Go Down

Topic: Xbee svarer ikke på +++? (Read 3053 times) previous topic - next topic

PDP

Hej alle.

Jeg har et problem med mine Xbee's. Tror den ene er i stykker.

Jeg er ny med Arduino'er mm.

Jeg har 2 Arduino Duemilanove, 2 Xbee's samt to Xbee shields.

Jeg forsøgte at få dem til at kommunikere ved at bruge guiden http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoXbeeShield
Dog uden held. Ifølge terminal vinduet fungerede de fint enkeltvis, men når de skulle snakke sammen skete der intet.

Så forsøgte jeg at konfigurere dem via X-CTU og denne guide http://antipastohw.blogspot.com/2009/01/xbee-shield-to-xbee-shield.html
Igen uden held.

Efter lidt leg frem og tilbage er mit problem så at ingen af de to Xbee's reagerer på +++ i X-CTU..

Den ene blinker associate lampem 1/sek. og reagerer, når reset knappen holdes nede, 1 ud af 3-4 gange på +++.

Den anden er det intet liv i associate lampen? er den død?

Håber lige du har en løsning på problemet.:)

Go Up
 


Please enter a valid email to subscribe

Confirm your email address

We need to confirm your email address.
To complete the subscription, please click the link in the email we just sent you.

Thank you for subscribing!

Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy