Go Down

Topic: VBB-STUDIO (Read 1 time) previous topic - next topic

OPSAM

Jeg har lige installeret VBB-STUDIO det virker fint til når jeg skal fører det over til ARDUINO UNO så stopper det ved 50%
forbindelsen til ARDUINO UNO er OK.
med Arduino 1.0.5-r2 kan jeg uploade.

(tekst fra Arduino0.ARD)

pData\Local\Temp\build48S481112188%07869.tmp\Blink.cpp.o
p Data\Local\Temp\build48648111218896078e9.tmp\Blink.cpp.o
C:\Users\OP\AppData\Local\Temp\build48S481112188%07889.tmp\malloc.c.o
C:\Users\OP\AppData\Local\Tenip\build48S481112188%07869.tmp\realloc.c.o
C:\Usefs\OP\AppData\Local\Temp\build48S481112188%078S9.tmp\Wlnten\jpts.c.o
C:\Users\OPWpData\U>cal\Temp\build48G481112188%078e9.tmp\winng.c.o .c.o
C:\Users\OPV\ppData\Local\Temp\build48S4811121889607869tmp\wiring_analog.co
C:\Users\OP\AppData\Local\Temp\build486481112188%07869.tmp\wiring_digital c.o
C:\Usefs\OP\AppData\Local\Temp\build486481112188%078S9.tmp\wiring_pulse.c.o o
C:\Users\OP\AppData\Local\Tenip\build48S481112188%078G9.tmp\wring_shift.c.o o
C:\Usefs\OP\AppData\Local\Temp\build48S481112188%078G9.tmp\CDC.cpp.o ft.c.o o
C:\Users\OP\AppData\Local\Temp\build48G481112188%07869.tmp\HardwareSerial cpp.o

så sker der ikke mere  Progress 50'/.

Jeg vil mene der er noget galt med USB driver til programmet???????

Go Up
 


Please enter a valid email to subscribe

Confirm your email address

We need to confirm your email address.
To complete the subscription, please click the link in the email we just sent you.

Thank you for subscribing!

Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy