Go Down

Topic: Skype och Arduino Uno (Read 1 time) previous topic - next topic

necklorto

Jan 14, 2015, 03:19 pm Last Edit: Jan 11, 2016, 09:22 am by necklorto
Hej.

Tips om lösningar mottages varmt!  :)  

AndreasVan

Jag har tyvärr ingen lösning, men det låta spännande att hitta någonting.

Du kan försöker att övervaka port 34249 (eller det du använder för inkommande samtal) i ditt nätverk.
Alternativ ett skype telefon t.ex. Dualphone
https://github.com/AndreasVan

Go Up