positie waar je bent te meten.
Als je sketch gereset of net voor het eerst gestart is, dan weet ie niet waar de naald staat.
Je mag er niet van uitgaan dat de naald dan helemaal open of helemaal dicht staat, dat moet je vaststellen.
Daarom heb je dus een eindschakelaar nodig die op een vast punt registreert waar je de naald ergens hebt staan.
Die eindschakelaar hoeft niet per se aan de naald zelf te zitten, en in principe ook niet aan het begin of het eind van het bereik (alhoewel dat wel logisch is).
Als ie maar op een uniek vast punt zit.
Wanneer je die schakelaar hebt bereikt kun je door het bijhouden van de stappen die je gezet hebt dus ook weten waar de naald staat.

De schakelaar kan een microswitch zijn, maar net zo goed een lichtsluis of een magnetisch contact, daar mag je zelf iets voor bedenken.
291  Community / Bar Sport / Re: Being specific on: March 31, 2014, 05:02:19 pm
First smile today (it's 0:12 over here).
292  International / Nederlands / Re: hulp gevraagd voor arduino regelunit voor distilleer apparaat on: March 31, 2014, 04:55:07 pm
Hoi Rolf.

Dat komt omdat je dus minder getallen nodig hebt.
Je Arduino maakt er geen 09 van, maar 9.
In je vorige sketch werd er gekeken of je al beneden de 10 was uitgekomen, en in dat geval werd er netjes een nul op de plaats van de tien seconden neergezet.
Die truuk kun je zonder meer naar je nieuwe sketch kopiëren.

Maar ik zie wel meer dingen waar ik mijn vraagtekens bij heb hoor.
Zo doe je dit:
Code:
  if (Sec = Sec-1)
Daar zijn in een kort stukje code drie fouten te vinden, met het resultaat dat je er per ongeluk doet wat je wilde bereiken.
Die "if" heeft daar niets te zoeken, je wil helemaal op dat moment niet kijken of er iets aan de hand is.
Als die if waar is, dan doe je er ook niets mee want na je voorwaarde gebeurt er niets (geen andere commando's en ook geen { } haakjes).
En die if is altijd waar, want je vergelijkt niet iets, maar je geeft een opdracht.
Die opdracht is Sec = Sec -1, en omdat die opdracht word uitgevoerd klopt de uitkomst van deze fout ook (maar word er daaraan zoals gezegd helemaal geen consequentie getrokken).
Dus als je de if weghaalt en er gewoon neerzet:
Code:
  Sec = Sec-1;
Dan bereik je hetzelfde zonder dat dat op een foute wijze gebeurt.

Verder zie ik nog dit:
Code:
 if ((Sec)==00) Sec=59;
En daar ben ik het ook niet per se mee eens.
Je gaat hier op het moment dat het nul geworden is, naar negenenvijftig.
De volgende keer dat je dan ziet dat je een seconde verder bent, ga je dus naar achtenvijftig.
En nu ben je wel een seconde kwijtgeraakt.
Dus kun je beter naar zestig gaan, want dan ben je de volgende keer dus toch op negenenvijftig, nét voor je 'm gaat afbeelden op je beeld.


293  Community / Bar Sport / Re: Things to be missed 10 years from now... on: March 31, 2014, 02:52:51 pm
Those EPIRB's are mandatory by SOLAS regulation on commercial seagoing vessels, as are transponders.
The user can't change their transponders identity code and they do not have an off switch.
Only law enforcement is allowed to switch off the transmitter.
294  Using Arduino / Motors, Mechanics, and Power / Re: L298: problems with motor directions (reverse does not work!) on: March 31, 2014, 12:17:14 pm
Yes, you seem to be missing something, and that something might also be the reason why you can't change direction.

Your motor should be connected between two output pins of the L298.
That would be out1 and out2 or out3 and out4.
If you have only 1 of these connected to your motor, you can't control direction.
In knut_ny's drawing you can see DIR and DIR#.
If you see something like that, it means DIR# should be read as DIRNOT, it is the inverse of DIR.
A better known way to mark this is like this: !DIR.
So, first you set direction.
You do that by setting In1 HIGH and In2 LOW, or the other way around for the other direction.
Then you set EnA HIGH to get your motor running at full speed, or you control that speed by applying PWM to it.
By using the inverting gate, you can control the direction with only one pin instead of 2.
So this part was added to the shield for your convenience.
You shouldn't mistake the gates on the shield with those that are internal in the chip.

If you have In1 and In2 LOW, the output will be idle.
But if you have both HIGH, the outputs will be shorted, which is effectively a brake (try to turn the motor by hand if the wires are shorted, and if they are open).

That brake disable offers you a way to have a brake.
If you do not need it, you can tie it to a HIGH level without controlling it.
295  Using Arduino / Microcontrollers / Re: Arduino Micro with MicroSD card breakout board (Adafruit) on: March 31, 2014, 08:18:08 am
Hi.

Have another look at your picture and at the comments in your sketch.
I don't know where you got that pinout in your picture, but it shows pins for MISO MOSI and SCK, and you need these pins.
Are you sure you have the right pins ?

The pins that can be found here (scroll down a bit), show that you might have the correct pins, but assigned the wrong functions to it.
In that case you mixed up DO (or MOSI) and SCK.
And that is when i'm just looking at the pin positions of the Micro, and not at the other function descriptions in your picture.

Be sure to use a correct reference when deciding which pins you are going to use.
296  Using Arduino / Motors, Mechanics, and Power / Re: How to control actuator speed and direction using potentiometer on: March 31, 2014, 03:32:16 am
Hi.

Last December you already asked about this and got some correct answers.
Why don't you pick up that thread and go on over there ?
Did you actually do anything with the information over there ?
You should have been able to control those actuators by now, three full months should be enough to know how to read a potentiometer and to find out how to use that information to your actuator(s).
Hardest thing is to provide enough current.
297  General Category / General Discussion / Re: how to get karrma on: March 30, 2014, 06:13:00 pm
There are no ranks over here.
There are members, moderators that keep order on the forum and administrators that are to be seen as the technical staff.

Karma is awarded by other members, most of the time because you did or said something that an other member liked.
They can give you karma by clicking the green + sign next to your name.
So if you like to have some more karma, you have to earn it.
You cannot demand karma so if you are being a good member that posts helpful messages but no one cares to give you karma for that, so be it.
It is nice to be recognised for your work, but if there is no karma awarded to someone that doens't mean their contributions are less worth or anything.
If someone has tons of karma, that might suggest they are giving a lot of useful answers, but it doesn't mean their answer is alway absolutely better than someone else's answer.

The colored stars and "member type" are related to number of posts.
It doesn't matter what quality those posts are, the post count sets this automatically.

298  International / Nederlands / Re: hulp gevraagd voor arduino regelunit voor distilleer apparaat on: March 30, 2014, 05:58:14 pm
Hoi.

Je hebt een klok sketch opgezocht en die code heb je aangepast zodat er afgeteld word.
Daarmee maak je het jezelf wel moeilijk.
Want die code bevat delen die niet zo heel eenvoudig zijn.
Dit stukje is de essentie van je klok:
Code:
   Sec = -(millis()/milliDivSecs)%60; // divide by 1000 and mod by 60 gives seconds from milliseconds

Je hebt daarbij de - toegevoegd ten opzichte van de originele code.
Maar die originele code wil alleen maar de de secondes herleiden ten opzichte van de systeemklok (oftewel het aantal hartslagen van de Arduino), terwijl jij er iets anders mee wil.

Je hebt de variabele Sec wel goed gedefinieerd, en ook een waarde gegeven, maar die waarde gaat er meteen aan als je zegt:
Code:
Sec =
.
Omdat je dat niet kunt zien, zal ik vertellen wat daar staat:
Er staat Sec-spatie-is-spatie.
Je wijst een nieuwe waarde toe aan Sec, en op dat moment is de oude waarde uit Sec al verdwenen.
Je zegt dus niet dat je een bewerking doet op de waarde uit Sec, maar je wijst gewoon zonder meer iets nieuws toe.
Ik heb je code (omdat het niet erg veel was) even aangepast aan mijn hardware en er toen een beetje mee zitten spelen om vast te stellen of wat ik hierboven schreef ook wel echt waar is.
Daarbij heb ik net voor loop() een delay ingevoegd.
Als ik de delay 2 seconden maak, begint het aftellen bij 14 seconden en elke 1000 milliseconden meer geeft een lagere beginwaarde.
Het probleem is de systeemklok.
Je hebt weinig (lees: geen) controle over die systeemklok, het ding begint op een bepaald moment en dat moment bepaalt dan ook hoe je uitkomt met deze aanpak.

Maar het belangrijkste is natuurlijk hoe kun je dit nu oplossen ?
Je hoeft alleen maar te weten wanneer er een seconde is verstreken.
Je hoeft helemaal niet te weten hoe laat het in Arduinoland is.
Dus dat hele gedoe met het vaststellen van de tijd door de klok uit te lezen en dan te vertalen naar een secondeteller is te ingewikkeld.
Als je kijkt of het verschil tussen previousMillis en currentMillis groter is dan 999, dan is er dus een seconde verstreken.
In dat geval kun je dus 1 van de secondes aftrekken en vervolgens het scherm vernieuwen en previousMillis updaten.
Ik denk dat je dit stukje zelf kunt omzetten in code, het is echt niets anders dan wat 'blink without delay' doet.
299  Using Arduino / General Electronics / Re: LED And PhotoResistor on: March 30, 2014, 04:55:44 am
Well, that looks like:

5 volts - 10K - LED - PhotoResistor - GND.
There's no wires visible apart from the power supply (with odd colors by the way).
So i guess you want to have this work without controlling it with your Arduino ?
That is not going to work, at least because the 10K is much too large in this case.
Your 560R resistor would be better and that might be what you had before (i don't know).

You are experimenting with several LEDs (there was a red LED before, and i see an IR LED).
You got that you need to limit current if you are powering a LED from 5 volts , "serving as what you believe is a step down to ground".
That remark makes some more sense to me now.
It is not exactly what that resistor is for.
That resistor limits current to your LED.
In that case 560 Ohms isn't a bit low as i stated before, but it's twice what is recommended for this (most used in the examples over here is 220 or 270 Ohms), but you can use that 560R without a problem, you'll just have a somewhat dim LED.
The 10.000 Ohms resistor limits the current so much that there will be barely any light emitting from the LED.
And the photo resistor will be of very little influence anymore.

Hoe do you want to wire this all up to your Arduino and have it control the LED brightness:
First you need to do is to build the voltage divider.
You can have a go with that using your 10K resistor and the photo resistor, wire them like:
5 volts - 10K - photoR - GND, and connect the junction of the two resistors to the Arduino input pin.
Also connect Arduino output pin - 560R - LED Anode - LED Cathode - GND.

Now you can read the voltage, which will be lower at more light, at your Arduino input pin.
And you can control the LED at your Arduino output pin accordingly.
Use one of the output pins that has a ~ mark next to it, it means that pin is PWM capable.
300  Using Arduino / General Electronics / Re: LED And PhotoResistor on: March 29, 2014, 05:22:17 pm
So we seem to live in the same timezone.

To get how this works, some explanation is in order.
You can't measure resistance with an Arduino.
But you can measure a voltage up to the voltage that is powering your Arduino (typically 5 volts).
If you would connect a resistor of some kind to either 5 volts or GND, and the other side to the input pin then you would always see the level you connected to.
If you connect 2 resistors and the input pin to the point where both resistors are joining, you create a voltage divider.
In case one of them is a variable (photo) resistor, and the other one fixed then you can measure the entity that is causing the variation in that resistor.
The division of the 5 volts over the resistors is the same as their ratio.
Now if the fixed resistor is tied to GND and the photo resistor is tied to 5 volts, more light would lead to a lower resistance and the input level gets a bit more towards the 5 volts.
If the photoresistor is tied to GND and the other one to 5 volts, more light leads to the input getting closer to GND.

The photo shows a toggle switch, your 560 Ohm resistor (seems a bit of a low value to me) and the photoresistor.
It's unclear to me what the switch is for, and how the resistors are connected.
And it's also unclear how the Arduino is connected to all this.
Could you tell a bit more about that ?
Pages: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 107