Show Posts
Pages: 1 2 [3] 4
31  International / Scandinavia / Re: Programvelger for valg av underprogram on: February 29, 2012, 01:09:02 pm
Supert. Er kjempeimponert over hva disse mikrochipene kan brukes til og hvor dyktige dere er. Jeg har bestilt meg 4 stk. ATtiny85 (og en Arduino Nano), samt noen vri-omkoplere med 12stepp.

Ser imidlertid at ATtiny85 bare støtter disse Arduino komandoene. "If, then" kan derfor ikke brukes. Mulig det betyr at jeg må bruke Arduini Nano alikavel?

•pinMode()
•digitalWrite()
•digitalRead()
•analogRead()
•analogWrite()
•shiftOut()
•pulseIn()
•millis()
•micros()
•delay()
•delayMicroseconds()
32  International / Scandinavia / Re: Hi-speed photography - Writing the timing program? on: February 29, 2012, 12:56:21 pm
Ja det stemmer. Ulempen er bare at DIP-bryter-løsningen ikke er så fleksibel med tanke på at dette skal pakkes inn i et kabinett. Det vil bli enklere å montere en vribryter (eller POT-meter) i kabinettet.

En annen ting er at jeg tenker å lage flere slike dråpemaskiner (for salg) og da ønsker jeg å ha et rimelig alternativ. Det vil det være mye rimeligere å bruke en ATtiny85 enn en Ardiuno. Den koster bare 1/4 så mye, samt den tar mindre plass og bruker mindre strøm. Ulempen er at ATtiny85 ikke har mer enn 6 I/O porter, samt at den ikke støtter riktig alle Arduino funksjoner/programmer.

Jeg trenger en port for blits, en (eller to) for magnetventil(er), en for START/kamera. Lys av/på er litt luksus. Også POT-meter er litt luksus. Men en programvelger ønsker jeg å ha med. Altså burde det være mulig å klare seg med 6 porter; håper jeg.

Se: http://hlt.media.mit.edu/?p=1229

33  International / Scandinavia / Re: Hi-speed photography - Writing the timing program? on: February 29, 2012, 07:31:12 am
Har enda ikke fått testet dette da min utløsermekanisme for luftgeværet ikke har dukket opp. Det kan imidlertid godt tenkes at overgangen fra motor til gevær vil bli det svakeste punkt, så plan to er å lage et luftgevær som drives av trykkgass, samt trigger det hele med hjelp av en luftventil. Ble litt opptatt med disse vanndråpebildene, men har ikke glemt mitt hovedprosjekt som er å få tatt bilde av en vanndråpe som kolliderer med en geværkule. Det er det ikke så mange om har klart å få til, så det blir litt spess.

Har startet en annen tråd for å sjekke om det en mulig å ikke bruke DIP-brytere, men en 12-punkts vribryter som programvelger. Det blir enklere å forholde seg til når det hele skal monteres inn i kabinett. Dog så har jeg ikke 12 ledige innganger.
34  International / Scandinavia / Programvelger for valg av underprogram on: February 29, 2012, 04:40:31 am
Jobber fortsatt med mitt hi-speed dråpe-foto prosjekt
 
Jeg har nå laget flere programmer med forskjellige settinger på delay-parametrene og hvert av disse programmene resulterer i forskjellige type dråpebilder. Disse småprogrammene er egentlig helt like, men det er satt inn forskjellige verdier på delay-parametrene.

Nå tenker jeg å lage et program som inneholder flere (gjerne 12) av mine beste delay-valg og legge disse valgmuligheten tilgjengelig via en programvelger. Tenkte tidligere å benytte en blokk med flere DIP-brytere som programvelger, men finner det nå mer ønskelig å heller bruke en vribryter med 1 inngang og 12 utganger. Dette fordi en vrifryter er enklere å montere inn i et kabinett på en pen måte.

Kan jeg for eksempel lodde på en serie med motstander på vribryteren slik at Arduinoen (via en analog inngang) leser verdiene 1K ohm for programvalg 1, 2K ohm for programvalg 2.......12K ohm for programvalg 12. Og så lime sammen 12 av mine småprogram til ett stort fellesprogram hvor verdien på programvelgeren er den som styrer hvilket underprogram som er aktivt?

Tenker til slutt å flytte hele programmet over på en Atiny85 chip som bare har 5-6 innganger, så derfor må jeg spare på portene. Har allerede brukt 3-4 innganger for kamera, blits og 1-2 magnetventiler (samt muligens et POT-meter).
35  International / Scandinavia / Re: Mitt første program vil ikke kjøre - hva er feil? on: February 29, 2012, 04:29:19 am
Programmet og Arduinoen gjør jobben helt utmerket. Legger med noen bilder.

Bildet med 4 tilsynelatende like dråper er faktisk tatt av fire forskjellige dråper, dog med samme setting på timerne. Ganske forutsigbart resultat med andre ord. Veldig fornøyd!!

36  International / Scandinavia / Re: Mitt første program vil ikke kjøre - hva er feil? on: February 23, 2012, 06:28:32 pm
Nå har jeg fått ordnet en driverkrets som fungerer. Testet programmet mot magnetventilen og fikk lekt litt med å slippe to påfølgende dråper. For vanlig vann og med fallhøyde 27cm så virker det som en passende innstilling kan være 80ms mellom dråpene, samt at begge dråpene har en størrelse på 40(ms).

Måtte imidlertid trigge kamera og blits manuelt så jeg fikk vist ingen gode bilder, men jeg observerte flere splæsj, så dråpene funger. Dråpene var imidlertid ikke så forutsigbare og ensartet som jeg hadde håpet på, men det er muligens bare en justeringssak.

Da blir neste prosjekt å lage flere utgangskretser, samt implementere flere komponenter med i programmet.
37  International / Scandinavia / Re: Utgangskrets for store laster (12V, 500mA) on: February 23, 2012, 06:19:26 pm
Hei igjen! Ja nå fikk jeg kretesen til å fungere. Endret resistoren til 390 Ohm og da fikk jeg en BE strøm på 12mA og ventilen fungerte fint.

Tusen takk for hjelpen!

Code:
Test av Code-tagg

Det fungerte jo også fint  smiley
38  International / Scandinavia / Re: Utgangskrets for store laster (12V, 500mA) on: February 23, 2012, 08:42:42 am
# "Logic Level"? Det har jeg ikke satt inn, mulig det er feilen?

Ellers så ser jeg det finnes flere slike kretser hvor det er benyttet en Basis-motstand på bare 1K Ohm. Skal teste ut det også når jeg kommer hjem. Jeg fikk jo BE spenningen opp til 0,5V med dagens basismotstand på 2500 Ohm.

I det andre eksemplet du linket til så er det benyttet en TIP102 darlington transister. Den krever en BE-spenning på 1,3V, men i følge Wikipedia så er den veldig treg. Wikipedia omtaler "Silicon diode opto-isolator" som den kjappeste løsningen".  Har liggende noen 0,8A SRC Triac'er også. Mulig dem kan klare å gjøre jobben.


Dette er sketchet jeg brukte. Hjelp meg gjerne å sette inn det med "Logic Level" i scriptet.

/*
  SLIPPE TO DRÅPER TETT ETTER HVERANDRE 
Inngang 2 trekkes lava via en 10K resistor og trekkes til +5V ved hjelp av en momentan trykkbryter
 */

const int buttonPin=2;const int ledPin=12;int buttonState=2;
void setup(){pinMode(ledPin, OUTPUT);pinMode(buttonPin, INPUT);}
void loop(){buttonState=digitalRead(buttonPin);
if(buttonState == HIGH){
delay(1000);
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPin,LOW);delay(200);
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPin,LOW);}}

39  International / Scandinavia / Re: Mitt første program vil ikke kjøre - hva er feil? on: February 22, 2012, 07:32:40 pm
# Tusen takk for tipsene.

Altså jeg setter at det normale er at inngangen er HIGH, og så drar jeg den bare rett ned til GND for å trigge den. Smart! Håper ikke jeg risikerer å ødelegge noe for det høres litt brutalt ut.

Jeg fikk ikke kjørt noen "Live test" i dag heller. Møtte på utfordringer med å klare å drive den kraftige magnetventilen. Se eget topic.

Og ja, det kommer flotte dråpebilder om ikke så lenge. Helt sikkert!

40  International / Scandinavia / Utgangskrets for store laster (12V, 500mA) on: February 22, 2012, 07:27:26 pm
#Skal trigge en strømkrevende magnetventil i fra min Arduino, men ønsker å unngå bruk av releer fordi jeg trenger noe som er veldig kjapt og presist.

Forsøkte å kople utgangen på Pin12 til Basis på en kraftig NPN transistor (MJE13005) via en 10K resistor, men den klarte ikke å åpne transistoren. Forsøkte også med en Basismotstand på 2,5K Ohm, men heller ikke det fungerte. Ubelastet så gikk spenningen opp til 1,5V, men balastet, så fikk jeg bare 0,5V inn på Basis.

Magnetventilen koplet jeg inn mellom Collektor +12V fra et bilbatteri. Koplet sammen Arduinoens GND mot 0V på batteriet. Brukte også en motkoplet diode over skolen.

Har det noe å si at min Arduino bare har power via USB-porten? Noen som har en standard løsning på en slik driverkrets?
41  International / Scandinavia / Re: Mitt første program vil ikke kjøre - hva er feil? on: February 21, 2012, 07:08:53 pm
Jippi, nå fungerer det som tenkt. I morgen blir det å kople til magnetventilene og justere timerne slik at det blir optimalt. Tusen takk for hjelpen alle sammen....-så langt :-)

/*
  SLIPPE TO DRÅPER TETT ETTER HVERANDRE – VIRKER FAKTISK 

Inngang 2 trekkes lava via en 10K resistor og trekkes til +5V ved hjelp av en momentan trykkbryter
 */

const int buttonPin=2;const int ledPin=13;int buttonState=2;
void setup(){pinMode(ledPin, OUTPUT);pinMode(buttonPin, INPUT);}
void loop(){buttonState=digitalRead(buttonPin);
if(buttonState == HIGH){
delay(1000);
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(ledPin,LOW);delay(200);
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(ledPin,LOW);}}42  International / Scandinavia / Re: Mitt første program vil ikke kjøre - hva er feil? on: February 21, 2012, 05:18:23 pm
Da har jeg endret mitt sketch slik dere foreslår, men det virker fortsat ikke. Problemet er at jeg blir nektet å Uploade sketch'et. Han markerer da linjen "pinMode(13, OUTPUT)" og gir meg feilmeldingen
"expected construktor, destructor, or type conversion before '(' token"

Slik ser sketchet ut etter endringene:

/*
  Slippe to dråper tett etter hverandre
 
  Venter på START-pulsen før den åpner magnetventilen i 80ms (slipper dråpe 1), lukker magnetventilen i 20ms (da er har dråpe 1 sluppet taket og
  fallt litt), åpner magnetventilen i 80ms (slipper dråpe 2), lukker magnetventilen og venter i 7 sekund
  (så vannet får roet seg). Venter så på ny START-puls.
 
Krets:
Min Arduino har en fast LED mellom pin 13 og GND. Jeg lar denne simulerer en magnetventil (dråpeslipperen).
Trykknappen START er koplet mellom pin3 og +5V
En 10K resistor er koplet mellom pin3 og GND
 */

// set pin numbers:
const int buttonPin = 3;  // Inngang 3 er normalt LOW, trekkes HIGH av START-puls-knappen
const int ledPin = 13;    // LED utgangen settes til pin 13 (den er normalt lav)

pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(3, INPUT);}

void setup() {               
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on my Arduino board:
int buttonState = 0;
}

void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState == HIGH){
  digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
  delay(500);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // set the LED off
  delay(500);              // wait for a second
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(7000);
}
43  International / Scandinavia / Re: Mitt første program vil ikke kjøre - hva er feil? on: February 20, 2012, 06:21:04 pm
/*
  Slippe to dråper tett etter hverandre
 
  Venter på START-pulsen før den åpner magnetventilen i 80ms (slipper dråpe 1), lukker magnetventilen i 20ms (da er har dråpe 1 sluppet taket og
  fallt litt), åpner magnetventilen i 80ms (slipper dråpe 2), lukker magnetventilen og venter i 7 sekund
  (så vannet får roet seg). Venter så på ny START-puls.
 
Krets:
Min Arduino har en fast LED mellom pin 13 og GND. Jeg lar denne simulerer en magnetventil (dråpeslipperen).
Trykknappen START er koplet mellom pin3 og +5V
En 10K resistor er koplet mellom pin3 og GND
 */

// set pin numbers:
const int buttonPin = 3;  // Inngang 3 er normalt LOW, trekkes HIGH av START-puls-knappen
const int ledPin = 13;    // LED utgangen settes til pin 13 (den er normalt lav)

pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(3, INPUT);}

void setup() {               
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on my Arduino board:
int buttonState = 0;
}

void loop() {
  if (buttonState == HIGH);
  digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
  delay(80);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // set the LED off
  delay(20);              // wait for a second
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(80);
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(7000);
}
44  International / Scandinavia / Re: Hi-speed photography - Writing the timing program? on: February 20, 2012, 06:03:15 pm
Takk for linken!  (har ikke rukket å teste den ennå)

Fikk lastet inn programmet du har skrevet, og Arduinoen aksepterte det. Men jeg  fikk ikke testet det da jeg mangler inngangskretsene og utgangskretsene for å få kople til de eksterne delene. Har bestilt meg demo-bord for å ha en plass å kople på.

Det som skjedde var at LED13 tente, jeg trigget pin12 mot GND og LED13 slukket. Men etter en stund (ca. 2 minutt), så tente LED13 igjen (uten at PHOTOGATEN var trigget). Vel, noe surrer og går i loop, men jeg må vente på demo-bordet før jeg får koplet til POT-meter og utgangstransistorene slik at jeg får kjørt en skikkerlig test.

Nå er vi igang. Jippiiiii...... :-)
 
45  International / Scandinavia / Mitt første program vil ikke kjøre - hva er feil? on: February 20, 2012, 05:53:12 pm
Mottok i dag min Arduino UNO og kjørte fersking-programmene "Button" og "Blink" uten problemer.

Så forsøkte jeg å kombinere komandoene i fra disse programmene for å lage min egen versjon. Den fungerte ikke. Hva er galt?

Det står beskrevet i tekstfeltet  hvilke oppgaver programmet skal utføre.

Mvh
BjornTore
Pages: 1 2 [3] 4