Arduino Forum

International => Nederlands => Topic started by: Abbas1112 on Jan 14, 2019, 12:34 am

Title: School opdracht
Post by: Abbas1112 on Jan 14, 2019, 12:34 am
Beste lezers,

Ik heb graag hulp nodig voor een opdracht. Ik kom er maar niet uit. Hoop dat jullie mij kunnen helpen.

1. Ik moet via de sketch button een teller toevoegen om het aantal knopindrukken te tellen. En laat de led alleen branden als de teller even is en doven als de teller oneven is. Even tellerstanden zijn te herkennen als "teller gedeeld door 2" geen rest oplevert:

if (teller % 2 == 0) {led aan} {led uit}

2. Na elke knopdruk een pauze in om te voorkomen dat de mechanische trillingen van de schakelaarcontacten als aparte knopindrukken worden herkend. Een geschikte pauze is delay{50}

Hieronder is de sketch button

// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int buttonPin = 2;     // the number of the pushbutton pin
const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin

// variables will change:
int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status

void setup() {
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop() {
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  // check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}


Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Title: Re: School opdracht
Post by: septillion on Jan 14, 2019, 03:53 pm
Graag de volgende keer even de forum regels lezen voor je iets plaatst :)

Voor 1), zie daarvoor de state change examples in de IDE

Overigens kan je de led statement nog versimpelen tot
Code: [Select]
digitalWrite(LedPin, !(teller % 2));

Voor twee, zoek wat op over debounce. Nu zou je hier denk ik wel wegkomen met een delay() maar als je echt goed wilt zijn gebruik je millis() :)
Title: Re: School opdracht
Post by: shooter on Jan 16, 2019, 11:28 pm
doe er een delay ergens in van bijvoorbeeld 10 milliseconden