Show Posts
Pages: [1]
1  International / Scandinavia / Ledaktivering sekventiellt on: March 18, 2011, 10:47:31 am
Hej!

Vi har fastnat i vårt projekt, och skulle behöva er hjälp. Vi vill med hjälp av ett arduino styra åtta solenoider(spolar) sekventiellt. Vi vill  kunna kontrollera intervaller, när varje spole aktiveras/avaktiveras. Dessutom vill vi att första varvet har specifika tider för att sedan ha konstanta intervaller i oändligt antal varv. Riggen är cirkulär. Annars är principen som coilgun, se bild nedan.

Tack på förhand!  / desperata studenter
2  Using Arduino / Programming Questions / Led activating sequentially on: March 18, 2011, 10:46:19 am
Hi!

We are stuck in our science project and we are in desperate need of your help! We need to be able to sequentially control eight LEDs using an Arduino Uno. The problem is we have no idea of how to write a suitable code. The LEDs are to be activated in intervals with specific time for on/off for each one. In the first sequence the LEDs must have a special timing unlike the following which will have the same. We have read about delay, loop and interrupt but are unsure of how to use them to fit our purpose.

Best regards
Pages: [1]