Go Down

Topic: Mitt første program vil ikke kjøre - hva er feil? (Read 3 times) previous topic - next topic

BjornTore

Mottok i dag min Arduino UNO og kjørte fersking-programmene "Button" og "Blink" uten problemer.

Så forsøkte jeg å kombinere komandoene i fra disse programmene for å lage min egen versjon. Den fungerte ikke. Hva er galt?

Det står beskrevet i tekstfeltet  hvilke oppgaver programmet skal utføre.

Mvh
BjornTore
BjornTore

kucza83

Hi

kan du ikke ligge koden ind i din tråd stedet for som en vedhæftet fil. Kører ikke selv med Arduino 1.0 så kan derfor ikke læse .ino filtypen.

Der er en 'kode' knap til indsættelse af kode i din topic.

BjornTore

/*
  Slippe to dråper tett etter hverandre
 
  Venter på START-pulsen før den åpner magnetventilen i 80ms (slipper dråpe 1), lukker magnetventilen i 20ms (da er har dråpe 1 sluppet taket og
  fallt litt), åpner magnetventilen i 80ms (slipper dråpe 2), lukker magnetventilen og venter i 7 sekund
  (så vannet får roet seg). Venter så på ny START-puls.
 
Krets:
Min Arduino har en fast LED mellom pin 13 og GND. Jeg lar denne simulerer en magnetventil (dråpeslipperen).
Trykknappen START er koplet mellom pin3 og +5V
En 10K resistor er koplet mellom pin3 og GND
*/

// set pin numbers:
const int buttonPin = 3;  // Inngang 3 er normalt LOW, trekkes HIGH av START-puls-knappen
const int ledPin = 13;    // LED utgangen settes til pin 13 (den er normalt lav)

pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(3, INPUT);}

void setup() {               
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on my Arduino board:
int buttonState = 0;
}

void loop() {
  if (buttonState == HIGH);
  digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
  delay(80);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // set the LED off
  delay(20);              // wait for a second
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(80);
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(7000);
}
BjornTore

kucza83

Prøv at sætte dine delay højere.. Minimum 500 ellers kan ikke se om din LED slukker eller tænder..

kucza83

Hov... du mangler da også at læse din tilstand på din knap..
husk
Code: [Select]
buttonState = digitalRead(buttonPin);

i din loop

Go Up