Show Posts
Pages: [1] 2
1  International / Scandinavia / Re: GPS venemittaristoa. on: October 19, 2012, 02:49:12 pm
se lcd-settinksi valikko- tallennus juttu josta oli puhetta toisessa topikissa, meillä on tulossa/menossa(mikäli projektin rautapuolta ei todeta sudeksi) eräs projekti johon näillä näkymin tulee vastaava asetusten muutos mahdollisuus, voin lainata valikko systeemiä käyttöösi jos/kun projektimme etenee siihen pisteeseen...
2  International / Scandinavia / Re: Uudelle foorumille suomalaisaihe on: October 10, 2012, 06:17:47 am

 Täytyisi opiskella miten tehdään valikko, jota voisi napein näpytelläota joku painonappi setup napiksi. tutki pääsilmukassa onko nappi pohjassa , laske aikaa silmukassa esm. 3 sekuntia, while(setup nappi painettu) {lasketaan 3 sec aikaa...}
jos 3 sec. ehto täyttyy niin mennään setup silmukkaan, täällä voi sitten määrittää 2 nappia lisää + ja - arvon muuttamista varten, lyhyellä setupnapin painalluksella voi siirtyä seuraavaan muutettavaan arvoon jos tarvis ja pitkällä painalluksella pois setup silmukasta. ennen poistumista luonnollisesti muutetut arvot tallennetaan eepromiin.  ja luonnoillisesti ohjelman alussa  luetaan arvot eepromista.
3  International / Scandinavia / Re: Onko mahdollista käyttää LMBHAT014G7C lcd näyttöä arduino uno:n kanssa? on: July 25, 2012, 09:33:59 am
meikäläisen laskuopin mukaan riittää pinnit, mutta sepä riippuupi pitkälti myös muista siihen kytkettävistä härpyttimistä,tarvittaessa A0-A5 voi myös käyttää normaali io pinneinä. toisekseen pikavilasulla näytön muutamat pinnit voi ilmeisesti kytkeä kiinteästi 1 tai 0 tilaan. jos muutamaa pinniä jää vajaaksi voi näytön data linjan tehdä siirtorekisteillä(serial in - parallel out)
4  International / Scandinavia / Re: laskukaavat ? on: July 08, 2012, 08:26:20 am
virittelet sen hallin semmoseen io natsaan jossa saat keskeytyksellä luettua pulssit muuttujaan printatessa lasket tarvittavan arvon esm. matka=pulssit*0.45 tarvittaessa nollailet muuttujia timerillä saat laskettua jonkun ajan sisällä totutuneet pulssien määrät näihin varmaannii löytyy esimeriikikoodit tuolta pää sivun kautta.

5  International / Scandinavia / Re: miten auton akusta tieto-arduinoon? on: May 13, 2012, 03:30:21 am
Minulla on pari kappaletta  tyhjiä shieldin levyjä tuollaiselle mittarille. läpyskä suunniteltu labdaarvon mittaamiseen jossa mitattu arvo ilmaistaan led käppyrällä.
A tuloja voi käyttää vastusjaolla myös mittaamaan  yli 5v akkujännitettä.
Jos rautapuolen teko tuntuu hankalalta niin voin luopua toisesta levystä.


Tässä erään obd2 chipin akkujännitteen mittaava  jännitejako kytkentä kuvana. Lienee 3.3v tulo kyseessä vastusarvoista päätellen.
Zeneriä voi tyrkyttää halutessaan alemman vastuksen rinnalle.
6  Using Arduino / Project Guidance / Re: Bluetooth thing, what to buy and power source questions on: April 10, 2012, 08:38:21 am
bluetooth chip is bc417. it draw 30-40mA current when not paired and about 5mA after pairing. it have somekind of sleep mode but i dont know how sleepmode works.
 i noticed if voltage  for bt module drops below  3v it is not stable anymore so it perhaps dont work well with 3V coincell.

use google for datasheet >> linvor datasheet or hc05 datasheet

JY-MCU use 5v and have 3.3v regulator for module.
7  Using Arduino / Project Guidance / Re: Bluetooth thing, what to buy and power source questions on: April 07, 2012, 06:29:31 am
If you can do some solder work, i have few blank pcb's for cheap bluetooth integrated boards.
8  Using Arduino / Project Guidance / Re: Arduino Uno + Bluetooth Connectivity Issue on: April 02, 2012, 01:17:42 am
note!
4. Restore default
Command Respond Parameter
AT+ORGL OK -
Default state:
Slave mode, pin code  :1234, device name: H-C-2010-06-01 ,Baud
38400bits/s.

as datasheet say you can use that command to be sure about mode, baud and pairing code.
you only have to select CMD with switch, power it up and make sketch that send AT+ORGL\r\n via arduino serail port with baudrate 38400.

if you then think you got it paired,(in my video i use hc04 module so it stop blinking when paired, for hc05 led blink time thing is right as it's described in datatsheet)  make sketch that send some chars(just use loop to send something ) from arduino and try receive it via terminal on pc.

void loop()
{
  Serial.write("test");       
 
  delay(500);


9  Using Arduino / Project Guidance / Re: Arduino Uno + Bluetooth Connectivity Issue on: April 01, 2012, 02:58:12 pm
can it be that if both, dongle and  bt module/shield are in master mode you cant then get paired them. What status led do on bt shield, did you get it stop blinking?

as mode change is easy to do with btshield try change it to slave and check if you can then pair it.

did you see blue bluetooth icon next to clock? or as you say device manager >bluetoot devices , can you see bt wizard, search or something like that behind it if you click it?
10  Using Arduino / Project Guidance / Re: Arduino Uno + Bluetooth Connectivity Issue on: March 31, 2012, 01:12:14 pm
About  master/slave, as you think your module is master there is simple way check it. can you look tracks or measure where status led on your btmodule is connected. if it's connected to pin 24 of module it then have hc04 firmware and its slave only. if led goes pin 31 or 32 then hc05 firmware and it can be master or slave.
to find right pins, tx and rx are 1 adn 2 and opposite side last pin is 34
pin 1 is also marked with white point

If its hc04 its ok for you as its slave and default baudrate is 9600, but if its hc05 you can change it to slave sending AT+ROLE=0\r\n command from arduino or terminal via tx/rx pins. before that you must put it in at mode by setting pin 34 of module to high state, dont use 5v but 3.3v for this, and powerup it. its now in at mode and baudrate must be now 38400.
when paired defaul baudrate for both is 9600.
you can also test ttl serial communication by sending AT (for hc04) or AT\r\n(hc05), module should reply OK, you can use led off/on to show ok reply.

Other thing, that module have onboard regulator so it can be connected to 5v, but rx and tx are still 3.3v tolerant. im not sure about atmel chips(i use schottky & pullup) but some other cases ttl serial communication is not working if it is connected to 5v logic. i suggest to add atleast resistor(maybe 1k)from arduino tx to module rx line.

hope that help you or someone else if your module is wrong mode.
11  Using Arduino / Project Guidance / Re: Arduino Uno + Bluetooth Connectivity Issue on: March 30, 2012, 02:50:52 pm
windows 7

if you cant see bluetooth icon in taskbar, try to find bt software somewhere from hard-disk(look image).
12  Using Arduino / Project Guidance / Re: Arduino Uno + Bluetooth Connectivity Issue on: March 30, 2012, 12:32:20 pm
I cant see any slave bt devices in device manager, i see only bt dongle and btcomports. maybe that is your btdongle driver/software thing.
i made dirty video for you how i make connection/pairing.
http://youtu.be/gW6cFymAzxU  (hope that doesnt break any rules here)
Once slave device is paired, i only need right click BT_AMEGA and click "connect serialport com10"
or if it's configured as "autoconnect", connection is made by software when needed.

if your module is configered as master i dont know if it can be paired.
if its master it must have HC05 firmware and it can be changed to slave by AT commands.
13  Using Arduino / Project Guidance / Re: Arduino Uno + Bluetooth Connectivity Issue on: March 30, 2012, 09:28:30 am

On a side note, the Bluetooth module has a red LED which doesn't stop flashing. 

Should I expect the flashing to stop at some point if things are working properly?

Is it possible this isn't going to work because my bluetooth module is "Master-Only" ?


If led blink all time that mean you dont have paired it. when paired led stop blinking .
in device manager you can see all modules connected, not current one

go bluetooth devices and do search to see if you can find module


 is it's name linvor or hc05?
are you sure it is master?
14  Using Arduino / Project Guidance / Re: GameCube Controller + Arduino (My First Project) on: March 12, 2012, 02:00:40 am
yes it is
15  Using Arduino / Microcontrollers / Re: programming atMega wirelessly on: March 11, 2012, 05:19:22 pm

1.go bluetooth settings and unselect autoconnect.
2.make bt connection .
3.open window in bt devices that show  signal strenght.
4.upload sketch as usual.
5.when ide start burn your skech in the chip make series of short reset presses as long you see data start sent and receive(look signal stenght window to see data flow)
Pages: [1] 2