Go Down

Topic: Toepassen Max 7219 , Matrix 8x8 Led (Read 3695 times) previous topic - next topic

Jan 20, 2013, 02:23 pm Last Edit: Jan 20, 2013, 05:01 pm by ArduinoPat Reason: 1
Goedenmiddag ,

Ben aan het experimenteren met de MAtrix 8x8 en een Max7219,
Het programma welke ik wil toepassen is vanuit het Cookbook Page 280 , 7.13

**sketch niet hierin gezet met max overschrijding characters **

Maar loop nu vast op de Library, In het boek staat wel een verwijzing naar deze maar heb deze opgeslagen in de Library MAP.

Maar krijg de ene na de andere foutmelding.


Post aangepast :

Heb even de release 0022 geinstalleerd , maar het werkt helaas nog steeds niet:De Library Matrix.ccp ziet er als volgt uit:

Code: [Select]
/*
 Matrix.cpp - Max7219 LED Matrix library for Arduino & Wiring
 Copyright (c) 2006 Nicholas Zambetti.  All right reserved.

 This library is free software; you can redistribute it and/or
 modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
 License as published by the Free Software Foundation; either
 version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

 This library is distributed in the hope that it will be useful,
 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
 Lesser General Public License for more details.

 You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
 License along with this library; if not, write to the Free Software
 Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
*/

// TODO: Support segment displays in api?
// TODO: Support varying vendor layouts?

/******************************************************************************
* Includes
******************************************************************************/

extern "C" {
 // AVR LibC Includes
 #include <inttypes.h>
 #include <stdlib.h>

 // Wiring Core Includes
 #undef abs
 #include "WConstants.h"

 // Wiring Core Prototypes
 //void pinMode(uint8_t, uint8_t);
 //void digitalWrite(int, uint8_t);
}

#include "Sprite.h"
#include "Matrix.h"

/******************************************************************************
* Definitions
******************************************************************************/

// Matrix registers
#define REG_NOOP   0x00
#define REG_DIGIT0 0x01
#define REG_DIGIT1 0x02
#define REG_DIGIT2 0x03
#define REG_DIGIT3 0x04
#define REG_DIGIT4 0x05
#define REG_DIGIT5 0x06
#define REG_DIGIT6 0x07
#define REG_DIGIT7 0x08
#define REG_DECODEMODE  0x09
#define REG_INTENSITY   0x0A
#define REG_SCANLIMIT   0x0B
#define REG_SHUTDOWN    0x0C
#define REG_DISPLAYTEST 0x0F

/******************************************************************************
* Constructors
******************************************************************************/

Matrix::Matrix(uint8_t data, uint8_t clock, uint8_t load, uint8_t screens /* = 1 */)
{
 // record pins for sw spi
 _pinData = data;
 _pinClock = clock;
 _pinLoad = load;

 // set ddr for sw spi pins
 pinMode(_pinClock, OUTPUT);
 pinMode(_pinData, OUTPUT);
 pinMode(_pinLoad, OUTPUT);

 // allocate screenbuffers
 _screens = screens;
 _buffer = (uint8_t*)calloc(_screens, 64);
 _maximumX = (_screens * 8);

 // initialize registers
 clear();             // clear display
 setScanLimit(0x07);  // use all rows/digits
 setBrightness(0x0F); // maximum brightness
 setRegister(REG_SHUTDOWN, 0x01);    // normal operation
 setRegister(REG_DECODEMODE, 0x00);  // pixels not integers
 setRegister(REG_DISPLAYTEST, 0x00); // not in test mode
}

/******************************************************************************
* MAX7219 SPI
******************************************************************************/

// sends a single byte by sw spi (no latching)
void Matrix::putByte(uint8_t data)
{
 uint8_t i = 8;
 uint8_t mask;
 while(i > 0) {
   mask = 0x01 << (i - 1);         // get bitmask
   digitalWrite(_pinClock, LOW);   // tick
   if (data & mask){               // choose bit
     digitalWrite(_pinData, HIGH); // set 1
   }else{
     digitalWrite(_pinData, LOW);  // set 0
   }
   digitalWrite(_pinClock, HIGH);  // tock
   --i;                            // move to lesser bit
 }
}

// sets register to a byte value for all screens
void Matrix::setRegister(uint8_t reg, uint8_t data)
{
 digitalWrite(_pinLoad, LOW); // begin
 for(uint8_t i = 0; i < _screens; ++i){
   putByte(reg);  // specify register
   putByte(data); // send data
 }
 digitalWrite(_pinLoad, HIGH);  // latch in data
 digitalWrite(_pinLoad, LOW); // end
}

// syncs row of display with buffer
void Matrix::syncRow(uint8_t row)
{
 if (!_buffer) return;
 
 // uint8_t's can't be negative, so don't test for negative row
 if (row >= 8) return;
 digitalWrite(_pinLoad, LOW); // begin
 for(uint8_t i = 0; i < _screens; ++i){
   putByte(8 - row);                // specify register
   putByte(_buffer[row + (8 * i)]); // send data
 }
 digitalWrite(_pinLoad, HIGH);  // latch in data
 digitalWrite(_pinLoad, LOW); // end
}

/******************************************************************************
* MAX7219 Configuration
******************************************************************************/

// sets how many digits are displayed
void Matrix::setScanLimit(uint8_t value)
{
 setRegister(REG_SCANLIMIT, value & 0x07);
}

// sets brightness of the display
void Matrix::setBrightness(uint8_t value)
{
 setRegister(REG_INTENSITY, value & 0x0F);
}

/******************************************************************************
* Helper Functions
******************************************************************************/

void Matrix::buffer(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t value)
{
 if (!_buffer) return;
 
 // uint8_t's can't be negative, so don't test for negative x and y.
 if (x >= _maximumX || y >= 8) return;

 uint8_t offset = x; // record x
 x %= 8;             // make x relative to a single matrix
 offset -= x;        // calculate buffer offset

 // wrap shift relative x for nexus module layout
 if (x == 0){
   x = 8;
 }
 --x;

 // record value in buffer
 if(value){
   _buffer[y + offset] |= 0x01 << x;
 }else{
   _buffer[y + offset] &= ~(0x01 << x);
 }
}

/******************************************************************************
* User API
******************************************************************************/

// buffers and writes to screen
void Matrix::write(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t value)
{
 buffer(x, y, value);
 
 // update affected row
 syncRow(y);
}

void Matrix::write(uint8_t x, uint8_t y, Sprite sprite)
{
 for (uint8_t i = 0; i < sprite.height(); i++){
   for (uint8_t j = 0; j < sprite.width(); j++)
     buffer(x + j, y + i, sprite.read(j, i));
     
   syncRow(y + i);
 }
}

// clears screens and buffers
void Matrix::clear(void)
{
 if (!_buffer) return;

 // clear buffer
 for(uint8_t i = 0; i < 8; ++i){
   for(uint8_t j = 0; j < _screens; ++j){
     _buffer[i + (8 * j)] = 0x00;
   }
 }

 // clear registers
 for(uint8_t i = 0; i < 8; ++i){
   syncRow(i);
 }
}De Library Matrix.h ziet er als volgt uit:

Code: [Select]
/*
 Matrix.h - Max7219 LED Matrix library for Arduino & Wiring
 Copyright (c) 2006 Nicholas Zambetti.  All right reserved.

 This library is free software; you can redistribute it and/or
 modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
 License as published by the Free Software Foundation; either
 version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

 This library is distributed in the hope that it will be useful,
 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
 Lesser General Public License for more details.

 You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
 License along with this library; if not, write to the Free Software
 Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
*/

#ifndef Matrix_h
#define Matrix_h

#include <inttypes.h>

class Sprite;

class Matrix
{
 private:
   uint8_t _pinData;
   uint8_t _pinClock;
   uint8_t _pinLoad;

   uint8_t* _buffer;
   uint8_t _screens;
   uint8_t _maximumX;

   void putByte(uint8_t);
   void setRegister(uint8_t, uint8_t);
   void syncRow(uint8_t);

   void setScanLimit(uint8_t);

   void buffer(uint8_t, uint8_t, uint8_t);
 public:
   Matrix(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t = 1);
   void setBrightness(uint8_t);
   void write(uint8_t, uint8_t, uint8_t);
   void write(uint8_t, uint8_t, Sprite);
   void clear(void);
};

#endifOndanks een sketch en Library vanaf de doorverwezen link , vanuit het cookbook komen er nog steeds foutmeldingen ??

Weet iemand mischien wat er hier mis gaat ??

Alvast bedankt voor het lezen,

ArduinoPat
Patrick ,The Netherlands

Stealth0113

Een library bestaat altijd uit meerdere bestanden en een map, ik heb even een screendump gemaakt van een library voor een lcd scherm. Dan zie je welke bestanden nodig zijn.

Watch my stealth-bot @ let's make robots

Goedenmiddag Stealh0113,

Ik heb deze ook zo geplaatst in een Library Map,
Ook het example net zoals jou bijgevoegde file,

Zelf denk ik dat de Sprite.h en de Matrix.h niet juist zijn ?

Ik hoop dat iemand nog een andere invulling hierop geeft,

Alvast bedankt ,

ArduinoPat
Patrick ,The Netherlands

Stealth0113

#3
Jan 20, 2013, 04:27 pm Last Edit: Jan 20, 2013, 04:37 pm by Stealth0113 Reason: 1
Kan je je foutmeldingen even posten? Opzich zie ik weinig raars aan je sketch echter zie ik wel dat je clockpin en datapin op 3 en 4 staan. Is dit I2C? Want dan zouden ze op 4 en 5 moeten staan voor de oudere Uno boardjes en op de SDA en SCL pinnen voor de Uno rev3's. Zie dat dat de pinnen zijn van de Max7219 en het niet met IIC werkt.
Watch my stealth-bot @ let's make robots

Stealth0113

Heb je hier al eens naar gekeken? 8x8 Matrix controlled by a max7219

Dat is een sketch zonder library's dat zou je in ieder geval op weg moeten helpen om alles werkend te krijgen.
Watch my stealth-bot @ let's make robots

Ik heb de een sketch al uitgevoerd zonder libraries , dit functioneert goed,

MAAR , Ben er achter gekomen dat de release 0022 wel werkt met de Max 7219
wel vreemd dat deze het eerst niet deed, heb hem twee keer geinstalleerd , en nu is het voor elkaar  :smiley-roll:

Hier zat het dus het probleem in dat deze op mijn versie niet werkt ( Versie 1.0 ) ??

Met Vriendelijke Groet,

ArduinoPat,

Patrick ,The Netherlands

Go Up