Show Posts
Pages: [1] 2 3 ... 9
1  Community / Website and Forum / Re: Tapatalk forum support is possible !!! To forum ADMIN. on: April 27, 2013, 06:25:54 am
Bump...   yes, would be nice to have tablet/smartphone support.
2  International / Nederlands / Re: parcour tijd registratie en ruiter identificatie on: April 20, 2013, 12:32:37 pm
Een ethernet-arduino of ethernet shield kan zelf natuurlijk niet draadloos.
Een WiFi shield kan dat wel.

wij zijn derde jaar studenten elektrotechniek  Het volgende horen jullie te weten toch ?
De lichtsluis mag z'n eigen voeding hebben, Als de uitgangen van de lichtsluit bv een 'relay contact' is , of een 'open collector' contact.
Het is belangrijk dat mocht het lichtsluis uitgang een spanning afgeven , er rekening gehouden moet worden dat een arduino maar 0 tot 5Volt op z'n ingangen kan verdragen.
3  International / Nederlands / Re: Interrupt bug / storing on: April 17, 2013, 10:24:16 am
Al zouden je microswitches contact dender hebben , zou dat je probleem kunnen veroorzaken ?.
4  International / Nederlands / Re: parcour tijd registratie en ruiter identificatie on: April 17, 2013, 10:22:08 am
je hebt geen RTC shield nodig,  je werkt denk ik met relative tijden. de Uno is een prima bordje voor dit project  en kan prima tijd bijhouden.
evt kan je eens kijken of een arduino-ethernet iets voor je is omdat de ethernetmodule daarbij geintegreerd is.

Als alternatief voor de RFID:
zou je evt. een bluetooth ontvanger kunnen gebruiken,  als de 'menners' een gsm-telefoon bij zich hebben zou je ze al kunnen identificeren aan het bluetooth ID.  nadeel kan zijn dat als er veel mensen bij de start staan je niet meer weet wie/wat is. maar je kan het bluetooth ID wel redelijk unique maken.

Wat ook nog wel goedkoop te maken zou zijn is een actieve 433MHz transmitter, die zend om de paar seconde een 16/32 bits code uit.

5  International / Nederlands / parcour tijd registratie en ruiter identificatie on: April 17, 2013, 03:43:52 am
Dit lijkt prima te kunnen,

De IR of laser lichtsluis is makkelijk te doen op een interupt en ik neem aan dat naukeurigheden van milliseconden wel voldoende zijn.

De RF-id ligt er een beetje aan wat voor RF-ID reader je neemt, veel modellen geven via een rs232 poort hun gegevens door en dit is dus makkelijk te koppelen aan een arduino.
Als de RFid reader heel ver weg staat zou je met een RS485 ipv rs232 verbinding hele grote afstanden kunnen overbruggen.

De Verbinding naar de PC is een ethernet-shield perfect, hiermee kan je grote afstanden afleggen en het is betrouwbaar.

Voor het PC deel kan je in excel met visual basic script heel veel doen.


ps. mischien even de titel van de post wat duidelijker maken
6  Using Arduino / Project Guidance / Re: Need a help with Servo and IR sensor on: April 17, 2013, 03:34:22 am
It's unclear what type of IR sensor your planning to use ?:
- with analog output (intensity) .
- with the digital output you can just use in the same way as your button.

The analog type you have to evaluate the intensity. Roughly it would be like this.  
if (analogRead(IRpin) > 512 )   //read IR sensor on analog pin, compare analog value 0...1023, 0..5Volt
Code:
#include <Servo.h>

const int IRpin     = 3;   // The pinnumber of the IR sensor
int  directionState = 0;   // Variable for reading direction of the servo

Servo myservo;            // Create servo object to control a servo
int   pos = 0;            // Variable to store the servo position
 
 void setup()
 { myservo.attach(8);     // attaches the servo on pin 8 to the servo object
 }

 void loop()
 { if (analogRead(IRpin) > 512 ) //read IR sensor on analog pin, compare analog value 0...1023, 0..5Volt
   { if (directionState == 1)
     { for(pos = 180; pos>=1; pos=pos-5)
       { myservo.write(pos);
         delay(15);
       }
     }
     else // directionState == 0
     { for(pos = 0; pos < 180; pos=pos+5)
       { myservo.write(pos);
         delay(15);
       }
     }
     directionState = ~directionState;
   }//fi
 }//loop
7  Community / Website and Forum / Re: Code example not complete on http://arduino.cc/en/Reference/EthernetUDPWrite on: April 15, 2013, 12:58:47 pm
correct , and that information is missing and confuses a lot of people.
8  Using Arduino / General Electronics / Re: Controlling Lutron Maestro dimmer only works 30% of the time on: April 13, 2013, 04:06:27 am
Would it be possible to use the folowing while the IR bits are being send ?.
To disable interrupts:     cli();                // disable global interrupts
and to enable them:       sei();                //  enable interrupts
Note that the millis timer, and serial communication will be affected by disabling interrupts. The delayMicroseconds() function disables interrupts while it is running.
9  Using Arduino / Project Guidance / Re: Its in the code... on: April 13, 2013, 02:36:44 am
I spot a  digitalRead(buttonPin)  and a analogRead( buttonPin)  with the buttonPin = A3

Also with the analogread of a button , I'm not always sure if you get a clean 0 'false' for IF() evaluation.

Also take a peek at the switch-case http://arduino.cc/en/Reference/SwitchCase  for your state structure,  don't forget to catch unwanted/illogical states for code stability.


if you strip all the code and simply make a loop that switches the relays , does that work ?. e.g. does the hardware work?.
10  Using Arduino / General Electronics / Re: Controlling Lutron Maestro dimmer only works 30% of the time on: April 13, 2013, 01:10:45 am
Code:
/* Send a full command */
void command( const int bytes[] )
{ for (int i = 0; i < COMMAND_LENGTH; i++)
  {  send_byte(bytes);                                        <-----  bytes[i]  ???
  }
  off(LED_PIN, 4 * PULSE_WIDTH);
}

Do you have a scope/ logic analyser to take a peek at the signal ?.


This document might be good reference:
www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/048158.doc
11  Community / Website and Forum / Code example not complete on http://arduino.cc/en/Reference/EthernetUDPWrite on: April 11, 2013, 03:09:26 pm
On the following page : http://arduino.cc/en/Reference/EthernetUDPWrite  there seems to be a wrong use of the functions Udp.remoteIP and .remotePort().

The software example:
Code:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress  ip(192, 168, 1, 177);
unsigned int  localPort = 8888;
EthernetUDP Udp;

void setup() {
  // start the Ethernet and UDP:
  Ethernet.begin(mac,ip);
  Udp.begin(localPort);
}

void loop() {
    Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());          <----  functions UDP.remoteIP() and Udp.remotePort()  used while no  UDP.parsePacket() has been called !!!
    Udp.write("hello");
    Udp.endPacket();
}
12  International / Nederlands / Re: Hoi en HELP!!! 433mhz zender on: April 09, 2013, 07:36:31 am
De 433MHz transmitters zijn binnen die ik op eBay heb besteld.  Heb de webpage geupdate :

https://sites.google.com/site/arduinohomeautomation/home/unitec_eim826
https://sites.google.com/site/arduinohomeautomation/home/infrared_remote_-2-_rf_switch

Arduino sketch update , met 'Logitech Harmony One' de '433Mhz RF switches' bedienen.
De code is vrij kort/simpel mischien kan je hiermee verder testen.  Tis dan wel geen 'echte' Klik-Aan-Klik-Uit' maar een kloon van de hornbach (unitec eim826),  maar de principes zijn meestal het zelfde.
13  International / Nederlands / Re: Hoi en HELP!!! 433mhz zender on: April 07, 2013, 05:00:47 am
Even voor het overzicht,  je hebt de volgende opstelling :

Handzender      ~~~~A~~~~>     '433.92Mhz Receiver'     ----B---->    'Arduino'      ----C---->      '433.92Mhz Transmitter'     ~~~~D~~~~>   KaKu schakelaar

Je hebt met audacity gemeten op 'B'  ?
Heb je ook al gemeten op 'C'

I merk trouwens ook dat er veel verschil is in receivers:
-  super-regenerative receivers -  dit zijn de goedkoopste 'china' met een LC-resonantie circuit

Ik heb net twee van dit soort modules binnen van eBay en wat ik merk is dat je erg veel 'rommel' data ontvangt als er geen carrier is,  nadeel is dat de arduino ontvangst routine het super druk heeft deze 'rommel' data te ontcijferen om te kijken of er data tussen zit.

-  superheterodyne receivers -  dit zijn de betere circuits met crystal.

Ik weet niet of deze modules 'stil' zijn als er geen carrier is ?.
14  International / Nederlands / Re: bluesmirf gold on: April 06, 2013, 01:09:18 pm
 smiley-razz  crosspost naar zelfde vraag & antwoord in arduinoforum.nl : http://arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=8&t=337#p1707
15  International / Nederlands / Re: Hoi en HELP!!! 433mhz zender on: April 06, 2013, 01:05:05 pm
Heb je deze al eens bekeken:  https://bitbucket.org/fuzzillogic/433mhzforarduino/wiki/Home
Pages: [1] 2 3 ... 9