Go Down

Topic: Arduino pt100 (Read 10 times) previous topic - next topic

vega77

Hva med å koble pt100 elementet inn i en Wheatstone målebro ?

Tilpasser en driftspenning og motstandene burde det være mulig å få ut 0-5v for det temp området en ønsker.

Skal til med noe av det samme.
Regulere temperatur i akvarium med arudino uno og pt100.

vega77

Hva med å koble pt100 elementet inn i en Wheatstone målebro ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge
Koblingen blir da slik 2, 3 eller 4 leder:
http://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_thermometer

Tilpasser en driftspenning og motstandene burde det være mulig å få ut 0-5v for det temp området en ønsker.

Skal til med noe av det samme.
Regulere temperatur i akvarium med arudino uno og pt100.

Go Up
 

Quick Reply

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name:
Email:

shortcuts: alt+s submit/post or alt+p preview