Go Down

Topic: robot (Read 2206 times) previous topic - next topic

sniffe

Hej alla monster diggare :o !

Fråga: Kan Arduino med rätt kod ta input från olika

sensorer samtidigt och ge output till

olika drivare samtidigt? Vad är max

om man vill bygga en robot som

reagerar på många sensorer och gör ett beslut

baserat på många givares utslag

säg ljud, ljus, balans och hinder samtidigt.

Stort tack på förhand Stefan aka sniffe  :)

mfalkvidd

#1
Feb 15, 2017, 01:32 pm Last Edit: Feb 15, 2017, 01:39 pm by mfalkvidd
Hej!

https://www.arduino.cc/en/Products/Compare kan du se hur många ingångar och utgångar de olika Arduino-modellerna har. De flesta har minst 14 in/utgångar.

En Arduino Mega har 54st.

Vissa sensorer använder SPI eller I2C vilket innebär att flera saker kan kopplas till samma pinnar vilket gör att ännu fler grejer kan kopplas in.

sniffe

Varför jag frågar är att när man ser robotar på Youtube
eller promotion-video för Arduino så går dom bara på
en sensor t.ex följa linje, stanna vid hinder, rita detta.
Nån som vet om arduino kan processa: gyro jag ramlar= kompensera x-servo+
+vägg jag krockar+ audio bakom mig?

Go Up
 


Please enter a valid email to subscribe

Confirm your email address

We need to confirm your email address.
To complete the subscription, please click the link in the email we just sent you.

Thank you for subscribing!

Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy