Go Down

Topic: BT en SD te gelijktijdig. (Read 1 time) previous topic - next topic

Jantje

Voor zover ik weet schrijft de SD library rechtstreeks naar disk. Dus daar is geen echte buffer meer na het aanroepen.
Voor de BT is er een tijdsaspect en zal 'naar ik vermoed) een buffer zijn die dan via een interrupt gelezen en doorgestuurd wordt.
Ik denk dat al je vragen opgelost zijn als je tijd erbij neemt. Met andere woorden
Je hebt niet zomaar ineens 2500 bytes. Als je de data die je vergaart doorstuurt vanaf dat je ze hebt; hangt het van de reƫle snelheid van het genereren en doorsturen van de data af hoeveel data je hebt op zijn ergst. Als het genereren trager is dan het doorsturen heb je nooit een piek. Indien het genereren sneller is kan je de dat al filteren op arduino niveau of het genereren vertragen. Alles hangt dan af van wat je bedoeling is.

Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -

Go Up