Show Posts
Pages: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 86
781  Using Arduino / Programming Questions / Re: How to use a stepper command on: February 17, 2012, 04:04:30 pm
Have you tried the stepper work, by just having it sit on the table and controlling it from the Arduino - via some driver transistor/MOSFET/Driver-shield? If you do, you should find your question (as I understand it) is worrying too much.

You use the appropiate stepper library, and set up one parameters - what speed it should do (Steps/second; In the stadnard library this is given as two parameters: Number of steps for revolution and how many revolutions per minute) and then you command how many steps it should step. When it has done those steps it stops; all on its own, so to speak, it is not something coded in the library.

So your code should be quite simple: (Just code fragments, not a complete program)
Code:
Stepper FeedMotor(200,3,4,5,6) ;
  :
void loop()
  :
  if (digitalRead(NextPiece)==LOW) {
     FeedMotor.Step(100) ;
     digitalWrite(KnifeCoil,HIGH) ;
     :
     }
Or instead of the "if" you use a "for" , it will then cut N pieces.
782  International / Scandinavia / Re: Hi-speed photography - Writing the timing program? on: February 16, 2012, 11:20:54 am
Simuleret Arduino, denne Msg tråd. Den er under udvikling (brug ikke penge på den, lev med de 30 sekunders straffeboks smiley ) men kan være en hjælp for dig, da man kan single steppe og den slags.
783  International / Scandinavia / Re: Hi-speed photography - Writing the timing program? on: February 15, 2012, 02:04:36 pm
Dette ser veldig lovende ut. Kan ikke si jeg forstår det, men jeg skal teste programmet, så får du høre hvordan det fungerer.
Har du overhovedet fået din Arduino at virke? - f.eks. med at indlæse File-Example-Blink og ændre intervallet?

Quote
Lurer litt på tilkoplingen av POT-metret. Skal senterkinnen til port A0 og en av sidepinnene til GND, eller skal senterpinnen til GND og sidepinnene til A0 og A1?
Senterkinnen til A0. De andre til hhv +5V og GND. Derfor er en 100K eller 50K pot god, så trækker du ikke meget strøm (5V/100K)

For afprøve pot opkobblingen prøv så File-Example-AnalogInput.

Og så skulle du have nok erfaring at lave et bitte lille program så du kan tænd-slukke Lyset på Pin13 ved en af DIP vippe kontakterne.

Quote
Er det slik at lyset nå vil bli slått PÅ straks Arduino'en får power? Ønsker at lyset slal være AV helt til første sekvens var kjørt, men det er er liten detalj vi eventuelt kan justere senere.
Lyset tænder ved poweron. Og slukker ved knap trykket. Og det kan justeres, ja. (bare fjern den ene linje i setup modulet)
784  Using Arduino / Programming Questions / Re: Timing question on: February 14, 2012, 04:55:27 pm
I dont know what timing you are doing. Do you need to measure something that lasts longer than 49 days? Or is that you use the wrong algorithm when measuring with millis() ?

Code:
unsigned long Timer ;
:
if ( millis() - Timer > Interval ) { /* ... */ }
that works accross a rollover (the magic of unsigned integer math)
785  International / Scandinavia / Re: Hi-speed photography - Writing the timing program? on: February 14, 2012, 12:08:51 pm
Skrevet lidt hurtigt. Kig på det, og se om det matcher dine tanker.
786  International / Scandinavia / Re: Hi-speed photography - Writing the timing program? on: February 12, 2012, 06:34:36 pm
På en normal Arduino Uno har vi D2 til D12 (dvs 11 stk) normale digital in/utgång. D13 er utgång alene, pga den indbyggede LED. D0 & 1 er Seriel, så de kan bruges, men kun når man ikke skal programmere mere (utan at kobble kredsløbet fra) Der er også A0 til A5 (6 styks) der kan bruges som digital ind/ud, men ellers er tænk som analog in (potentiometer). Så i runde tal, har du 16 ind/ud gange.

Jeg har selv kredsløb med photogates. Normalt ikke noget problem.

Program skrivning om en dag eller to
787  International / Scandinavia / Re: Hi-speed photography - Writing the timing program? on: February 12, 2012, 03:42:33 pm
OK, jeg laver nok et nyt program.

Kig på Arduino i File-Examples menuen under Analog for en POT input. (Lysdioden er ikke nødvendig - der er en på dit Arduino kort allerede) SÅ kan du test om din POT er god nok. (Den skal være LINEAR ikke LOG)

De er "DIP-bryter" - det er bare tænd/sluk kontakter? (Jeg tænker på de der bittesmå vippekontakter på et printkort)

Der er 6 analog indgange så jeg vil forslå flere POT til de forskellige indstillinger:
Pot 1: Vanddråbe åben
Pot 2: Vent efter photodiode for vanddråbe
Pot 3: xxx
For dine programer kan betydningen af POTsene være forskellig.

Så du laver en fin frontpanel med et par DIP/vippe kontakter, og en 2-4 POTs... ;-) så kan jeg nok lave programmer.
788  International / Scandinavia / Re: Hi-speed photography - Writing the timing program? on: February 12, 2012, 06:28:50 am
Smukt! Du kan din fototeknik smiley

Tænk, i de "goe gamle dage" ville du for hvert forsøg tage rullen ud, ud i mørkekamret og fremkalde, tilbage at lave en justering og så forsøge igen. (Udover at der kun var LDR som lysmåler og de reagrerer "langsommere" ...)

Nåh, der er ikke noget nyt i din flow chart. Du har i mit program udkast alle delene, du skal bare flytte lidt rundt på linjerne.
Konstruktionen "while ( test ) ;" gør at vi kører i en løkke som du tegner, som første trin. Det der semikolon er MEGET vigtigt ellers bliver det noget helt andet.
"while ( millis()-Start<DelayVærdi ) ;" er det sammes om at skrive "delay(DelayVærdi)". Fordelen er at vi kan kan tilføje noget vi gør mens vi venter - det kan man ikke med delay. Så vil man skrive
Code:
  while ( millis()-Start<DelayVærdi ) {
    if (digitalRead(5)==HIGH) doSomething() ;
   }
"something" kan f.eks. være Start=millis()+DelayVærdi+1 ; - det vil fungere som en "straks udløser"

Jo der er noget nyt i din flow chart som jeg ikke forstår - dit DIPbryter. Antagligen en række switches? Hvis formålet er variere programmet (finjustere tider) så kan man alternativt bruge Serial og indtaste fra komputeren. Er det bedre? Jeg har en lille stump kode der gør det nemt at indtaste kommando-og-tal (hvor jeg skulle finjustere tid-sekvencen af en række lys). Jeg ser heller ikke hvor "C" og "D" i flowchartn går hen.

Jeg har før skrevet hele programmer til folk der var goe til andet en C-sproget på Arduino, der havde sjove projekter - f.eks: men indtil andet tror jeg du gerne vil forsøge selv.
789  Community / Bar Sport / Re: Your latest purchase on: February 11, 2012, 03:38:51 pm
Gotta reply to keep with the in-crowd. I buy lots of things almost every day. Food usually.   smiley-wink

Today I bought some alluminium strips (3x25mmx1m) for general mechanical construction.
790  International / Scandinavia / Re: Hi-speed photography - Writing the timing program? on: February 09, 2012, 07:24:44 pm
Jeg kigger på flowcharten i weekenden. Men der kan jo være andre der har noget at tilføje.

Der er flere der har brugt Arduinoen for alt mulig hjælp til fotografering. Dit projekt er nemt for Arduinoen, reelt kan den styre ting med ca 0,05 ms nøjagtighed.
791  International / Scandinavia / Re: Hi-speed photography - Writing the timing program? on: February 08, 2012, 04:32:40 pm
Pointen med et forum er at mange kan hjælpe - privat mail er lidt lukket. Men hvis du mener det du har ikke skal ud til alle og enhver, så kan du bruge "IM" som er personlig mail på forumet.

Her er en meget enklet program. Jeg tror når vi/du analysere det her lidt mere så er nogen af hændelserne ikke bare en "fast køreplan" så har det her program lidt mulighed for at gøre ting overlappet (det er derfor der bruges "Timers" og ikke bare "delay()").

Code:
/* Liste af hvilken Arduino pin laver hvad */
const int Knap   = 3 ; // Den man trykker på. (Forbinder pin til GND)
const int Ventil = 4 ; // Solenoid ventil til vand
const int Draabe = 5 ; // Photogate til dråbe (hvordan ser man noget gennemsigtigt?)
const int Kamera = 6 ; // Åben/udløs kamera
const int Gevaer = 7 ; // Udløser til Gevær
const int Blitz  = 8 ; // Udløser til blitzen
/* Liste med tids intervaller (millisekunder) */
const unsigned long AabenVentil = 1000UL ; // ventil åbning efter knap tryk (1sec)
const unsigned long LukVentil   = 1150UL ; // og luk igen ...
const unsigned long AabenKamera = 1UL ;    // Kamera åben efter dråbe set
const unsigned long SkydGevaer  = 25UL ;   // Skyd gevær efter dråbe set
const unsigned long UdloesBlitz = 77UL ;   // Udløs Blitz efter dråbe set
const unsigned long LukKamera   = UdloesBlitz + 5UL ;   // Tid når kamra er færdigt efter blitz (5 ms)

void setup () {
  pinMode(Knap,  INPUT ) ; digitalWrite(Knap,HIGH) ; // intern pullup modstand til +
  pinMode(Ventil,OUTPUT) ; digitalWrite(Ventil,LOW) ;
  pinMode(Draabe,INPUT ) ;
  pinMode(Kamera,OUTPUT) ; digitalWrite(Ventil,LOW) ;
  pinMode(Gevaer,OUTPUT) ; digitalWrite(Ventil,LOW) ;
  pinMode(Blitz, OUTPUT) ; digitalWrite(Ventil,LOW) ;
}

unsigned long Start ;

void loop() {
 
  /* Strukturen kan gøres på flere måder. Her vælges en meget enkel en,
     Vi venter på at de forskellig trin udløses en efter en. */

  while (digitalRead(Knap)==HIGH) /* null */ ; // vent på knap tryk

  Start = millis() ;                       // Noter start

  while ( millis()-Start < AabenVentil ) ; // Vent indtil vi skal åbne ventilen
  digitalWrite(Ventil,HIGH) ;              // Åben
  while ( millis()-Start < LukVentil ) ;   // Vent indtil vi skal lukke ventilen
  digitalWrite(Ventil,LOW) ;               // Luk

  while ( digitalRead(Draabe)==LOW) ;      // Vent til vi ser dråben

  Start = millis() ;                       // Noter Start tid ...

  while ( millis()-Start < AabenKamera ) ; // Vent indtil vi skal åbne kameraet
  digitalWrite(Ventil,HIGH) ;              // Klick
  while ( millis()-Start < SkydGevaer ) ;  // Vent indtil ...
  digitalWrite(Gevaer,HIGH) ;              // Klick
  while ( millis()-Start < UdloesBlitz ) ; //
  digitalWrite(Blitz,HIGH) ;               //

  while ( millis()-Start < LukKamera ) ;   //
  digitalWrite(Blitz,LOW) ;
  digitalWrite(Kamera,LOW) ;               // Luk kamera, gevaer osv
  digitalWrite(Gevaer,LOW) ;

  delay(1000) ;   // Vent yderlige et sekund
}

 
 
792  International / Scandinavia / Re: Hi-speed photography - Writing the timing program? on: February 07, 2012, 06:54:58 pm
Antager at dansk/svensk er tæt nok på Norsk.

Programmet er ganske enkelt. En liste med tider og hvad der skal ske til den tid.

Elektronikken er lidt mere problematisk - snitflade til så meget forskelligt udstyr

At finde ud af de nøjagtige tider, og få det gentagbart ... ja der ligger den sjove udfordring. Hvor nøje er tiden mellem signalet fra Arduino til geværet og at geværet faktisk fyr. Der er en del mekanik så tider kan variere. Kan der laves en feedback (kontakt) når det faktisk har skudt?

Aner (næsten) intet om fotografi ellers, og speciellt ikke noget om HighSpeed.

(NB: Hvis du vil have hjælp af de engelske folk så spørg i Project. I den her afdeling skrives der skandinavisk. Din position på verden er ligemeget)
793  Using Arduino / LEDs and Multiplexing / Re: MAX7219 problem on: February 01, 2012, 01:01:09 pm
Welcome to us mere mortals !  smiley-cool
Quote
you have the "xxxx" wired up the wrong way. Even if your 100% sure like me :-)
Thanks for sharing.

Electronics is not like building LEGO: Try and try until it fir or doesnt break. It actually is an engineering discipline. Forturnatly for some of us most componets are forgiving to wrong connections (for a while, at low enough voltage, sometimes ... smiley-roll)
794  Using Arduino / LEDs and Multiplexing / Re: Arduino Mega and pins output on: February 01, 2012, 12:55:56 pm
---> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,89559.msg674405.html#msg674405  (same question, isnt it?)
795  Using Arduino / LEDs and Multiplexing / Re: 5*5*5 LED cube and Arduino Mega on: February 01, 2012, 12:54:37 pm
Without looking at the diagram or such like, there is a knee-jerk reaction to this question (which comes up again and again ...)

Always use a "driver" circuit for your LEDs (which can be as little as a single transistor) - unless it only is a handfull small indicator LEDs. You Arduino will stay with you longer. The current quoted are "absolute maximum" above which damage is likely to occur.
Pages: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 86