Go Down

Topic: ADAFRUIT 16x24 Red LED Matrix Panel ID:555 (Read 9225 times) previous topic - next topic

QPO1974

Ik heb op het moment niet heel veel tijd, omdat ik aan mijn papierwinkel werk voor Amerikaans staats burger. Als dat achter de rug is maak ik een video en post de code, hopelijk duurt dat niet te lang meer.

QPO1974

Heb 2 kleine video's gevonden die ik gemaakt had en vergeten was van de 8 matrices.
Hier is de link, http://www.cjansen.net/Cor/Fix-Things/Arduino5.htm
Je kunt ze niet missen, de code volgt later die kan ik niet vinden op het moment.

QPO1974

Hier is een youtube video. van de 8 matrices in actie.
http://www.youtube.com/watch?v=nQbfMaNVAj8&feature=youtu.be

De code van de video is hier. Vergeet niet de  correcte 1632.CPP and 1632.H file voor de matrices.
dat is diegene die support 8 matrices.
Welke kan gevonden worden op github.
Ik hoop dat iemand er wat aan heeft om er ook meer dan 4 werkend te krijgen.

Code: [Select]
//working on version 0022
#include "Wire.h"
#include "RTClib.h"
#include "SPI.h"
#include "HT1632.h"
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 12     // what pin we're connected to

#define DATA 2
#define WR   3
#define CS   4
#define CS2  5
#define CS3  6
#define CS4  7
#define CS5  8
#define CS6  9
#define CS7  10
#define CS8  11
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor

// use this line for single matrix
//HT1632LEDMatrix matrix = HT1632LEDMatrix(DATA, WR, CS);
// use this line for two or more matrices!
HT1632LEDMatrix matrix = HT1632LEDMatrix(DATA, WR, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8);
//RTC_DS1307 RTC;
RTC_Millis RTC;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
    Wire.begin();
    RTC.begin(DateTime(__DATE__, __TIME__));
    matrix.begin(HT1632_COMMON_16NMOS);
  dht.begin();
  matrix.println("DHTxx test!");
  matrix.writeScreen();
  delay(2500);
  matrix.fillScreen();
  delay(2500);
  matrix.clearScreen();
}

void loop () {
    matrix.setTextSize(1);    // size 1 == 8 pixels high
    matrix.setTextColor(1);   // 'lit' LEDs
    matrix.setCursor(0, 0);   // start at top left, with one pixel of spacing
    DateTime now = RTC.now();
    matrix.print("Date:");
    if (now.month() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.month(), DEC);
    matrix.print('/');
    if (now.day() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.day(), DEC);
    matrix.print('/');
    matrix.print(now.year(), DEC);
    matrix.print(' ');
    matrix.setCursor(0, 8);   // next line, 8 pixels down
    matrix.print("Time:");
    if (now.hour() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.hour(), DEC);
    matrix.print(':');
    if (now.minute() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.minute(), DEC);
    matrix.print(':');
    if (now.second() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.second(), DEC);
    matrix.println();

    matrix.writeScreen();

    delay(3000);
    matrix.clearScreen();
   
    matrix.setTextSize(1);    // size 1 == 8 pixels high
    matrix.setTextColor(1);   // turn off LEDs
    matrix.setCursor(97, 0);   // start at top left, with one pixel of spacing
    //DateTime now = RTC.now();
    matrix.print("Time:");
    if (now.hour() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.hour(), DEC);
    matrix.print(':');
    if (now.minute() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.minute(), DEC);
    matrix.print(':');
    if (now.second() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.second(), DEC);
    matrix.println();
    matrix.setCursor(97, 8);   // next line, 8 pixels down
    matrix.print("Date:");
    if (now.month() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.month(), DEC);
    matrix.print('/');
    if (now.day() < 10) matrix.print("0");    // Check if we need to add leading zero
    matrix.print(now.day(), DEC);
    matrix.print('/');
    matrix.print(now.year(), DEC);
    matrix.print(' ');

    matrix.writeScreen();
    delay(3000);
    matrix.clearScreen();
   
      // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();

  // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT");
  } else {
    matrix.setTextSize(1);    // size 1 == 8 pixels high
    matrix.setTextColor(1);   // turn off/on LEDs
    matrix.setCursor(1, 0);   // start at top left, with one pixel of spacing
    matrix.print("Humidity = ");
    matrix.print(h);
    matrix.print(" %\t");
    matrix.setCursor(1, 8);   // start at top left, with eight pixels down
    matrix.print("Temperature = ");
    matrix.print(t);
    matrix.println(" *C , ");
    matrix.setCursor(144, 8);   // start at the top left and 138 pixels right, with eight pixels down
    matrix.print(t*1.8+32);matrix.println(" *F");
        matrix.writeScreen();
    delay(5000);
    matrix.clearScreen();
  }
   
}

Go Up