Go Down

Topic: Klocka på Arduino Mega2560 (Read 3456 times) previous topic - next topic

putte99

Hej.

Jag planerar ett bygge på en Arduino Mega2560 som bla. har koll på tiden för vissa funktionen.
Jag tänkte att sync klocka(tid&datum) med en NTP.
Men hur bra kan Arduino hålla klocka korrekt utan att den börja vandra?
Eller behöver man en RTC för att hålla tiden bra?

//P

Msquare

Det er lättare at sätta en liten RTC med batteri til än dom andra möjlighederna och få bra tid.

Alle Arduinoer är afhängiga af krystallen eller resonatoren som är kobblat til ATmel chippen om man skal själv hålla tiden.

Bara NTP metoden befriar dig från at en gång imellem at justere klockan, sommartid och den slags.

putte99

OK.
Tack. Testa lite att mäta tiden utan RTC.
1: synca mot NTP
2: Vänta 5 timmar och jämföra.

= På 5 timmar hade Arduino vandrat 20 sekunder.

Så det blir en RTC.

Go Up
 


Please enter a valid email to subscribe

Confirm your email address

We need to confirm your email address.
To complete the subscription, please click the link in the email we just sent you.

Thank you for subscribing!

Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy