Go Down

Topic: problema con Arduino Leonardo (Read 1 time) previous topic - next topic

xrosas

cada vez que intento conectar o compilar pasa esto :
In file included from D:\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\hardware\arduino\cores\arduino/HardwareSerial.h:66,
                 from D:\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:193,
                 from ultraS_2dig.cpp:5:
D:\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\hardware\arduino\cores\arduino/USBAPI.h:158: error: expected ',' or '...' before numeric constant
D:\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\hardware\arduino\cores\arduino/USBAPI.h:188: error: expected ',' or '...' before numeric constant
D:\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\hardware\arduino\cores\arduino/USBAPI.h:189: error: expected ',' or '...' before numeric constant

?¿?¿?¿?¿?

Gracias

xrosas

Renomear
Code: [Select]

#define clock 8
#define data 9
#define dimm 10


Por
Code: [Select]

const int clock= 8;
const int data= 9;
const int dimm= 10;


E eliminar Serial.begin(9600);

Funciona. ( este serán o poño en practica nun proxecto real )

Go Up