Go Down

Topic: Nybörjarfråga analogaRead map mm.. (Read 448 times) previous topic - next topic

ML4D3N44

/* Hej ! Jag har en MAX7219 led matrix kopplad till en arduino uno .
I min kod så har jag skapat några frames som i följd skapar en animation där hastigheten är baserad på : unsigned long delayTime=67; . Jag skulle vilja ändra delayTime med ett analogt värde ( en potentiometer )

Någon som kan ge mig ett praktiskt exempel på detta ?


 */


#include "LedControl.h"
LedControl lc=LedControl(12,11,10,1);
unsigned long delayTime=67;

byte frame1[] =
{
B00000000,   
B10000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000
};
byte frame2[] =
{
B00000000, 
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000100,
B00000000,
B00000000,
B00000000
};
byte frame3[] =
{
B00000000, 
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00010000,
B00000000,
B00000000,
B00000000
};
byte frame4[] =
{
B00000000, 
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B01000000
};
byte frame5[] =
{
B00000000, 
B00000000,
B00000000,
B01000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000
};
byte frame6[] =
{
B00000001, 
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000
};
byte frame7[] =
{
B00000000, 
B00000100,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000
};
byte frame8[] =
{
B00000000, 
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000100,
B00000000,
B00000000
};
byte frame9[] =
{
B00000000, 
B00000000,
B00010000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000
};
byte frame10[] =
{
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B01000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000
};
byte frame11[] =
{
B00000000, 
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000001,
B00000000,
B00000000,
B00000000
};
byte frame12[] =
{
B00000000, 
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000100,
B00000000
};
byte frame13[] =
{
B00000000, 
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000100
};
byte frame14[] =
{
B00000100, 
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000
};
byte frame15[] =
{
B00000000,
B00000000,
B00100000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000
};
byte frame16[] =
{
B00010000, 
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000
};

void setup()
{
lc.shutdown(0,false); 
lc.setIntensity(0,3); 
lc.clearDisplay(0); 
}

void sframe1()
{
for (int i = 0; i < 8; i++) 
{
lc.setRow(0,i,frame1);
}
}
void sframe2()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setRow(0,i,frame2);
}
}
void sframe3()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setRow(0,i,frame3);
}
}
void sframe4()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setRow(0,i,frame4);
}
}
void sframe5()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setRow(0,i,frame5);
}
}
void sframe6()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setRow(0,i,frame6);
}
}
void sframe7()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setRow(0,i,frame7);
}
}
void sframe8()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setRow(0,i,frame8);
}
}
void sframe9()
{
for (int i = 0; i < 8; i++) 
{
lc.setRow(0,i,frame9);
}
}
void sframe10()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setRow(0,i,frame10);
}
}
void sframe11()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setRow(0,i,frame11);
}
}
void sframe12()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setRow(0,i,frame12);
}
}
void sframe13()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setRow(0,i,frame13);
}
}
void sframe14()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setRow(0,i,frame14);
}
}
void sframe15()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setRow(0,i,frame15);
}
}
void sframe16()
{
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
lc.setRow(0,i,frame16);
}
}
void loop()
{

sframe1();
delay(delayTime);

sframe2();
delay(delayTime);

sframe3();
delay(delayTime);

sframe4();
delay(delayTime);

sframe5();
delay(delayTime);

sframe6();
delay(delayTime);

sframe7();
delay(delayTime);

sframe8();
delay(delayTime);

sframe9();
delay(delayTime);

sframe10();
delay(delayTime);

sframe11();
delay(delayTime);

sframe12();
delay(delayTime);

sframe13();
delay(delayTime);

sframe14();
delay(delayTime);

sframe15();
delay(delayTime);

sframe16();
delay(delayTime);
}

ML4D3N44

Ni kan ignorera faktumet att koden är onödigt lång....

Jockeponkenboy

Läs av analogingången och skala den till värden du vill ha! Skriv sedan resultatet till DelayTime!

Typ...

Maxtid = 1000;
DelayTime = analogRead(0)/1024xMaxtid;

I förslaget läser du analogingång 0. 1024 motsvarar högsta värdet på analogingången! Och maxtid är tiden du ska ha när potentiometern är i maxläget.

Vill du sätta ett intervall så lär du göra på annat sätt.

Tex
DelayTime = (analogRead(0)/1024x(Maxtid-Mintid))+Mintid;

Go Up
 


Please enter a valid email to subscribe

Confirm your email address

We need to confirm your email address.
To complete the subscription, please click the link in the email we just sent you.

Thank you for subscribing!

Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy