Go Down

Topic: RN-41 och GPS modul säljes. (Read 1 time) previous topic - next topic

Xrim

Ett av mina projekt har övergivits och några delar blev över.

Har två RN-41 Bluetooth moduler
och en Parallax PMB-648 SiRF GPS

Alla sakerna är oanvända förutom att de har testats för att säkerställa att de fungerar

Är något av intresse kom med ett bud.

Go Up
 


Please enter a valid email to subscribe

Confirm your email address

We need to confirm your email address.
To complete the subscription, please click the link in the email we just sent you.

Thank you for subscribing!

Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy