Go Down

Topic: Arduino pt100 (Read 14556 times) previous topic - next topic

vega77

Hva med å koble pt100 elementet inn i en Wheatstone målebro ?

Tilpasser en driftspenning og motstandene burde det være mulig å få ut 0-5v for det temp området en ønsker.

Skal til med noe av det samme.
Regulere temperatur i akvarium med arudino uno og pt100.

vega77

Hva med å koble pt100 elementet inn i en Wheatstone målebro ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge
Koblingen blir da slik 2, 3 eller 4 leder:
http://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_thermometer

Tilpasser en driftspenning og motstandene burde det være mulig å få ut 0-5v for det temp området en ønsker.

Skal til med noe av det samme.
Regulere temperatur i akvarium med arudino uno og pt100.

Go Up
 


Please enter a valid email to subscribe

Confirm your email address

We need to confirm your email address.
To complete the subscription, please click the link in the email we just sent you.

Thank you for subscribing!

Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy