Show Posts
Pages: [1] 2 3 4
1  International / Nederlands / Re: Hoe en wanneer de Brackets geberuiken { & } on: September 07, 2014, 08:44:33 am
Hallo Nico,


Ik heb inmiddels een link gevonden met duidelijke uitleg Programeren in C,

Groet,

Pat.
2  International / Nederlands / Re: Hoe en wanneer de Brackets geberuiken { & } on: September 07, 2014, 05:52:37 am
Beiden Hartelijk dank voor jullie uitleg,

@ Mas , De laatste uitleg is mij nu duidelijker geworden  smiley
Ik had inderdaad de Void loop al in beeld , maar ik wist eigenlijk ook dat er in deze Void loop weer meerdere Loops tussen gezet kunnen worden , maar was iet duidelijk wanneer ik deze moest toepassen.

Ik begrijp hier nu uit dat wanneer je wat met het for command iets wil bereiken , je hier ook weer een loop van maakt waarin wordt aangegeven wat  de for moet gaan uitvoeren , zeg ik dat goed ???

Ook Nico , hartelijk dank voor jou input,
Ik ga mij er nog verder in verdiepen , zodat ik dan zelf "automatisch" het inzoich krijg om deze Brackets toe te passen


Groet,

Pat.

3  International / Nederlands / Re: Hoe en wanneer de Brackets geberuiken { & } on: September 07, 2014, 04:19:00 am
Hallo MAS & Nico,

Dank voor beide uitleg , maar toch nog even een kleine vraag , waarom wordt dan de volgende regel niet appart tussen de brackets geplaatst ??

Code:
for (int i = 0; i <=180; i=i+20)


Ik zie dat er aan het begin een { en aan het eind van de gehele sketch } wordt afgesloten,
En tussen in wordt alleen dan weer de regel :

Code:
{
myServo.write(i);
    delay(1000);
}

met brackets geplaatst ?

Waarom dan deze regel dan weer niet tussen "apparte " brackets ?

Code:
for (int i = 180; i >=1; i=i-20)

Hier raak ik de weg in kwijt namelijk.

Alvast bedankt !!

Pat.
4  International / Nederlands / Hoe en wanneer de Brackets geberuiken { & } on: September 06, 2014, 12:08:39 pm
Hallo,Ik zit toch nog steeds in conflict hoe de brackets te gebruiken  ( {  en }  )

Wie kan mij dit nu eens duidelijk maken  ,
wanneer ik de ene keer de bracket {  zo toe pas en de andere keer de bracket } zo toe pas

Als ik het volgende voorbeeld ook laat zien zie je de brackets ook weer anders staan ???

Code:
#include <Servo.h>

//Define Pins
int servoPin = 9;

//Create Servo Object
Servo myServo;

void setup()
{
 //Attaches the Servo to our object
  myServo.attach(servoPin);
}

void loop()
{
 //We can Turn a Servo to 180 degrees
  for (int i = 0; i <=180; i=i+20)
  {                                              [font=Verdana]<<<<<< ik dacht dat deze er niet tussen hoefde ?? [/font]
    myServo.write(i);
    delay(1000);
  }                                              [font=Verdana]<<<<<<< En dat ik deze weer de andere kant op moest zetten[/font]
  for (int i = 180; i >=1; i=i-20)
  {
   myServo.write(i);
    delay(1000);
  }  
}


Ik hoor graag eens een duidelijk antwoord hierover.

Gr, Pat.
5  Using Arduino / Programming Questions / Re: Analog read , problems on: February 15, 2014, 06:06:10 pm
Perfect !!

now my questions are completed .

Many thanks,

Regards,

Patrick
6  Using Arduino / Programming Questions / Re: Analog read , problems on: February 15, 2014, 06:00:57 pm
Hi ,

I have look for the  divide marker >> in the Arduino Cookbook but can't find no information from this.
either the combination  else .. if is not explain in the Cookbook ( only if ... else )

Where can i find those information  ??


Thanks in advance ,

Patrick.

7  Using Arduino / Programming Questions / Re: Analog read , problems on: February 15, 2014, 05:29:03 pm
Ahaa...

The 1023 / 4 = 255

Thanks !!

Regards ,

Patrick
8  Using Arduino / Programming Questions / Re: Analog read , problems on: February 15, 2014, 05:18:54 pm
Hi , NY

This exact what i mean ,

What does this part of the sketch mean :

val = analogRead(0)>>2;

please explain it to me,

Many thanks !!

Patrick

9  Using Arduino / Programming Questions / Re: Analog read , problems on: February 15, 2014, 04:08:18 pm
Hi ,

if (val < 74 )
 {
 Serial.println("  Value < 74" ); 
   digitalWrite(ledPin,LOW);
 
between 0 and 74 the LED should be OFF , this is working !!
 }

if (val > 74 )
 {
  Serial.println("  Value > 74" );    <<<will not work
   digitalWrite(ledPin,HIGH);

when the value is 75 , the LED will ON , this is working !!!

if (val >119 )
  {
 // Serial.println("  Value < 119" );     <<<will not work
    digitalWrite(ledPin,LOW);

when the value is less than 119 , the LED will OFF , this is working !!

But it won't work when i insert the text ???

I hope inform you well

Regards,

Patrick10  Using Arduino / Programming Questions / Analog read , problems on: February 15, 2014, 03:54:01 pm
Hi ,

I have made the next sketch:

Code:

int ledPin = 13;
int val = 0;

void setup(){
 Serial.begin(9600);
 pinMode(ledPin,OUTPUT);

}
 
 void loop()
{
 Serial.print(val);
 
  val = analogRead(0);
 val /=4;  // converter 0-1023 naar 0-255


 if (val < 74 )
 {
 Serial.println("  Value < 74" );   [color=red]<<<will not work [/color]
   digitalWrite(ledPin,LOW);
 
 }

if (val > 74 )
 {
  Serial.println("  Value > 74" );    [color=red]<<<will not work [/color]
   digitalWrite(ledPin,HIGH);

 
  if (val >119 )
  {
 // Serial.println("  Value < 119" );     [color=red]<<<will not work [/color]
    digitalWrite(ledPin,LOW);

 }
if (val > 139 )
 {
  //Serial.println("  Value > 139" );              [color=red]<<<will not work [/color]
   digitalWrite(ledPin,HIGH);

 }

  }

}


but it's not working correct , and i can't find the problem.
When i turn the potentiometer from 0 - 74 the LED is off , and will on at 75.
When i turn the potentiometer from 74 - 119 the LED will OFF after reach 119.
When i turn the potentiometer from 119 - 139 , after reach 139 the LED wil ON

This is working well,
But now i will put some text in this sketch , it will show the status at hyperterminal
But unfortunately this won't work  smiley-confuse

the LED will ON at 75 and will not turn OFF ( when i have insert te text in this sketch ,

Please some advice , what iám doing wrong,

Thanks in advance ,

Patrick
11  Using Arduino / Programming Questions / Re: IRRemote Program question on: August 25, 2013, 04:28:39 pm
Hi ,

I have attached a part of my sketch :

Code:
// LED RED ON

  if(results.value == 0xDDC837) //if the button one is pressed.

    {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
   
    }
    else
  // LED RED  OFF 
    if(results.value == [color=red]0xDDC03F[/color]) //if the button VOL+ is pressed.
   
    {
    digitalWrite(ledPin, LOW);


When i change 0xDDC03F in 0xDDC837 ( Button 1 Remote Controll ) nothing happens  smiley-roll

Can you give me a example / change for this ?

Thanks in advance !!

Patrick

12  Using Arduino / Programming Questions / IRRemote Program question on: August 25, 2013, 02:07:10 pm
Hello all,

I have programmed the Arduino Uno , for RC Control Use.
Find attached the link :

http://youtu.be/hsss3R_EhSs

No my question:
I use for example LED 1 on by push button 1 ( T.V Remote Control )
But when i will switch off the LED it's not possible to switch this LED off with the same button ??
In my example at you tube i used two buttons for switch ON / OFF the LED.

I will Switch ON / OFF the LED only by push button 1 ( T.V Remote Controller )

Please Someone advice me ?

Thanks in advance !!

Patrick.
13  Using Arduino / Programming Questions / ++ SOLVED ++ Arduino Programming Attiny85 Problem on: August 16, 2013, 02:50:34 pm
Hi,

I have hooked up a cirtcuit for program an Attiny85 , from the site:
http://hlt.media.mit.edu/?p=1695

The Green LED is blinking slowly just as told from this site,
after this i tryed to program the simple blink example , now the programn shows OUTPUT not declarered ?
I have search this forum about this issue and try some qeustions from this forum, but still the program shows the error.

I have also installed new arduino software , but nothing will solve this problem.
now i have run Arduino version 1.05 , but still no luck.

Maybe someone can help me to solve this issue,

Thanks in advance,

Patrick
14  International / Nederlands / 3 switches en 3 leds met 1 druk op knop led aan en blijft aan, on: February 03, 2013, 10:00:02 am
Hallo ,

Ik probeer het even op het NL Forum , in het engels kom ik er even niet mee weg ;-((
Ik heb een sketch waarin ik 3 leds afzonderlijk wil aansturen met 3 aparte switches.
dit heb ik in een array gezet , maar krijg het niet voor elkaar om nu alle drie de switches te gebruiken.
met onderstaans sketch werkt alleen de switch op pin 7 ( input ) met 10 als output.
De pinnen 8 en 9 reageren niet ??

Het is dus de bedoeling dat de schakelaar 1x wordt ingedrukt en de LED aanblijft, daarna weer indrukken en de LED gaat uit.

Dit dus bij drie switches , later zou ik er meer in de index kunnen bijvoegen,

Wie kan mij adviseren hierin ?

Akvast bedankt !!


Code:
// test 3 BUTTON , with 3 LEDS , Array.
// One Push Button , LED = ON and stay on !!
// After push the button , LED = OFF and stay off !!
// ArduinoPat

int LED [] = {11,12,13};  // the pin for the LED
int BUTTON[] = {7,8,9}; // the input for the BUTTON
                 
int val = 0;      // val will be used to store the state
                  // of the BUTTON pin
int old_val = 0;  // this variable stores the previous
                  // value of "val"
int state = 0;    // 0 = LED off and 1 = LED on

void setup()
{
  for(int index = 0; index < 3; index++)

{
  pinMode(LED[index], OUTPUT);   // tell Arduino LEDS is an output
  pinMode(BUTTON[index], INPUT); // tell Arduino BUTTON is an input
 
  digitalWrite(BUTTON[index],HIGH); // Pull-up Resistor
  }
 
}

void loop(){

    for(int index = 0; index < 3; index)                         
{
  int val  = digitalRead(BUTTON[index]);   // Against bouncing
  if ((val == HIGH) && (old_val == LOW))  // Against bouncing
  {
    state = 1 - state;                   // Against bouncing
    delay(10);                           // Against bouncing
  }

  old_val = val; // val is now old, let's store it

  if (state == 1) {     
    digitalWrite(LED[index], HIGH); // turn LED ON
  }
  else
  {
   digitalWrite(LED[index], LOW); // turn LED OFF
  }
}
}

Groet,

Patrick , ArduinoPat
15  Using Arduino / Programming Questions / Re: Array problem , 3buttons and three leds on: February 03, 2013, 08:36:22 am
Many thanks ash,

But i tryed to connect more swithes at this sketch but i make a mess of this ;-((

Code:
int Switch [] = {2,3,4};
int Led [] = {11,12,13};

boolean LedState =LOW;
int SwitchDebounce;
int LastSwitchState=HIGH;
int LastSwitchDebounce=LOW;

unsigned long LastDebounceTime = 0;
unsigned long DebounceDelay = 50;

void setup()
{
 
  for (int index = 0; index < 4; index++)
  pinMode(Switch[index],INPUT);
  digitalWrite(Switch[index],HIGH);
  pinMode(Led[index],OUTPUT);
}

void loop()
{
 for (int index = 0; index < 4; index++)
 
  {
  int CurrentSwitch = digitalRead(Switch[index]);
  if (CurrentSwitch != LastSwitchDebounce)
  {
    LastDebounceTime = millis();
  }
  if ((millis() - LastDebounceTime) > DebounceDelay)
  {
    if (CurrentSwitch != LastSwitchState)
    {
      if (CurrentSwitch == LOW)
      {
        LedState = !LedState;
      }
    }
    LastSwitchState=CurrentSwitch;
  }
  digitalWrite(Led[index],LedState);
  LastSwitchDebounce = CurrentSwitch;
  }
}

Your sketch is workin well , as you told !! thanks for this !

Regards ArduinoPat,
Pages: [1] 2 3 4