Show Posts
Pages: [1] 2 3
1  International / Nederlands / Re: Draadloos tussen UNO en MEGA on: October 13, 2013, 01:41:12 pm
Het is opgelost door in de ontvanger-code het commando 'atoi' te gebruiken. Ik zet de ontvangen array weer om naar een int.
2  International / Nederlands / Re: Draadloos tussen UNO en MEGA on: October 08, 2013, 05:58:02 am
 smiley Met je opmerking kan  ik wel lachen hoor! (Zouden mensen wat meer moeten doen  smiley-draw)

Maar als ik het goed begrijp:

In de zender:
Ik zet mijn variabele 'waarde' mbv het commando 'itoa' van integer naar array om naar 'message' omdat ik enkel een string kan zenden.

In de ontvanger:
Ik moet mijn string 'message' naar een integer (int) gaan omzetten?


Kan ik deze omzetting ook weglaten? M.a.w. is het mogelijk om de variabele 'waarde' rechtstreeks te zenden zonder die om te zetten naar een string?
3  International / Nederlands / Draadloos tussen UNO en MEGA on: October 06, 2013, 01:24:59 pm
Ik heb een 433 zender op een UNO aangesloten en een 433 ontvanger op een MEGA2560. I£n eerste instantie is de bedoeling om de UNO te laten tellen van 0 tot 99 en telkens deze waarde doorzenden naar de MEGA. Ik gebruik de volgende code voor de zender:
Code:
/*
SimpleSend
This sketch transmits a short text message using the VirtualWire library
connect the Transmitter data pin to Arduino pin 12
*/
#include <VirtualWire.h>
int waarde = 0;
char message[2];

void setup()
{
// For Debug
Serial.begin(9600);
// Initialize the IO and ISR
vw_setup(2000); // Bits per sec
}

void loop()
{
Serial.println(message);
//send("#Hello");
//delay(250);
itoa(waarde,message,10);
delay(50);
send(message);
waarde++;
if (waarde > 99)  {waarde = 0;}

}

void send (char *message)
{
vw_send((uint8_t *)message, 2); //strlen(message));
vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
}

Voor de ontvanger heb ik deze code:

Code:
/*
SimpleReceive
This sketch displays text strings received using VirtualWire
Connect the Receiver data pin to Arduino pin 11
*/
#include <VirtualWire.h>
uint8_t messageLength = VW_MAX_MESSAGE_LEN; // the size of the message
uint8_t message[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // a buffer to store the incoming messages

void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("Device is ready");
// Initialize the IO and ISR
vw_setup(2000); // Bits per sec
vw_set_rx_pin(11);
vw_rx_start(); // Start the receiver
}
void loop()
{
uint8_t messageLength = VW_MAX_MESSAGE_LEN; // the size of the message
uint8_t message[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // a buffer to store the incoming messages

if (vw_get_message(message, &messageLength)) // Non-blocking
{
Serial.print("Ontvangen: ");
for (int i = 0; i < messageLength; i++)
{
Serial.print(message[i]);

}
Serial.println();

}
}

Er vind een overdracht plaats tussen de 2 arduino's maar de waardes kloppen niet. Hieronder staat wat ik op de ontvanger binnenkrijg nadat ik op de RESET knop heb gedrukt.Wat doe ik fout?
4  International / Nederlands / Re: Beginnen met een Uno of een Mega? on: March 22, 2013, 06:34:49 am
Ik heb zelf ook een MEGA. Voor interactie tussen mens en arduino is deze geschikt, ik denk aan sensors, kleine lcd schermen, led sturingen. Het nadeel is dat als je de chip opblaast, dat je het zelf nauwelijks kan herstellen. Bij een UNO is dat makkelijker.

Ook voor het programmeren van een ATMEGA328 op een breadboard is de UNO handiger.
5  International / Nederlands / Re: Geen sketch op atmega328-pu op breadboard on: January 14, 2013, 07:01:30 am
Bedoel je deze ?
6  International / Nederlands / Re: Geen sketch op atmega328-pu op breadboard on: January 13, 2013, 07:49:31 am
Een USB2SERIAL adapter heb ik (nog) niet. HEt lukte ook niet met het AVRdude programma.

Ik denk dat ik eens ga investeren in een USB2SERIAL adapter. Heb je toevallig een goede webwinkel?
7  Using Arduino / Programming Questions / Re: How to program an stand-alone atmega328? on: January 09, 2013, 04:34:29 pm
In my start-topic you can read that I have an Arduino MEGA. So that means I cannot remove the microcontroller from the arduino board.
8  International / Nederlands / Re: Geen sketch op atmega328-pu op breadboard on: January 09, 2013, 04:03:50 pm
Met deze methodes lukt het niet. Ik blijf de melding "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00" krijgen  smiley-twist
9  Using Arduino / Programming Questions / How to program an stand-alone atmega328? on: January 09, 2013, 03:31:55 pm
I have burned a bootloader on a atmega328 with the help of this topic. I have also a MEGA 2560. How can a program the atmega328 on an breadboard? Can I also program the AVR without a bootloader?

If I select my MEGA as an 'Arduino as ISP' and I select the board 'ATmega328 on a breadboard', I get the error message : avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00

This is inserted on my boards.txt:
Code:
##############################################################

atmega328bb.name=ATmega328 on a breadboard (8 MHz interne clock)

atmega328bb.upload.protocol=stk500
atmega328bb.upload.maximum_size=30720
atmega328bb.upload.speed=57600

atmega328bb.bootloader.low_fuses=0xE2
atmega328bb.bootloader.high_fuses=0xDA
atmega328bb.bootloader.extended_fuses=0x05
atmega328bb.bootloader.path=arduino:atmega
atmega328bb.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
atmega328bb.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega328bb.bootloader.lock_bits=0x0F

atmega328bb.build.mcu=atmega328p
atmega328bb.build.f_cpu=8000000L
atmega328bb.build.core=arduino:arduino
atmega328bb.build.variant=arduino:standard
10  International / Nederlands / Re: Geen sketch op atmega328-pu op breadboard on: January 08, 2013, 06:05:56 am
Je kan een AVR inderdaad programmeren zonder bootloader. Met dat systeem ben ik bekend. Je schrijft dan programma's in C en via een compiler (Codevision, AV studio,...) breng je de programma's in de microcontroller. De compiler maakt daar een .hex file van.

De IDE van arduino doet dat blijkbaar ook. Ik ga de links een bestuderen. Ik zal me melden als het gelukt is (en ook als het niet gelukt is).
11  International / Nederlands / Re: Geen sketch op atmega328-pu op breadboard on: January 08, 2013, 03:28:42 am
@JOR3i : Ik ga dat zeker eens bekijken.

@Jantje : Ik wist niet dat dat gaat, heb je bij arduino niet altijd een bootloader nodig? Als ik dat wil doen, gebruik ik dan mijn MEGA als ISP? Welke instellingen moet ik doen in de IDE? Of heb je een artikel waar meer duidelijke uitleg op staat?
12  International / Nederlands / Re: Geen sketch op atmega328-pu op breadboard on: January 07, 2013, 01:15:19 pm
Ik heb een USB naar serial converter kabeltje.

Weet je een goede site/tutorial over hoe dat dan in zijn werk gaat?
13  International / Nederlands / Geen sketch op atmega328-pu op breadboard on: January 07, 2013, 06:30:33 am
Ik heb een bootloader gebrand op een atmega328-pu volgens deze handleiding ook het aanpassing van de chip-signature is gebeurd. Ik heb de melding gekregen dat de bootlaoder goed was terecht gekomen op de chip. Ik heb dit gedaan met behulp van een MEGA 2560.

Nu wil ik een simpele sketch (blink) laten werken maar ik krijg geen verbinding met het breadboard. Ik selecteer het board "ATmega328 on a breadboard (8 MHz internal clock)" en gebruik mijn MEGA 2560 als ISP-programmer.

Ik krijg de melding : "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00"

Volgens dezelfde handleding als hierboven moet ik een sketch in de atmega328 brengen met de lijnen RX en TX, maar ik kan de MEGA 2560 niet verwijderen. Zijn er andere mogelijkheden om dit te doen?
14  International / Nederlands / Re: TFT 7" op arduino?? on: January 01, 2013, 06:11:54 pm
Het touchscreen ga ik inderdaad gebruiken maar dat is het makkelijkste om uit te zoeken. Op de meeste arduino's kan je geen al te grote schermpjes aansluiten vanwege het geheugen.
Mijn grafische items gaan zich beperken tot een verzameling van basisfiguren, zoals lijnen, vierkanten en cirkels dus ik vermoed dat ik dat extra geheugen niet nodig heb.

Die link van jou lijkt me handig.

15  International / Nederlands / TFT 7" op arduino?? on: January 01, 2013, 03:20:55 pm
Ik heb op ebay (http://www.benl.ebay.be/itm/7-inch-TFT-LCD-module-800x480-SSD1963-w-touchpad-PWM-arduino-AVR-STM32-ARM-/121017488870?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2d3455e6) een TFT scherm gevonden. Er wordt beweerd dat je het met een arduino kan aansturen.

Ik wil het scherm gebruiken om een rolluikbesturing te maken. Ik heb niet veel graphics nodig en ook geen snel bewegende beelden.

Zou dit kunnen?
Pages: [1] 2 3