Go Down

Topic: Taller de Introducción a Arduino - Barcelona- 15 diciembre (Read 1 time) previous topic - next topic

ccguinardo

Taller d'introducció a Arduino

Requisits: No es requereix cap nivell tecnològic especíc per a la realització del
taller.
Quan: dissabte 15 de desembre, de 10 a 14h i de 16 a 20h.
Preu: 70,55€. Inclou tot el material (Arduino, i diversos components).
Inscripcions: Fins el dijous 13 de desembre al Centre Cívic Guinardó.
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h i dimarts i dijous de 16 a 20h.
Professor: Carles Gutiérrez, creador digital i professor de taller Hangar, on investiga i
desenvolupa prototips interactius.

Centre Cívic Guinardó. Ronda Guinardó 113. Al costat de l'Hospital de Sant Pau. Metro L4 Guinardó-Hospital de Sant Pau

Go Up
 


Please enter a valid email to subscribe

Confirm your email address

We need to confirm your email address.
To complete the subscription, please click the link in the email we just sent you.

Thank you for subscribing!

Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy