Go Down

Topic: Skype och Arduino Uno (Read 920 times) previous topic - next topic

necklorto

Jan 14, 2015, 03:19 pm Last Edit: Jan 11, 2016, 09:22 am by necklorto
Hej.

Tips om lösningar mottages varmt!  :)  

AndreasVan

Jag har tyvärr ingen lösning, men det låta spännande att hitta någonting.

Du kan försöker att övervaka port 34249 (eller det du använder för inkommande samtal) i ditt nätverk.
Alternativ ett skype telefon t.ex. Dualphone
https://github.com/AndreasVan

Go Up
 


Please enter a valid email to subscribe

Confirm your email address

We need to confirm your email address.
To complete the subscription, please click the link in the email we just sent you.

Thank you for subscribing!

Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy