Show Posts
Pages: [1]
1  International / Nederlands / Re: Is dit mogelijk? on: December 19, 2012, 03:51:04 pm
Opgelost!!  smiley-grin Via de toetsen W, A, S en D kan ik nu met een bluetooth verbinding de servo's links en rechtsom 360 graden laten draaien met een laag tempo met writeMicroseconds(1510) en writeMicroseconds(1490). Na het loslaten van de toetsen staan de servo's ook weer stil.

Bedacht me net... die kabel van de bovenste servo komt een keer in de knup na al dat ronddraaien!  smiley-eek   360 graden sleepcontact misschien? Mmmm...
2  International / Nederlands / Re: Is dit mogelijk? on: December 14, 2012, 11:33:04 am
Hallo,

Ik ben inmiddels zo ver dat ik ik van mijn laptop een wifi hotspot kan maken. Ik kan mijn mobiel daarmee verbinden.
Op mijn mobiel staat een app die verbinding maakt met een programma op mijn laptop en met het programma op mijn laptop kan ik het beeldscherm van mijn mobiel zien én bedienen!!
Via een Arduino en met Processing kan ik met mijn muis 2 continue servo's bedienen. Daar zit nu mijn probleem.... Als ik de servo's naar links of rechts laat lopen blijven ze in die richting doorlopen totdat ik ze de andere kant opstuur en dan doen ze hetzelfde.
Het zijn Parallax Continuous Servo's en nee, het zijn dan geen "echte" servo's  smiley-wink Maar goed, als iemand hier een oplossing voor weet..... graag!!
3  International / Nederlands / Re: Is dit mogelijk? on: December 05, 2012, 03:49:16 pm
Ik zal even uitleggen wat ik precies wil gaan doen:

Op dit moment heb ik 4.2 draaien op mijn Nexus, hiermee kan dus de sphere foto's maken.
Nu wil ik die foto's op wat originelere plaatsen gaan maken dal alleen maar op ooghoogte, daar komt nog bij dat de mobiel stabiel houden en laten draaien om de horizontale en verticale as van de camera ook belangrijk is.
Plaats het geheel bijvoorbeeld bovenop de Eijffeltoren, dan wil ik dus op afstand kunnen bedienen. Ik moet dus het draai/kantel systeem kunnen bedienen vanaf mijn pc EN kunnen zien waar ik de mobiel naar toe moet sturen wil ik de foto’s kunnen maken. Ik zou een IP camera kunnen gebruiken maar dan kan ik de instellingen van de camera app op de smartphone niet veranderen.
4  Using Arduino / Project Guidance / Re: Is this possible? on: December 05, 2012, 03:43:30 pm
I will explain exactly what I want to do:

At this moment I have 4.2 running on my Nexus, now i can make sphere pictures.
I want those photos to be taken on more original places than just at eyeheigt. also that the mobile has to be stable. Turning arround the the horizontal and vertical axis of the camera is also important.
As an example, place it on top of the Eijffeltoren than you want to be able to remotely control it. So I need a turn / tilt system which can control the smartphone that I can operate from my PC AND I need the ability to see where the camera needs to go. I have on my PC to see what else I could see on my smartphone. (the camera app) I would use a simple ip camera but I can not change settings on the smartphone camera.
5  Using Arduino / Project Guidance / Is this possible? on: December 05, 2012, 09:10:07 am
Hello,

To begin with, Arduino is totally new to me ...
For a project around the house I want to build something myself but I can not find all the parts / options on the internet.
It involves the following:

With my Galaxy Nexus I want to take pictures in difficult places.
I want a kind of container for the smartphone that can rotate and tilt that i can control with my laptop over WiFi (preferably with the mouse)
The image seen on the screen of the smartphone i want to see on my laptop on the same wireless network.
For the Nexus there is an adapter for a TV-out to HDMI but how do is get to see the image on my laptop on the same WiFi?
I've found arduino uno and a DIY Sandbox as WiFi access point but i can not find information on how to send the video over the WiFi.
I do not want to buy the parts and figure out how that works when I finally cant get to right results.

Hopefully someone can poit me in the right direction?


regards Harm
6  International / Nederlands / Is dit mogelijk? on: December 05, 2012, 07:28:39 am
Hallo,

Om te beginnen, Arduino is totaal nieuw voor mij...
Voor een project om het huis wil ik zelf iets gaan bouwen maar ik kan nog niet alle onderdelen/mogelijkheden vinden op het internet.
Het gaat om het volgende:

Met mijn Galaxy Nexus wil ik foto's kunnen maken op moeilijke plekken.
Ik wil een soort houder voor de mobiel maken die kan draaien en kantelen en dit wil ik kunnen bedienen via mijn laptop over WiFi ( het liefst met de muis )
Het beeld dat te zien is op het scherm van de mobiel wil ik via hetzelfde WiFi op mijn laptop te zien krijgen.
Voor de Nexus is er een adapter voor een tv-out naar HDMI maar hoe krijg ik dit beeld via WiFi op mijn laptop te zien?
Ik heb gevonden Arduino uno en een DIY Sandbox als WiFi Acces Point maar verder kom ik niet met informatie over video versturen.
Ik wil natuurlijk niet de onderdelen aanschaffen en uitzoeken hoe die werken als ik er uiteindelijk niks mee opschiet.

Hopelijk kan iemand mij in de juiste richting sturen?  smiley-grin


Groeten Harm
Pages: [1]