Arduino Forum

International => Nederlands => Topic started by: Robbiee on Apr 22, 2019, 01:59 pm

Title: teller waarde wordt niet begrepen
Post by: Robbiee on Apr 22, 2019, 01:59 pm
teller waarde werkt niet
hierdoor blijven de pin 10 en 11 hoog en laag schakelen.

Code: [Select]


#include <SimpleDHT.h>

// for DHT11,
//      VCC: 5V or 3V
//      GND: GND
//      DATA: 2
int pinDHT11 = 2;
SimpleDHT11 dht11(pinDHT11);


void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(10, OUTPUT);
 pinMode(11, OUTPUT);}


void loop() {
 byte temp = 0;
 byte humidity = 0;
 byte teller = 0;


 int err = SimpleDHTErrSuccess;
 if ((err = dht11.read(&temp, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
   Serial.print("Read DHT11 failed, err="); Serial.println(err);delay(1000);
   return;}
 
  // Serial.println("Sample OK: ");
   Serial.print((int)temp); Serial.println( " Graden");
   Serial.print((int)humidity); Serial.println(" %Vochtgehalte");
   Serial.println(teller);   if ( teller == 0 && humidity > 45)
     {Serial.println(teller); 
     Serial.print((int)temp); Serial.println( " Graden");
     Serial.print((int)humidity); Serial.println(" %Vochtgehalte");
     Serial.println("pin 10 hoog");
     digitalWrite(10, HIGH);
     teller = 1;
     delay (10000);
      Serial.println("pin 10 laag");
     digitalWrite(10, LOW);}
 else
     {Serial.println(teller);
     Serial.print((int)temp); Serial.println( " Graden");
     Serial.print((int)humidity); Serial.println(" %Vochtgehalte");
      Serial.println("pin 11 hoog");
     digitalWrite(11, HIGH);
     teller = 0;
     delay (10000);
      Serial.println("pin 11 laag");
     digitalWrite(11, LOW);
     delay (50000);}


 // DHT11 sampling rate is 1HZ.
 delay(1500);
}
Title: Re: teller waarde wordt niet begrepen
Post by: evanmars on Apr 22, 2019, 02:15 pm
You are resetting teller to 0 every time through loop().
Title: Re: teller waarde wordt niet begrepen
Post by: sterretje on Apr 22, 2019, 02:31 pm
There is a dedicated Dutch section further down on the forum.

You can make your variable either global or static.
Title: Re: teller waarde wordt niet begrepen
Post by: Wolf91 on Apr 25, 2019, 02:11 am
Als pin 10 en 11 blijven schakelen, dan doet de code precies wat jij hebt neergezet. Maar als ik je code zo lees zal dat niet gebeuren.
Een hint: kijk eens naar waar de waardes van teller veranderd worden.
Title: Re: teller waarde wordt niet begrepen
Post by: shooter on Apr 29, 2019, 11:13 pm
ik denk dat je teller eigenlijk een vlag is dus dat kan beter met true en false.
erder snap ik die if nog niet helemaal.