Go Down

Topic: Nogen danskere ? (Read 7 times) previous topic - next topic

MeaMonkey

Hej alle!

Jeg er også med! Jeg studere Medialogi ved Aalborg Universitet (i Aalborg) på 5. semester.

Go Up