Go Down

Topic: Ingen respons från sim kortet (Read 1 time) previous topic - next topic

Arti

Köpt en Cellular Shield SM5100B och har kopplat den till min Arduino UNO, kör test programmet som finns på sparkfuns hemsida, men får inget svar från simkortet,(tele2 kontat kort)
finns det någon som har någon erfarenhet av detta hör gärna av dig.

Tidigare experiment
skickat ut temp till en 16x2 display
styrt en fjärkontroll med Arduino
mm...  

Go Up
 


Please enter a valid email to subscribe

Confirm your email address

We need to confirm your email address.
To complete the subscription, please click the link in the email we just sent you.

Thank you for subscribing!

Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy