Go Down

Topic: arduino met relay control en Timer restart how to do? (Read 4 times) previous topic - next topic

LG046

hoi

fijn dat er ook een NL gedeelte is.

Hoop dat er arduino mensen zijn die me hier mee zouden kunnen helpen

Gelijk ook mijn eerste post hier op het forum.

Ik heb code geschreven op basis van blinky :P

wat ik doe is dat ik een relay board heb hangen aan de digital pins OUT ( 4 stuks ) en zo kan ik deze HIGH en LOW schakelen

Ik heb een Loop via 5 volt en weerstand naar een digital pin IN welke via een gesloten Loopje HIGH of LOW is.
in die LOOP zitten een aantal meet apparaten die zelf een uitgang breken.
als deze dan word gebroken is de LOOP niet meer aanwezig en dus zal de arduinoe een relay schakelen.

dit werkt

maar wat ik nog wil doen is dat na verloop van tijd hij stopt met schakelen en een 2e relay schakeld wat de betreffende apparaten weer zonder stroom zet en daarmee uitschakeld.

dus de loop loopt bijvoorbeeld 1 uur en na 1 uur word ergens in de loop deze verbroken.
dit mag dan 30 min of zo gebeuren waarna de arduino een andere relay schakeld om de stroom naar deze app. uit te schakelen.

ik weet dat bij basic ( de duinomite mega ) je setimer = 0 doet en dan later IF timer < 30 etc etc

maar hoe doe ik dit met de arduino?


heb wel al zitten zoeken maar als ik wat voorbeelden maar heb er nog niet echt wat uit kunnen vinden.

thx

Jantje

LG040
welkom op het forum.
Kijk eens naar http://arduino.cc/playground/Code/SimpleTimer
Daar kan je zo mee aan de slag.
Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -

LG046


LG040
welkom op het forum.
Kijk eens naar http://arduino.cc/playground/Code/SimpleTimer
Daar kan je zo mee aan de slag.
Met vriendelijke groet
Jantje
thx
ben ik al mee aan de slag gegaan maar krijg met de sample code gewoon copy past in de sketch window foutmelding : simpletimer does not name a type

de code die ik gebruik is volgende ( kom dus niks verder )

--

    /*
     * SimpleTimerAlarmExample.pde
     *
     * Based on usage example for Time + TimeAlarm libraries
     *
     * A timer is called every 15 seconds
     * Another timer is called once only after 10 seconds
     * A third timer is called 10 times.
     *
     */
     
    #include <SimpleTimer.h>
     
    // There must be one global SimpleTimer object.
    // More SimpleTimer objects can be created and run,
    // although there is little point in doing so.
    SimpleTimer timer;
     
    // function to be called repeatedly
    void RepeatTask() {
      Serial.println("15 second timer");       
    }
     
    // function to be called just once
    void OnceOnlyTask() {
      Serial.println("This timer only triggers once"); 
    }
     
    // function to be called exactly 10 times
    void TenTimesTask() {
      static int k = 0;
      k++;
      Serial.print("called ");
      Serial.print(k);
      Serial.println(" / 10 times.");
    }
     
    // print current arduino "uptime" on the serial port
    void DigitalClockDisplay() {
      int h,m,s;
      s = millis() / 1000;
      m = s / 60;
      h = s / 3600;
      s = s - m * 60;
      m = m - h * 60;
      Serial.print(h);
      printDigits(m);
      printDigits(s);
      Serial.println();
    }
     
    //
    // utility function for digital clock display:
    // prints preceding colon and leading 0
    //
    void printDigits(int digits) {
      Serial.print(":");
      if(digits < 10)
        Serial.print('0');
      Serial.print(digits);
    }
     
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
     
      // welcome message
      Serial.println("SimpleTimer Example");
      Serial.println("One timer is triggered every 15 seconds");
      Serial.println("Another timer is set to trigger only once after 10 seconds");
      Serial.println("Another timer is set to trigger 10 times");
      Serial.println();
     
      // timed actions setup
      timer.setInterval(15000, RepeatTask);
      timer.setTimeout(10000, OnceOnlyTask);
      timer.setInterval(1000, DigitalClockDisplay);
      timer.setTimer(1200, TenTimesTask, 10);
    }
     
    void loop() {
      // this is where the "polling" occurs
      timer.run();
    }

Jantje

Als je een library gebruikt moet je die wel eerst downloaden waar arduino die kan vinden.
Lees meer hierover op http://www.arduino.cc/en/Hacking/Libraries vooral se sectie over "User-created libraries"
Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -

LG046


Als je een library gebruikt moet je die wel eerst downloaden waar arduino die kan vinden.
Lees meer hierover op http://www.arduino.cc/en/Hacking/Libraries vooral se sectie over "User-created libraries"
Met vriendelijke groet
Jantje
ik heb deze instructies gevolgd dat zou toch goed moeten zijn?

Installation

    Create a folder named SimpleTimer in you sketchbook/libraries folder.
    Copy-n-paste the code for SimpleTimer.h and SimpleTimer.cpp into your favourite text editor, and save those two files under the SimpleTimer folder you just created.
    Launch or restart the Arduino IDE to let it detect the new library.
    Copy-n-paste the example code (see below) to get you started with the library.

Go Up