Show Posts
Pages: [1] 2 3 4
1  International / Scandinavia / Får bare bruke 50% av minnet på ATtiny85-20PU (@16MHz eksternt krystall) on: December 16, 2012, 07:48:38 am
I følge databladet fra Amtel så skal denne brikken ha plass for et program på 8KB, men jeg får bare plass til 4,1KB. Får også opp en annen feilmelding.


Når alt går gra, så ser meldingen slik ut:
Binary sketch size: 4 054 bytes (of a 8 192 byte maximum)
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny85

PS: Glemte å kopiere feilmeldinge jeg får opp når jeg forsøker å compile et program på over 4100 bytes. Det var dumt :-(


2  International / Scandinavia / Re: ATtiny85 @ 16MHz med eksternt crystal on: December 11, 2012, 12:53:52 pm
Jippiiii, endelig går det rette vei. Ser ut som jeg blir å få det til nå.

http://0o2471.net/48638
3  International / Scandinavia / ATtiny85 @ 16MHz med eksternt crystal on: December 10, 2012, 12:38:33 pm
Jeg får til å programmere min ATtiny85 med oppskriften fra http://hlt.media.mit.edu/?p=1229 men når jeg velger programmet "ArduinoISP" og Tools, Board og ATtiny85 (w/Arduino as ISP), så savner jeg valget "ATtiny85@16MHz ext crystal (w/Arduino as ISP)".

Tenker primært å få til 16MHz med et eksternt crystal, men kan alternativt også forsøke med intern klokke. Noen som vet hvor jeg kan laste Board "ATtiny85@16MHz external crystal (w/Arduino as ISP)"?

Eller finnes det noen koder en kan legge inn i scetchet slik at ATtiny85 ser etter eksternt crystal og bruker det?
4  International / Scandinavia / Re: test med to LDR motstander on: September 11, 2012, 01:58:21 pm
Tusen takk for hjelpen. Du har helt rett, det var flere elementære feil.
Fant knappen for "serial monitor" og da ble det så mye enklere å se hva som hendte.

Det endelige scetchet ble slik:

#define LED 13
#define LED2 11
#define BUTTON 7


int ldr1 = 0;            //LDR1 is connected to analog pin0
int ldr2 = 1;            //LDR2 is connected to analog pin1
int ldr3 = 2;           //variable to store BUTTON values
int ldr1_value = 0;        //variable to store LDR1 values
int ldr2_value = 0;        //variable to store LDR2 values
int ldr3_value = 0;        //variable to store LDR2 values

void setup()
{
  Serial.begin(9600);   //start outputting data to serial monitor
}


void loop()
{
  ldr1_value = analogRead(ldr1);          //reads the light hitting LDR1
  ldr2_value = analogRead(ldr2);          //reads the light hitting LDR2
  ldr3_value = analogRead(ldr3);          //reads the button
 
  Serial.print("LDR1 reading= ");
  Serial.println(ldr1_value);                 //prints the LDR values to serial monitor
  Serial.print("LDR2 reading= ");
  Serial.println(ldr2_value);                 //prints the LDR values to serial monitor
  Serial.print("BUTTON reading= ");
  Serial.println(ldr3_value);                 //prints the LDR values to serial monitordelay(3000);                  //wait for 50 ms
delay (1000);

if (ldr1_value > ldr2_value)
{
digitalWrite (LED, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite (LED, LOW);
if (ldr3_value < 100)
{
digitalWrite (LED, LOW);
digitalWrite (LED2, HIGH);
delay(10000);
digitalWrite (LED2, LOW);
delay(10000);
}
}}
5  International / Scandinavia / test med to LDR motstander on: September 11, 2012, 12:25:30 pm
Koplet en 3K LDR(1) til 5V og vidre til AnalogPin A1 og så en 22K resistor mellom A1 og Gnd.
Koplet en 3K LDR(2) til 5V og vidre til AnalogPin A2 og så en 22K resistor mellom A2 og Gnd.
Ønsker å få den interne LED13 til å tenne dersom LDR(1) mottar mer lys enn LDR(2).

Fikk det ikke til. LED13 lyste hele tiden. Hva er feil?

Brukte dette sketchet:

#define ledPin 13

int ldr1 = 1;            //LDR1 is connected to analog pin0
int ldr2 = 2;            //LDR2 is connected to analog pin1
int ldr1_value = 0;        //variable to store LDR1 values
int ldr2_value = 0;        //variable to store LDR2 values

void setup(){
pinMode (ledPin, OUTPUT);
}
void loop()
{
  ledPin, LOW;
  analogRead(ldr1);          //reads the light hitting LDR1
  ldr2_value = analogRead(ldr2);          //reads the light hitting LDR2
 
  delay(5000);   
if (ldr1_value > 1)
{
  ledPin, LOW;
  delay(5000);
}
}

6  International / Scandinavia / Re: Hjelp til å lese av ei fotocelle? on: July 07, 2012, 06:52:33 pm
http://www.vision-supplies.com/Data/Docs/w34.pdf

Er ikke dette en fotocelle med egen innebygget elektronikk? Jeg har en lignende, dog med en sender-del og en mottaker-del. På mottakeren stiller jeg tiden for hvor lenge den skal ligge inne med forbindelse mellom NO og COM før den slipper. Har ikke testet den mot Arduino'en, men regner med at den kan koples direkte mot en digital inngang hvor det i sketchet er programmert "pull up". Test den direkte mot sketchet "Button" som ligger som demosketsch i programmeringssoftwaren.   


7  Using Arduino / General Electronics / Re: Crystal Driver Circuits on: June 14, 2012, 06:14:59 am
You can use a standard Arduino UNO and load the basic beginner scetch called "Blink". Then you can correct the ON-time to 500ms and the OFF-time to 500ms. The whole cyclus will be 1sec. This is 1Hz.
Cost you about USD20. You will need a 5-12VDC (0.2A) powersupply also. (And purhaps a 817C optocoupler. And maby a BC-337 transistor + 22Ohm resistor).
8  International / Scandinavia / Re: Programmering av ATtiny85-PU20 fra Arduino UNO v3.0 on: June 12, 2012, 06:24:17 pm
Tadaaaa, nå fikk jeg det til !!!!

Har skiftet mellom forskjellige Arduino softwarer, Arduino-bord, USB-kabler, ny PC med nye USB-porter, kjøpt en AVR ISP mkII clone programmerer (som ikke støttet Win7 og Amtel Studio 6), lastet AVR Studio 4 på gammel PC, nytt forsøk på gammel PC, nå med Arduino 022. Og til slutt virket det.

Vet ikke helt hva som gikk feil, men jeg fikk nå kjørt sketchet "Arduino ISP" på software Arduino 022 (Win XP). Kjørte sketchet UTEN kondensator og lastet så over sketchet til ATtiny85 MED kondensator. Brukte 22uF og ikke 10uF.

Fortsatt litt i tvil om hva som var feilen.

Men tusen takk for hjelpen til alle dere som har hjulpet meg underveis!
9  International / Scandinavia / Re: arduino uno alarm on: June 09, 2012, 05:55:19 am
For å komme igang så foreslår jeg at du først tester din alarmgiver opp mot arduino. Du må starte med å finne ut om din dørsensor er av type NO eller NC (Normalt åpen kontakt eller normalt luket kontakt). Så kan du jo starte med å se om du får en LED-lampe til å tenne når magnetkontakten blir aktivert. Neste steg blir å bestemme seg for hvor lenge den skal være tent (altså hvor lenge alarmen skal ule, og om den skal gå av automatisk, når døren lukkes eller om den må avstilles fra tastatur, eller etter en gitt tid el.l).

Tips: Se på eksemplsketchee "Button" og "Blink" så finner du de komandoene du trenger.

Neste steg blir å skifte ut LED-lampen med en sirene. Da trengs det nok noen driverkretser. Det kan du få hjelp til når du forteller hvilken sirene du har og hva du har slags strømforsyning.


10  International / Scandinavia / Re: Hvordan bruke AMTEL ATmega 328P-PU som en frittstående mikroprosessor? on: June 06, 2012, 05:03:25 pm
Kjempestilig, nå virket det!!!

Tusen takk for hurtig hjelp.

 

11  International / Scandinavia / Hvordan bruke AMTEL ATmega 328P-PU som en frittstående mikroprosessor? on: June 04, 2012, 03:48:17 am

Bestilte meg et kitt med en frittstående Amtel ATmega 328P-PU, 2 stk 22pF kondensatorer og et 16MHz krystall. Amtel brikken ble levert ferdigprogrammert med en Arduino UNO bootloader. Dette er eksakt den samme brikken som sitter på mitt Arduino UNO bord.

Trudde det skulle være en smal sak å legge inn mitt sketch på UNO'en og så bare bytte om på brikkene. Joda, alt gikk greit helt til jeg skulle teste min nyprogrammerte ATmega328 som en frittstående brikke.

Koplet til minus på GND pinnnnene 8 og 22, samt pluss inn på VCC pinne 7. Satte krystallet mellom pinne 9 og 10, samt en kondensator fra 8 til 9 og den andre kondensatoren fra 8 til 10.

Fikk den ikke til å starte (blinke). Noen som klarer å se hva som er feil?

12  Using Arduino / Programming Questions / Re: Wireless remote trigger for Canon EOS camera, using a simple IR LED diodes on: June 03, 2012, 04:23:12 pm
ok, now I have deleted all my Arduino files. My new setup is like this:

I open the program from c:/programfiles/arduino-1.0.1
and I open the sketch from c:/users/Bjorn Tore/my documents/Arduino/multiCameraIrController/examples/Canon/canon.pde (can not find any .INO-files so I guess I had to use this .pde files).

My new Error messages is:


13  Using Arduino / Programming Questions / Re: Wireless remote trigger for Canon EOS camera, using a simple IR LED diodes on: June 03, 2012, 02:44:16 pm
OK, I have now unzipped the program and tested it again. Now I got anoter compiling error messages.  My windows is not like ours. Please see the pictures of my skreen.
14  Using Arduino / Programming Questions / Re: Wireless remote trigger for Canon EOS camera, using a simple IR LED diodes on: June 03, 2012, 12:37:02 pm
Purhaps that is the proplem.

 I have also downloaded the "IRremote", and unzipped it to my ordinary "download map". Do I have to move it to anoter location?

15  Using Arduino / Programming Questions / Re: Wireless remote trigger for Canon EOS camera, using a simple IR LED diodes on: June 03, 2012, 12:11:51 pm
OK, thank you. I tested one more time, but still got the compiling message: 'Canon' does not name a type

This is the new sketches I have tested:


#include <multiCameraIrControl.h>
Canon D5(9);
void setup(){
}
void loop(){ 
  D5.shutterNow();
delay(5000); 
D5.shutterDelayed(); 
delay(5000);
}


Pages: [1] 2 3 4