Show Posts
Pages: [1]
1  International / Nederlands / Re: Arduino Uno en LCD 16x2 I2C met backlight on: January 19, 2013, 09:54:03 am
Of eens kijken of het adres juist is, met de volgende code kan je dit vinden.

Code:
// --------------------------------------
// i2c_scanner
//
// This program (or code that looks like it)
// can be found in many places.
// For example on the Arduino.cc forum.
// The original author is not know.
//
// This sketch tests the standard 7-bit addresses
// from 0 to 127. Devices with higher bit address
// might not be seen properly.
//
// Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
//
// June 2012
// Using Arduino 1.0.1
//

#include <Wire.h>


void setup()
{
  Wire.begin();

  Serial.begin(9600);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
}


void loop()
{
  byte error, address;
  int nDevices;

  Serial.println("Scanning...");

  nDevices = 0;
  for(address = 0; address <= 127; address++ )
  {
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();

    if (error == 0)
    {
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println(" !");

      nDevices++;
    }
    else if (error==4)
    {
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
    }   
  }
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else
    Serial.println("done\n");

  delay(8000);           // wait 8 seconds for next scan
  }
2  International / Nederlands / Re: Arduino Uno en LCD 16x2 I2C met backlight on: January 19, 2013, 09:50:39 am
probeer eens:

 lcd.setCursor(0,0);          // de positie waar hij moet beginnen met de tekst
 lcd.print("Hello, world!");
3  International / Nederlands / Re: LCD en RTC on: January 09, 2013, 03:37:18 am
OPGELOST
weerstand van 4k7 tussen 5V en SDA en tussen 5V en scl
4  International / Nederlands / Re: LCD en RTC on: January 08, 2013, 05:25:12 pm
ok, het is me gelukt om de RTC op de juiste tijd te zetten en uit te lezen. (RTClib.h)
Alles werkt perfect op men seriele monitor zie ik steeds de tijd die uitgelezen wordt van de RTC als ik de RTC loskoppel, heeft hij idd de verkeerde tijd.
Nu het probleem: Wanneer ik men LCD aansluit wil hij de RTC nt meer lezen,
Ze hebben een verschillend adres, dit heb ik uitgezocht met de I2c scanner.
Wat doe ik verkeerd?
Code:
// Date and time functions using a DS1307 RTC connected via I2C and Wire lib

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "RTClib.h"
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 20 chars and 4 line display
RTC_DS1307 RTC;

void setup () {
    Serial.begin(57600);
    Wire.begin();
    RTC.begin();

 
    //RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
 

}

void loop () {
    DateTime now = RTC.now();
   
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    Serial.println();
     
   
    delay(3000);
}
5  International / Nederlands / Re: machtsverheffing on: December 23, 2012, 12:10:12 pm
bedankt, werkt perfect!
6  International / Nederlands / machtsverheffing on: December 23, 2012, 11:30:36 am
hallo,

Bij een projectje moet ik de Co2 waarde berekenen aan de hand van de Ph en KH waarde in een aquarium.
Nu moet ik in die formule een machtsverheffing doen.
bv 10 tot de derde macht = 10^3,  dit geeft echter als uitkomst 9.00 en zou moet 1000 zijn

float test = 10^3;

Mike

7  International / Nederlands / Re: LCD en RTC on: December 22, 2012, 07:21:24 am
Bedankt, daar ben ik wat mee
8  International / Nederlands / [Opgelost] LCD en RTC on: December 19, 2012, 04:16:33 pm
Hallo,
Op mijn arduino uno heb ik een lcd aangesloten van ywrobot, deze is aangesloten op de analoge ingangen 4 en 5.
Dus de SDA en SCL.
Nu wil ik ook nog een rtc clock aansluiten, maar die moet ook aangesloten worden via SDA(4) en SCL(5).
Kunnen er twee modules aangesloten op die ingangen? Of is er een andere manier?

MVG Mike
Pages: [1]