Go Down

Topic: Probleem met Hall Sensor (Read 17513 times) previous topic - next topic

Nald

Oct 31, 2012, 09:45 pm Last Edit: Oct 31, 2012, 09:59 pm by Nald Reason: 1
Hallo,

Ik heb een probleem. Ik heb op mijn oldtimer een andere carburatuer gebouwd, waardoor zowel mijn verbruik als mijn vermogen is gestegen. Omdit te monitoren heb ik een soort computertje gemaakt met verschillende menu's waar ik het verbruik kan monitoren.

Ik heb de gehele proefopstelling werkend gekregen op mijn bureau, alleen met een willekeurige hall sensor en een willekeurige magneet. Op een beurs heb ik een speciale schijf (duur) aangeschaft die exact om mijn aandrijfas heen past. Het probleem is alleen dat deze is uitgerust met allemaal noordpolen gericht naar de buitenzijde. De hall sensor die ik gebruikte had een Npool nodig om een High te geven en had vervolgens een Z-pool nodig om te resetten.

Dus ik heb de Honeywell SS495A aangeschaft. Alleen toen begonnen de problemen. Deze sensor geeft een waarde van rond de 500 wanneer er geen magneet in de buurt is. Hij zakt richting de 0 wanneer er een noordpool langskomt en stijgt richting de 1023 wanneer de z-pool langskomt.

Alleen nu reageert hij ook op mijn flowmeter  (telt ook pulsen) en wanneer mijn flowmeter pulsen telt, dan telt de hallsensor deze er ook bij op. Ook telt de hall sensor willekeurig status veranderingen.

Hieronder heb ik een voorbeeldcode weergegeven, waarvan ik uit ga:
Ik heb al geprobeer Raising in falling and low te veranderen maar dit helpt niet.

Code: [Select]
float rpmHV;
float flowHV;
float rpmTRV;
float flowTRV;
float rpmTAV;
float flowTAV;


void setup()
{
 attachInterrupt(1, rpm_fun, RISING);
 rpmHV = 0;
 rpmTRV = 0;
 rpmTAV = 0;

 attachInterrupt(0, flow_fun, RISING);
 flowHV= 0;
 flowTRV= 0;
 flowTAV= 0;
}


void rpm_fun()
{
 rpmHV++;
 rpmTRV++;
 rpmTAV++;

}

void flow_fun()
{
 flowHV++;
 flowTRV++;
 flowTAV++;
}


Ook heb ik zowel bij de hall-sensor als de flowmeter een 100k weerstand tussen de 5V en de output geplaatst.

Alle suggesties zijn zeer welkom!

Nald

370 keer gelezen, maar niemand een idee of gedachte?

Jantje


370 keer gelezen, maar niemand een idee of gedachte?

Ik heb nog niet gereageerd omdat het verhaal niet duidelijk is voor mijn. Ook is de code niet volledig. Je geeft enkel de setup en de code van de interrupts. Daarmee kan ik niet veel.
Daarbij komt dat de code ook raar over komt. Bijvoorbeeld: Waarom gebruik je float en niet long? Waarom gebruik je 3 variabelen wanneer je bij alle drie ++ doet bij een pulse.
Ik ken al dien sensors niet maar als je de pulse meet van 2 sensors vraag ik mij  af waarom dat je denkt dat je een software probleem hebt en geen hardware.

Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -

Nald

Kijk dat is tenminste een reactie waar ik wat mee kan.

Hierbij allereerst een versimpelde code. Met een simpele test setup. Ik gebruik float omdat ik berekeningen maak met de waardes om zo een kommagetal te creƫeren uit ervaring ben ik erachtergekomen dat de berekeningen niet werken als ik unsigned long gebruikt.

Ik gebruik 3 variabelen omdat zo op verschillende tijden gereset worden. 1 word gereset per 500 ms, de andere wordt gereset bij een tripreset en de andere wordt gereset bij een tankbeurt.

Ik weet niet of ik een software probleem heb, daarom ben ik hier.

Code: [Select]
volatile float rpmHV;
volatile float flowHV;
volatile float rpmTRV;
volatile float flowTRV;
volatile float rpmTAV;
volatile float flowTAV;

int HVmillis=500;
unsigned long millishv;

void setup()
{
    attachInterrupt(1, rpm_fun, RISING);
  rpmHV = 0;
  rpmTRV = 0;
  rpmTAV = 0;

  attachInterrupt(0, flow_fun, RISING);
  flowHV= 0;
  flowTRV= 0;
  flowTAV= 0;

  Serial.begin(9600);
 
}

void loop(){
  if ((long)(millis()-millishv) >=0){
  Serial.print("rpmcount: ");
  Serial.println(rpmHV);
  Serial.print("flowcount: ");
  Serial.println(flowHV);
  millishv=millis() + HVmillis;
  }}
 
  void rpm_fun()
{
  rpmHV++;
  rpmTRV++;
  rpmTAV++;

}

void flow_fun()
{
  flowHV++;
  flowTRV++;
  flowTAV++;
}


De compleete code is te groot om hier te posten.


Jantje

Ik zou de sectie http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt eens goed lezen.
Ik weet niet of het met je probleem te maken heeft maar je gebruikt interrupts niet zoals je zou moeten.
Meer specifiek het gebruik van volatile en noInterrupts();   interrupts();

Om te weten of je een hardware of software probleem hebt kan je best een klein en simpele sketch schrijven om uit te maken wat je binnenkrijgt.

Met vriendelijke groet.
jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -

Nald

als ik je link doorlees, dan snap ik niet waarom ik ze verkeerd gebruik. Hoezo gebruik ik ze verkeerd dan?

De arduino moet immers altijd pulsen tellen, als ik er 1 mis dan kloppen mijn metingen niet.

De geposte code is toch een simpele sketch? ik krijg nu immers beide sensoren binnen. Het probleem is dat wanneer de flowmeter een meting uitvoert, om de een of andere reden de hall sensor dit ook registreert.

Via analoge metingen weet ik dat ik een analoge waarde krijg fluctuerend (507-511) als er geen magneet in de buurt komt, en dat hij richting de 0 gaat als er een magneet langskomt.

nogmaals dit probleem komt alleen voor als ik de latch hall sensor vervangt door de lineare hall sensor.Jantje


als ik je link doorlees, dan snap ik niet waarom ik ze verkeerd gebruik. Hoezo gebruik ik ze verkeerd dan?

De arduino moet immers altijd pulsen tellen, als ik er 1 mis dan kloppen mijn metingen niet.

Gebriuk de interrupt om pulsen te tellen (in een volatile unsigned long)
Copieer die volatile long tussen noInterrupts(); en Interrupts(); naar een variabele die niet door de interrupt wordt gebruikt.
Doe je berekeningen op basis van die variabele.

quote author=Nald link=topic=130085.msg981595#msg981595 date=1351956458]
De geposte code is toch een simpele sketch? ik krijg nu immers beide sensoren binnen. Het probleem is dat wanneer de flowmeter een meting uitvoert, om de een of andere reden de hall sensor dit ook registreert.

Via analoge metingen weet ik dat ik een analoge waarde krijg fluctuerend (507-511) als er geen magneet in de buurt komt, en dat hij richting de 0 gaat als er een magneet langskomt.

nogmaals dit probleem komt alleen voor als ik de latch hall sensor vervangt door de lineare hall sensor.
[/quote]
Zonder dat ik er iets van je sensoren afweet lijkt me dat een  "latch hall sensor" zich anders zal gedragen dan een "lineare hall sensor". Je zal dan ook andere hardware en/of software nodig hebben als je de een door de andere wilt vervangen.

Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -

Nald

dank je voor de tip, ik zal kijken of ik dit ka implementeren.

Maar heb je een idee welke code ik moet gebruiken voor de hall-sensor. Ik kan in de loop iets zetten met een buttonstate verandering. Maar dan ben ik bang dat de code te langzaam is en ik metingen mis.


robtillaart

Quote
370 keer gelezen, maar niemand een idee of gedachte?

al op de Engelstalige thread geantwoord voordat deze thread gestart is.

- http://arduino.cc/forum/index.php/topic,130081.msg978663.html#msg978663 -
Rob Tillaart

Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
(Please do not PM for private consultancy)

Nald

@ rob waarvoor dank, maar ik ben er nog steeds niet uit. Heb jij misschien een idee?

robtillaart

ja, maar ik zie geen bijgewerkte (laatste versie) code van jou en eventuele output nav de opmerkingen die gemaakt zijn.
Dus ik kan niet zien hoever je nu bent en waar mogelijk nog problemen zitten.
Rob Tillaart

Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
(Please do not PM for private consultancy)

Nald

@ Rob, ik heb mijn code niet aangepast omdat ik geen output heb gekregen die mij verder heeft geholpen. Alle verbetercodes die in detail anders waren dan mijn huidige broncode heb ik toegepast maar allemaal gaven ze geen ander resultaat.

tevens heb ik aan jou een vraag gesteld waarom je iets anders noteerde dan ik, omdat ik het wil begrijpen hier heb jij nog steeds niet op geantwoord.

Why do you write: #define INTERVAL 500UL what is the difference with int interval=500;

Ik heb het advies van jantje opgevolgd om mijn hele project af te breken en alleen de 2 sensoren uit te lezen met een seriele monitor, ook heb ik de 2e hall sensor analog uitgemeten, waarvan ik in mijn eerste post al de resultaten heb gegeven.

Ik heb ook door dat de interrupts niet werken omdat er constant een waardewissel is bij geen meting. Maar ik zou niet weten welke meetmethode ik dan wel toe moet passen. Want via eerdere uitleggen heb ik te horen gekregen dat als ik het niet via de interrupt methode doe, dat dan de kans bestaat dat ik een meting mis omdat de arduino bezig is met de loop.

Ik heb inmiddels al zo veel geprobeerd dat ik het niet meer weet, vandaar ook hier mijn vraag of iemand anders een idee heeft. In ieder geval een richting waar ik in kan zoeken. Dit probleem houd mij nu al een maand bezig.

In de andere thread heb ik gevraagd of ik hem misschien verkeerd heb aangesloten, ik weet het niet.

robtillaart

#12
Nov 04, 2012, 05:59 pm Last Edit: Nov 04, 2012, 06:01 pm by robtillaart Reason: 1
Quote
Why do you write: #define INTERVAL 500UL what is the difference with int interval=500;


DIe heb ik gemist, ik lees (te) veel threads.

OK, we gaan je een stap verder helpen.


Een #define alloceert geen geheugen waar een int dat wel doet.
500UL betekent dat het type een Unsigned long met bereik van 0..2^32;   een int heeft bereik van - (2^16) .. 2^16  (+- 1)

Het voordeel van een unsigned long is dat deze veel vaker opgehoogd kan worden voordat er een overflow situatie optreedt.

Voldoende uitleg over dit verschil?Quote
Alle verbetercodes die in detail anders waren dan mijn huidige broncode heb ik toegepast maar allemaal gaven ze geen ander resultaat.

In welke thread heb je de output gepost, zodat ik die output  kan verifieren? NB dit geeft voor de lezer op het forum inzicht in het gedrag van de sketch.In mijn post in de andere thread heb ik niet geen complete code gezet, ik heb dat uit het vuistje ingetypt omdat ik geen arduino bij de hand heb.
Ik zal het hier nog eens overdoen opdat het beter werkt.

Je merkte ergens op dat de interrupt variablen niet op nul gezet werden. Dat klopt omdat dit mogelijk een concurrency race conditie veroorzaakt,
Het was mijn doel om met deltas te werken, Ik zal dat in de onderstaande code proberen correct te doen.

Ik heb de code nog steeds niet getest maar deze zou bij benadering de RPM moeten geven, maar afhankelijk van de actuele toerental werkt deze oplossingsmethode meer of minder goed. Interrupt gebaseerde RPM meters worden onnauwkeuriger bij lage toerentallen. Als er te weinig interrupts komen tussen twee display events is geen berekening te maken omdat de RPM dan 0 aangeeft.

Niet getest geen Arduino bij de hand. (er kunnen typos inzitten)
Code: [Select]

//
//    FILE: RPM DEMO.pde
//  AUTHOR: Rob Tillaart
//    DATE: 2012-NOV-04
//
// PUPROSE: demonstrate the use of interrupts to build an RPM measure tool
//

// initialize vars while declaring
volatile unsigned long rpmHV = 0;
volatile unsigned long flowHV = 0;

unsigned long lastRPM = 0;
unsigned long lastFLOW = 0;

unsigned long lastTime = 0;

#define INTERVAL 500UL  // unsigned long as all timing math is done in UL.

void setup()
{
 attachInterrupt(1, rpm_fun, RISING);
 attachInterrupt(0, flow_fun, RISING);

 Serial.begin(9600);
 Serial.println("start...");
}

void loop()
{
 unsigned long now = millis();  // to prevent that the next read of millis jumps a few millisecs
 if (now - lastTime >= INTERVAL)   // every 500 milliseconds
 {
   lastTime = now;  // remember last time we displayed something

   // how many pulses since last display action
   unsigned long deltaRPM = rpmHV - lastRPM;
   unsigned long deltaFLOW = flowHV - lastFLOW;

   // display the current values
   Serial.print("time: ");
   Serial.println(now);
   Serial.print("rpmcount: ");
   Serial.println((deltaRPM * 60000UL) /INTERVAL);  
   Serial.print("flowcount: ");
   Serial.println(deltaFLOW );   // needs probably some math to

   // adjust the last values
   lastRPM += deltaRPM;
   lastFLOW += deltaFLOW;
 }
}

void rpm_fun()
{
 rpmHV++;
}

void flow_fun()
{
 flowHV++;
}

De sensoren moeten verbonden zijn met pin 2 en pin 3 (assuming you have UNO) en deze lijnen moeten voorzien zijn van een pullup danwel een pulldown weerstand om het signaal goed tussen 0 en +5V te laten schakelen.

Kun je de output van deze sketch posten?

Als er vragen zijn over de werking van de sketch hoor ik ze wel. NB de NL sectie hou ik redelijk in de gaten.
Rob Tillaart

Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
(Please do not PM for private consultancy)

robtillaart

uit de andere thread
Quote
My rpm count raises randomly without any magnet in the neighbourhoud. I'm thinking that the problem have to do with the different types of hall sensor latching/ linear. But I don't know how to solve this.


Heb je links naar de specificaties/datasheets van deze 2 sensors? Onder welke magnetische veldsterkte werken ze?
Rob Tillaart

Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
(Please do not PM for private consultancy)

robtillaart

uit de andere thread
Quote
maybe a very stupid question. but how do I connect the honeywell SS495A sensor.

Vragen zijn nooit stupid, niet vragen is stupid, en sommige antwoorden zijn stupid ;)

Heb je een link naar een schematic, of evt de naam van de verwarmingsketel waarin deze gebruikt is.
Soms is enkel via de service manual te achterhalen hoe deze aangesloten dient te worden.
Rob Tillaart

Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
(Please do not PM for private consultancy)

Go Up