Go Down

Topic: Impulsschakeling (Read 3 times) previous topic - next topic

ivanflo

Ik heb inderdaad een 256 Arduino.

Uiteraard is pin 13 eigenlijk voor de "test".

Uiteindelijk zou ik de oneven pinnen als ingang gebruiken en de even pinnen als uitgang.
Staat makkelijk op de print van Arduino256 ....

Ik dank je en test de schakeling direct uit.
(Pas thuis, vanwege een fotografie cursus)

ivanflo

Wanneer knop 34 op "nul" staat dan kan ik (mits de delay(100) indachtig te zijn, gebruik maken van de schakeling.
Komt knop34 in de "een" stand, dan blijft mijn led knipperen aan een snelheid van delay(100)

Het is dus best een beetje willekeurig dat de uitgang werkt.

Het lijkt me dus erg moeilijk?
rikky

Zoiets dan?
Code: [Select]

int reading = digitalRead(knop);
  if (reading != lastButtonState)
   { lastDebounceTime = millis();}
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay)
   {buttonState = reading;}
   lastButtonState = reading;
 
  if (buttonState == false)    //button is pressed
    {if (toggleReading == false)
     {toggleReading = true;
     if (toggleState == false) {toggleState = true; }
     else {toggleState = false;}}
   Pressed = toggleState;}

if (Pressed == true && ledState == true) {ledState = false;}
if (Pressed == true && ledState == false) {ledState = true;}

digitalWrite (led,ledState);
Pressed = false;

Jantje

heb je een pull down weerstand gebruikt?
Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -

ivanflo

ello,
Nog even de draad oppikken...

Nadat ik hierachter het internet heb afgedweild kom ik nogmaals vragen hoe ik een impulsschakeling  software matig kan maken?

Go Up