Go Down

Topic: IRremote werkt niet samen met RCSwitch en USBhostadk (Read 4955 times) previous topic - next topic

stefan123

Aug 17, 2013, 03:00 am Last Edit: Aug 17, 2013, 11:22 am by stefan123 Reason: 1
voor mijn boot heb ik een arduino (arduino mega 2650 met usb host shield 2.0)  in een besturingskast, deze stuurt oa zogenaamde dream led verlichting aan. Ik stuur met de ardino de radiografische signalen naar de controller om die met de arduino te besturen (ipv de meegeleverde zender en ontvanger)

De arduino in de boot wil ik op 3 manieren kunnen instellen,

  •   android telefoon

  •   radigrafische afstandibediening

  •   IR tv afstandsbedieningdit heb ik allemaal los van elkaar werkend gekregen maar zodra ik de IRremote bibliotheek opstart werkt de Rcswictch en  usb shield bibliotheek niet meer (deze regel : "irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver" )


het heeft waarschijnlijk te maken met de timers, bij de rcwitch heb ik timer 1 tm 5 geprobeerd maar dat heeft het probleem niet verholpen.

als ik nu dus de ir tv afstandsbediening gebruiken(bibliotheek opstart) dan werkt de android telefoon en dreamled verlichting niet meer.

wie heeft voor mij een oplossing ?

hier een dropbox link met de complete code https://www.dropbox.com/s/sjymbo0o7rj586e/boot_v4_26_adk_en_slaapstand_werkt_met_soft_reset.ino

hier een dropbox link met mijn arduino software inclusief de door mij gebruikte bibliotheken.
https://www.dropbox.com/sh/w5andch01sfjmyb/Gc0Wx8GKh7


alvast heel erg bedankt

ps ik doe een opleiding industriƫle automatisering techniek op hbo niveau. maar arduino wordt niet erg grondig behandeld.


Code: [Select]

#include <avrpins.h>                    
#include <max3421e.h>
#include <usbhost.h>
#include <usb_ch9.h>
#include <Usb.h>
#include <usbhub.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <address.h>
#include <adk.h>
#include <printhex.h>
#include <message.h>
#include <hexdump.h>
#include <parsetools.h>
#include <IRremote.h>
USB Usb;
USBHub hub0(&Usb);
USBHub hub1(&Usb);
ADK adk(&Usb,"Google, Inc.",
"DemoKit",
"DemoKit Arduino Board",
"1.0",
"http://www.android.com",
"0000000012345678");
///usb shield////////////////////////////////////
#include <EEPROM.h>
#include <RCSwitch.h> //ontvanger
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();

#include <avr/sleep.h>

decode_results results;

//gebruikte pinnen
//12 ir  //ir ontvanger
// 11 dreamled //rc switch naar deamled
//pin 2    RF ontvanger // radiografische ontvanger

int  RECV_PIN = 12; //ir
IRrecv irrecv(RECV_PIN);

void setup()
{
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver  
 mySwitch.enableTransmit(11);
 mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2
 mySwitch.setRepeatTransmit(5);
}

void dream_led_aansturen(){
       mySwitch.send("010101010101010111001100");
}
void  rf_ontvanger(){ // radio grafische ontvanger

if (mySwitch.available()) {
   long value = mySwitch.getReceivedValue();  
     switch(value)
     {
     case 5592368 :
mySwitch.resetAvailable();
 }

void ir ontvanger{
if (irrecv.decode(&results)) {
   Serial.println(results.value, HEX);
   irrecv.resume(); // Receive the next value
}

void usb_shield_android () {
 uint8_t rcode;
 uint8_t msg[3] = {
   0x00           };
 Usb.Task();
 if( adk.isReady() != false ) {
   uint16_t len = sizeof(msg);
   rcode = adk.RcvData(&len, msg);
}


MAS3

Hoi stefan123, en welkom.

Graag als je code plaatst, de code tags toepassen.
Dat kun je doen door boven het edit venster de knop met # aan te klikken.
Als je dan copy - paste doet, blijft de indeling behouden en word je sketch (hopelijk) beter leesbaar.

Verder lijkt het me een goed idee als je ook laat weten welke Arduino variant je gebruikt, en welke andere hardware (ook al gaat je vraag niet over de hardware).
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html

stefan123ik heb de code even netjes neergezet, met wat uitleg er bij.
Ik hoop dat het nu wat beter te begrijpen is

Jantje

Ben je zeker dat die 2 libraries niet dezelfde timers/interrups gebruiken?
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -

Go Up