Go Down

Topic: Hur får jag en billig RF 433 MHZ modul att sända när jag aktiverar en knapp? (Read 10017 times) previous topic - next topic

svarven

Hej
Har nyss fått en 433 mhz sändare mottagare. har fått till ett enkelt program så sändning och mottagning fungerar. Men klurar nu på hur jag ska kunna styra sändaren med en eller fler tryckknappar. En fjärrkontroll helt enkelt
.'
Code: [Select]
//Transmitter

#include <VirtualWire.h>
#undef int
#undef abs
#undef double
#undef float
#undef round

void setup()
{
  Serial.begin(9600); // debugging endast
  Serial.println("setup");
  vw_set_tx_pin (7);
  vw_setup(2000);
}
void loop()
{
  const char *msg = "Hello";
  digitalWrite(13,true); //tänder Led för att visa sändning
  vw_send((uint8_t *)msg,strlen(msg));
  vw_wait_tx();
  digitalWrite(13, false);
  delay(200);
}[code]

[code]//Reciver

#include <VirtualWire.h>

#undef int
#undef abs
#undef double
#undef float
#undef round

void setup()
{
  Serial.begin(9600); //debygging endast
  Serial.println("setup");
  vw_set_rx_pin(7);
  vw_setup(2000);
  vw_rx_start();
}

void loop()
{
  uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
  uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
  if (vw_get_message(buf, &buflen))
  {
    int i;
    digitalWrite(12, true);
    Serial.print("GOT: ");
    for (i = 0; i < buflen; i++)
    {
      Serial.print(buf[i], HEX);
      Serial.print("  ");
    }
    Serial.println(" ");
    digitalWrite(12, false);
  }}


Är det någon som kan ge en Arduino nybörjare lite tipps ???

Bertil[/code][/code]

kowalski

Kanske mer än du behöver? Nedan "skiss" använder näst intill ingen ström i väntan på att man trycker på en knapp. Vid knapptryckning läser den två analoga värden och skickar som meddelande tillsammans med tidsmärke och batteristatus. Kan konfigureras för att använda CC1101, NRF24L01P, RF433 eller RFM69. Kan köras på de flesta Arduino men också ATtiny. Skrivet i Cosa.

https://github.com/mikaelpatel/Cosa/blob/master/examples/Wireless/CosaWirelessButton/CosaWirelessButton.ino

Mikael

Go Up