Show Posts
Pages: [1]
1  International / Nederlands / Re: Beginner die datalogger wil op zijn circuitmotorfiets on: January 28, 2013, 03:27:53 pm
Maar het kan om een arduino uno,sd kaart datashield en tinkerkit + sensoren te combineren of begrijp ik dat verkeerd?

Bv tinkerkit met potentiometer, die data wil ik op de SD kaart krijgen.

2  International / Nederlands / Re: Beginner die datalogger wil op zijn circuitmotorfiets on: January 27, 2013, 07:52:55 am
Zeg nog een vraagje

Is er een volgorde hoe de verschillende borden met elkaar verbindt moeten worden of maakt dat niet uit?

Ik wil een arduino uno, SD kaart datashield,tinkerkit met verschillende sensoren verbinden met elkaar.

Data van die tinkerkit zou eigenlijk ook op die SD kaart moeten komen.

Is dit mogelijk?

Groeten,
Benjamin
3  International / Nederlands / Re: Beginner die datalogger wil op zijn circuitmotorfiets on: January 12, 2013, 07:07:56 am
Het zal vast hier al eens gesteld zijn maar kan arduino ook signalen verwerken in mV?

Bv de druksensor die ik heb werkt met een uitgangsignaal van maximum 25mV

http://www.conrad.be/ce/nl/product/185523/MPX-2010-DRUKSENSOR

Trouwens waar haal je de SD kaart data logger shield?

Want op de website van arduino staan deze niet meer op en conrad.be heeft ze ook niet.

Groeten,
Benjamin
4  International / Nederlands / Re: Beginner die datalogger wil op zijn circuitmotorfiets on: December 30, 2012, 12:49:02 pm
Weet je toevallig welke onderdelen van arduino ik juist nodig heb?

Dat proto bord wordt gebruikt voor te testen maar zijn er ook kleinere beschikbaar voor permanente verbindingen?

Welk type borden zou ik moeten gebruiken?

De starterkit ga ik wel al kopen om het programmeer en basis tests onder de knie te krijgen.

Staat er hier ook ergens een uitleg met de betekenis van welke programmeercode?

5  International / Nederlands / Re: Beginner die datalogger wil op zijn circuitmotorfiets on: December 29, 2012, 03:30:35 pm
Staan de verschillende codo's en programmeer zinnen ergens in een bestand want het aansluiten lijkt mij niet zo moeilijk.

Het is vooral moeilijk lijkt me om al die signalen van de toestellen goed te kunnen omzetten naar de SD kaart voor weergave in excell (met de juiste schaal).

Maar kan elk 12V digitaal signaal gebruikt zodat arduino het kan data loggen op de SD kaart?

Ik dacht ook te lezen dat het 12V signaal omgezet moest worden naar 5V?

Ik heb een voorbeeld gevonden in het arduino bestand van een datalogger met SD kaart.

/*
  SD card datalogger
 
 This example shows how to log data from three analog sensors
 to an SD card using the SD library.
    
 The circuit:
 * analog sensors on analog ins 0, 1, and 2
 * SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11
 ** MISO - pin 12
 ** CLK - pin 13
 ** CS - pin 4
 
 created  24 Nov 2010
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 
 This example code is in the public domain.
    
 */

#include <SD.h>

// On the Ethernet Shield, CS is pin 4. Note that even if it's not
// used as the CS pin, the hardware CS pin (10 on most Arduino boards,
// 53 on the Mega) must be left as an output or the SD library
// functions will not work.
const int chipSelect = 4;

void setup()
{
 // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  }


  Serial.print("Initializing SD card...");
  // make sure that the default chip select pin is set to
  // output, even if you don't use it:
  pinMode(10, OUTPUT);
 
  // see if the card is present and can be initialized:
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
    // don't do anything more:
    return;
  }
  Serial.println("card initialized.");
}

void loop()
{
  // make a string for assembling the data to log:
  String dataString = "";

  // read three sensors and append to the string:
  for (int analogPin = 0; analogPin < 3; analogPin++) {
    int sensor = analogRead(analogPin);
    dataString += String(sensor);
    if (analogPin < 2) {
      dataString += ",";
    }
  }

  // open the file. note that only one file can be open at a time,
  // so you have to close this one before opening another.
  File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);

  // if the file is available, write to it:
  if (dataFile) {
    dataFile.println(dataString);
    dataFile.close();
    // print to the serial port too:
    Serial.println(dataString);
  } 
  // if the file isn't open, pop up an error:
  else {
    Serial.println("error opening datalog.txt");
  }
}

Is dat alles dat je nodig hebt om een signaal van bv een sensor te schrijven op de SD kaart, hoe zit het dan met de waardes?

Groeten,
Benjamin
6  International / Nederlands / Beginner die datalogger wil op zijn circuitmotorfiets on: December 29, 2012, 02:52:57 pm
Goedeavond

Mijn naam is Benjamin De Graef en werk graag met motorfietsen

Ik ben momenteel bezig met een circuitmotorfiets en heb verschillende toestellen voor bepaalde waardes te kunnen meten welke zijn:

Lambda sonde: dit is om te bepalen of het mengsel goed is (niet te arm of te rijk)
TPS: 'throttlepositionsensor' of gasstandpositiesensor zodat ik de gasstand (hoeveel gas ik geef) kan aflezen en vergelijking met lambda waarde/toerentallen voor afstellen
Regelbareontsteking: vooronsteking en curve zijn regelbaar
Zowel toerenteller en snelheidsmeter zullen digitaal zijn
Pingelsensor: om detoneren (ongecontroleerd verbranden van het mengsel) te detecteren
Temperatuurmeter voor koelwater en olie
Drukmeter voor olie

Nu kan voor lambda sonde/tps en pingelsensor wel aparte meters gebruiken maar dat wordt nogal omslachtig
Ontsteking kan ik programmeren maar niet tijdens het rijden op de motorfiets

Is het mogelijk om met arduino deze toestellen te kunnen data loggen zodat ik achter een testrit alle waardes kan aflezen en vergelijken met elkaar?

Wat zijn de voorwaarden om een bepaalt apparaat kunnen data loggen?

Hoe kun je alles mooi in een grafiek krijgen (op youtube zag ik een filmpje waar iemand dat deed in excell maar kan dat ook anders)?

Groeten,
Benjamin

Pages: [1]