Arduino Forum

International => Scandinavia => Topic started by: PooShooter on Dec 07, 2018, 01:33 pm

Title: Hjälp med färddator till båt
Post by: PooShooter on Dec 07, 2018, 01:33 pm
Hej, försöker få till en färddator till båten, jag vill kunna visa Fart samt bränsleförbrukningen per Nautisk mil.
Får in farten och kan visa förbrukningen per timme, men får inte till beräkningen där förbrukningen per timme ska delas med farten för att få ut förbrukningen per Nautisk mil (Nm)

Farten (knots) kommer från Gps via Nmea meddelande RMC

En flödesmätare mäter bränsleförbrukningen och ger 2500 pulser per liter

Pulserna per sekund ska multipliceras med 3600(för att få det per timme) delas med 2500 (för att få det
i liter) så långt funkar det... Nu vill jag dela det med farten för att få ut förbrukningen per Nautisk mil
där sket det sig och jag behöver hjälp.


Jag kan i stort sett inget om programmering, men är en djävel på copy/paste...
 Några idéer , någon??

Title: Re: Hjälp med färddator till båt
Post by: Johan_Ha on Dec 25, 2018, 06:44 am
Så du har ett flyttalsvärde för hastigheten, t.ex v = 12.5 som du fått någonstansifrån.
Och du har ett annat flyttalsvärde för förbrukningen liter i timmen, t.ex. fb = 3.7 som är korrekt uträknat från de där pulserna.
Om hastigheten är 12.5 sjömil i timmen och förbrukningen är 3.7 liter i timmen, blir det 3.7 liter / 12.5 sjömil = 0.296 liter per sjömil.