Go Down

Topic: Arduino r3 med GPS shield, vad har jag missat? (Read 170 times) previous topic - next topic

Mr_q

Hejsan, mitt första inlägg här och jag är vid det här laget redo att ge upp.
Har följt exempel här på siten och ett otal forum men inget fungerar.

Jag har Arduino r3 och en Arduino GPS-shield 2.

AT testaren säger "Invalid or no response from the device". (jag har satt rätt port och baud rate (testat 19200 and 9600))

Här är min kod:
Quote
Serial.print("Starting modem test...");
  if (modem.begin())
    Serial.println("modem.begin() succeeded");
  else
    Serial.println("ERROR, no modem answer.");
}

void loop()
{
  // get modem IMEI
  Serial.print("Checking IMEI...");
  IMEI = modem.getIMEI();

  // check IMEI response
  if (IMEI != NULL)
  {
    // show IMEI in serial monitor
    Serial.println("Modem's IMEI: " + IMEI);
    // reset modem to check booting:
    Serial.print("Resetting modem...");
    modem.begin();
    // get and check IMEI one more time
    if (modem.getIMEI() != NULL)
    {
      Serial.println("Modem is functoning properly");
    }
    else
    {
      Serial.println("Error: getIMEI() failed after modem.begin()");
    }
  }
  else
  {
    Serial.println("Error: Could not get IMEI");
  }
  // do nothing:
  while (true);
}

Jag får följande i monitorn:
Quote
Starting modemtest... ERROR, no modem answer.
Checking IMEI...Modem's IMEI: 0
Resetting modem...Modem is functioning properly.
En sak till: jag köpt både ny Arduino och ny GPSmodul för att utesluta hårdvarufel men med samma resultat.

knut_ny

Ny

Go Up
 


Please enter a valid email to subscribe

Confirm your email address

We need to confirm your email address.
To complete the subscription, please click the link in the email we just sent you.

Thank you for subscribing!

Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy