Go Down

Topic: Breadboard werkt niet. (Read 4 times) previous topic - next topic

cellie

Zoals het onderwerp al aangeeft werkt mijn zelfgebouwde breadboard Arduino niet.

Ik heb de aanwijzingen op www.arduino.cc/en/Main/Standalone gevolgd.
De minimale setup, genoeg om de blink sketch te kunnen draaien.

Als bijlage een foto van de setup.

Aangesloten:

RST -  10K pullup naar 5V
VCC - 5V
GND - GND
XTL1 - 16Mhz -  22pf naar GND
XTL2 - 16Mhz  - 22pf naar GND
AREF - 5V
SCK - een rode led

Voeding via een 7405VC met 4.62V gemeten output.
De atmel bevat een bootloader en de blink sketch en doet het prima in mijn uno.


Go Up
 


Please enter a valid email to subscribe

Confirm your email address

We need to confirm your email address.
To complete the subscription, please click the link in the email we just sent you.

Thank you for subscribing!

Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy