Go Down

Topic: arduino nano V2.2 VS V3.0 (Read 2448 times) previous topic - next topic

Seeyou99

beste,
voor een schoolproject moeten we gebruik maken van een arduino nano. Wij hebben ons ontwerp gebaseerd op versie 2.2. Echter na bestelling bleek dat we versie 3.0 hebben gekregen en da hier de pennen A0-7 omgekeerd staan tov versie 2.2. Weet iemand op welke pennen de SDA en SCL staan in de versie 3.0?

alvast bedankt

Jantje

Ik ken het bord niet aar volgens de documentatie http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano staan die op pin 4 en 5. Dit zijn de digitale pinnen en niet de analoge. Op de UNO staan ze -volgens de documentatie- wel op de analoge pinnen
Quote
I2C: 4 (SDA) and 5 (SCL). Support I2C (TWI) communication using the Wire library (documentation on the Wiring website).

Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -

E40racer

Ik denk dat je die pagina nog eens goed moet lezen :) I²C zit wel degelijk op de analoge pinnen 4 en 5 net zoals een Duemilanove/Uno.
www.bajdi.com

Go Up