Go Down

Topic: Klocka på Arduino Mega2560 (Read 3769 times) previous topic - next topic

putte99

Hej.

Jag planerar ett bygge på en Arduino Mega2560 som bla. har koll på tiden för vissa funktionen.
Jag tänkte att sync klocka(tid&datum) med en NTP.
Men hur bra kan Arduino hålla klocka korrekt utan att den börja vandra?
Eller behöver man en RTC för att hålla tiden bra?

//P

3dprinter

Det er lättare at sätta en liten RTC med batteri til än dom andra möjlighederna och få bra tid.

Alle Arduinoer är afhängiga af krystallen eller resonatoren som är kobblat til ATmel chippen om man skal själv hålla tiden.

Bara NTP metoden befriar dig från at en gång imellem at justere klockan, sommartid och den slags.

putte99

OK.
Tack. Testa lite att mäta tiden utan RTC.
1: synca mot NTP
2: Vänta 5 timmar och jämföra.

= På 5 timmar hade Arduino vandrat 20 sekunder.

Så det blir en RTC.

Go Up