Go Down

Topic: Styra temperaturkurva på keramikugn (Read 219 times) previous topic - next topic

kajan

Feb 05, 2015, 02:33 am Last Edit: Feb 05, 2015, 02:52 am by kajan
Är alldeles ny i denna värld av Arduino, men skulle gärna vilja lyckas med ett projekt - att styra en temperaturkurva på en keramikugn.
Förutsättningarna är följande:
Elementen i ugnen är på 15 kW, trefas Y-kopplade.
Såväl uppvärmnings- som avsvalningskurva behöver regleras.
Har funderat på tyristorstyrning, dvs att begränsa effekten under kontinuerlig drift.
Alternativt slå av och på kontaktorn och få en sämre drift.
Jag är precis i uppstarten av detta, och har nu följande fokus:

1) Mäta temperatur i intervallet +20 - +1200 oC, mha termoelement (PT100).
2) Jämföra uppmätt temp mot en temperaturkurva över tid.
3) Tillföra effekt till ugnen i förhållande till avvikelse mellan börvärde och ärvärde. Som ska fungera både vid uppvärmning och avsvalning.

Finns det någon här som kan ge input/goda råd? Jag har tillgång till en Arduin UNO.
Mvh
/Kaj

AndreasVan

Titta här Klick !

Det kan vara nån ledtråd kanske.

kajan

Tack Andreas!
Verkar vara ett bra sätt att testa styrsignal-logiken. Iaf i den nedre delen av 20 - 1250 graders arbetsområdet som jag behöver reglera.

Go Up
 


Please enter a valid email to subscribe

Confirm your email address

We need to confirm your email address.
To complete the subscription, please click the link in the email we just sent you.

Thank you for subscribing!

Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy