Arduino Forum

International => Scandinavia => Topic started by: BjornTore on Feb 07, 2012, 11:21 am

Title: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Feb 07, 2012, 11:21 am

I think to take a picture of an air rifle bullet that hit a falling water drop. Thinking to use a start button that starts the camera, open the valve in 150ms so that the water droplet is the appropriate size (and release). Timer control with a photo gate and then we trigger an electric motor which in turn triggers an air rifle, and finally a trigger pulse that triggers the flash.

I am using Arduino UNO and have never used it before. Someone who takes the challenge of writing the program if I specify exactly how I want it to work? want any help from anyone who can understand Norwegian, and preferably from someone who likes to shoot pictures.
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: 3dprinter on Feb 08, 2012, 12:54 am
Antager at dansk/svensk er tæt nok på Norsk.

Programmet er ganske enkelt. En liste med tider og hvad der skal ske til den tid.

Elektronikken er lidt mere problematisk - snitflade til så meget forskelligt udstyr

At finde ud af de nøjagtige tider, og få det gentagbart ... ja der ligger den sjove udfordring. Hvor nøje er tiden mellem signalet fra Arduino til geværet og at geværet faktisk fyr. Der er en del mekanik så tider kan variere. Kan der laves en feedback (kontakt) når det faktisk har skudt?

Aner (næsten) intet om fotografi ellers, og speciellt ikke noget om HighSpeed.

(NB: Hvis du vil have hjælp af de engelske folk så spørg i Project. I den her afdeling skrives der skandinavisk. Din position på verden er ligemeget)
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Feb 08, 2012, 07:55 pm
Supert!! Da er du min første venn her inne på forumet  :)

Jeg har selv ganske god greie på foto og har rimelig god greie på elektronikk også.

Skal lage en skisse over hva jeg har av utstyr og hvilke signaler dem gir/trenger. Kan også tegne et flytdiagram som viser hvordan jeg ønsker at dette skal fungere, samt tegner inn hvilke timer-tider jeg ønsker innlagt.

Kan du sende med en e-post til bts.troms@hotmail.com så sender jeg planene via e-post.

Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: 3dprinter on Feb 08, 2012, 10:32 pm
Pointen med et forum er at mange kan hjælpe - privat mail er lidt lukket. Men hvis du mener det du har ikke skal ud til alle og enhver, så kan du bruge "IM" som er personlig mail på forumet.

Her er en meget enklet program. Jeg tror når vi/du analysere det her lidt mere så er nogen af hændelserne ikke bare en "fast køreplan" så har det her program lidt mulighed for at gøre ting overlappet (det er derfor der bruges "Timers" og ikke bare "delay()").

Code: [Select]

/* Liste af hvilken Arduino pin laver hvad */
const int Knap   = 3 ; // Den man trykker på. (Forbinder pin til GND)
const int Ventil = 4 ; // Solenoid ventil til vand
const int Draabe = 5 ; // Photogate til dråbe (hvordan ser man noget gennemsigtigt?)
const int Kamera = 6 ; // Åben/udløs kamera
const int Gevaer = 7 ; // Udløser til Gevær
const int Blitz  = 8 ; // Udløser til blitzen
/* Liste med tids intervaller (millisekunder) */
const unsigned long AabenVentil = 1000UL ; // ventil åbning efter knap tryk (1sec)
const unsigned long LukVentil   = 1150UL ; // og luk igen ...
const unsigned long AabenKamera = 1UL ;    // Kamera åben efter dråbe set
const unsigned long SkydGevaer  = 25UL ;   // Skyd gevær efter dråbe set
const unsigned long UdloesBlitz = 77UL ;   // Udløs Blitz efter dråbe set
const unsigned long LukKamera   = UdloesBlitz + 5UL ;   // Tid når kamra er færdigt efter blitz (5 ms)

void setup () {
  pinMode(Knap,  INPUT ) ; digitalWrite(Knap,HIGH) ; // intern pullup modstand til +
  pinMode(Ventil,OUTPUT) ; digitalWrite(Ventil,LOW) ;
  pinMode(Draabe,INPUT ) ;
  pinMode(Kamera,OUTPUT) ; digitalWrite(Ventil,LOW) ;
  pinMode(Gevaer,OUTPUT) ; digitalWrite(Ventil,LOW) ;
  pinMode(Blitz, OUTPUT) ; digitalWrite(Ventil,LOW) ;
}

unsigned long Start ;

void loop() {
 
  /* Strukturen kan gøres på flere måder. Her vælges en meget enkel en,
     Vi venter på at de forskellig trin udløses en efter en. */

  while (digitalRead(Knap)==HIGH) /* null */ ; // vent på knap tryk

  Start = millis() ;                       // Noter start

  while ( millis()-Start < AabenVentil ) ; // Vent indtil vi skal åbne ventilen
  digitalWrite(Ventil,HIGH) ;              // Åben
  while ( millis()-Start < LukVentil ) ;   // Vent indtil vi skal lukke ventilen
  digitalWrite(Ventil,LOW) ;               // Luk

  while ( digitalRead(Draabe)==LOW) ;      // Vent til vi ser dråben

  Start = millis() ;                       // Noter Start tid ...

  while ( millis()-Start < AabenKamera ) ; // Vent indtil vi skal åbne kameraet
  digitalWrite(Ventil,HIGH) ;              // Klick
  while ( millis()-Start < SkydGevaer ) ;  // Vent indtil ...
  digitalWrite(Gevaer,HIGH) ;              // Klick
  while ( millis()-Start < UdloesBlitz ) ; //
  digitalWrite(Blitz,HIGH) ;               //

  while ( millis()-Start < LukKamera ) ;   //
  digitalWrite(Blitz,LOW) ;
  digitalWrite(Kamera,LOW) ;               // Luk kamera, gevaer osv
  digitalWrite(Gevaer,LOW) ;

  delay(1000) ;   // Vent yderlige et sekund
}

 
 
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Feb 09, 2012, 10:12 am
OK

Var ikke klar over at det er mulig å legge med vedlegg i linken, så vi kan gjerne forsøke å ta det åpent.

Har endret litt på planene og tenker nå å lage ferdige senarie-program, ett program for bilde av kronen, ett for bilde av kolliderende vanndråper, ett for kolliderende dråper med flere farger (to solenoid ventiler), ett for bilder av ballong som skytes ett for oppsettet jeg innledningsvist startet med osv.

For å velge Senarie/program så tenker jeg å bruke en rekke med 2-4 DIP-brytere. Mulig det til slutt kan bli for lite utganger på Arduino UNO?

Har tegnet et flytskjema for et enkelt oppsett bare for å komme igang. Kan du lage scriptet for det først, så utvider vi etterhvert som jeg får testet. Se vedlagte skjema.

Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: 3dprinter on Feb 10, 2012, 01:24 am
Jeg kigger på flowcharten i weekenden. Men der kan jo være andre der har noget at tilføje.

Der er flere der har brugt Arduinoen for alt mulig hjælp til fotografering. Dit projekt er nemt for Arduinoen, reelt kan den styre ting med ca 0,05 ms nøjagtighed.
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Feb 10, 2012, 01:26 am
Supert!

Dette blir spennende

Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Feb 12, 2012, 02:14 am

Du skriver "Photogate til dråbe (hvordan ser man noget gennemsigtigt?)"

Vet ikke hvordan, men Den detekterer venndråper uten problemer. Tok bilder i dag (uten timer) og ser at photogaten er veldig pålitelig. 90% av bildene er helt som dette, di resterende har et avvik på 1-2mm.
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: 3dprinter on Feb 12, 2012, 12:28 pm
Smukt! Du kan din fototeknik :)

Tænk, i de "goe gamle dage" ville du for hvert forsøg tage rullen ud, ud i mørkekamret og fremkalde, tilbage at lave en justering og så forsøge igen. (Udover at der kun var LDR som lysmåler og de reagrerer "langsommere" ...)

Nåh, der er ikke noget nyt i din flow chart. Du har i mit program udkast alle delene, du skal bare flytte lidt rundt på linjerne.
Konstruktionen "while ( test ) ;" gør at vi kører i en løkke som du tegner, som første trin. Det der semikolon er MEGET vigtigt ellers bliver det noget helt andet.
"while ( millis()-Start<DelayVærdi ) ;" er det sammes om at skrive "delay(DelayVærdi)". Fordelen er at vi kan kan tilføje noget vi gør mens vi venter - det kan man ikke med delay. Så vil man skrive
Code: [Select]
  while ( millis()-Start<DelayVærdi ) {
    if (digitalRead(5)==HIGH) doSomething() ;
   }
"something" kan f.eks. være Start=millis()+DelayVærdi+1 ; - det vil fungere som en "straks udløser"

Jo der er noget nyt i din flow chart som jeg ikke forstår - dit DIPbryter. Antagligen en række switches? Hvis formålet er variere programmet (finjustere tider) så kan man alternativt bruge Serial og indtaste fra komputeren. Er det bedre? Jeg har en lille stump kode der gør det nemt at indtaste kommando-og-tal (hvor jeg skulle finjustere tid-sekvencen af en række lys). Jeg ser heller ikke hvor "C" og "D" i flowchartn går hen.

Jeg har før skrevet hele programmer til folk der var goe til andet en C-sproget på Arduino, der havde sjove projekter - f.eks: http://vimeo.com/24959129 men indtil andet tror jeg du gerne vil forsøge selv.
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Feb 12, 2012, 09:04 pm
Hehe, ja det var nok garantert mye vanskeligere før man fikk digitale kamera, men dem fikk det nå til da også.

Ja jeg har flyttet litt om på rekkefølgen i forhold til ditt første utkast. Selve kameraet er gansk tregt og rekker ikke å ta noe bilde etter at photogaten har registrert dråpen. I realiteten så holder jeg det helt mørkt i rommet, så kameraet kan gjerne stå åpent i 2-4 sekunder uten at det gjør noe som helst. Det er blitsen som belyser bildet og den er veldig kjapp. Kommer helt ned i en lukkertid på 0,000028 sekund. Det rekker i massevis for å fryse en vanndråpe, men en luftgeværkule vil forflytte seg ca 2-3 millimeter på denne tiden.

Komklussjonen er altså at kameraet kan åpnes veldig tidlig i sekvensen, og når vi ønsker å ta bildet, så trigger vi blitsen.

DIP-bryterne er nye momenter og tanken er at jeg skal velge forskjellige program med dem. Program "A" er et program for å ta bilde av vannkroner (se vedlegte bilde), ett program for å ta bilde av kolliderende vanndråper, ett program for vanndråpe som kolliderer med en luftgeværkule osv. Derfor er dem tatt med. Har ikke tegnet ferdig flytskjemaene for program B, C og D enda. Dem tenkerjeg å tegne ferdig siden.

Det som også er nytt er at jeg har tatt med et POT-meter. Det var ikke med i det første utkastet. Hensikten med POT-meteret er at det skal være mulig å justere hvor stor dråpen skal være. Dette gjøres ved å justere tiden på hvor lenge solenoid-ventilen holder åpen. Tipper tiden for en normal dråpe er 0,050 sekund, men det kan være ønskelig å kunne justere dette fra 0,020 - 0,100 sekund.

Som jeg nevnte tidligere så har jeg aldri programmert Arduino tidligere, så derfor vil jeg trenge hjelp selv til så enkle ting som å skifte om på rekkefølgen for når kameraet skal åpne. Det med DIP-brytere, POT-meter, samt 10X repetisjon er helt nye momenter. "Vannkronen" (se vedlagte bilde) oppstår ca 0,202 sekund etter at dråpen har passert photogaten. Program "B" er for kolliderende vanndråper. Dem oppstår ca. 0,290 sekund etter at en har sluppet 2 vanndråper (med passe størrelse) med et interval på ca. 0,1 sekund. Men program B tenker jeg vi venter med til etter at vi har fått til den "enkle" vannkronen. Begge disse bildene er tatt med manuelt sluppede dråper (pipette), men med bruk av photogate og en helt vanlig analog timer (fra HiViz).

Når programmet er ferdig, så er det ikke meningen at jeg skal trenge å bruke PC'en når jeg skal ta bilder. Enheten må kunne fungere selv uten PC.

Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: 3dprinter on Feb 12, 2012, 09:42 pm
OK, jeg laver nok et nyt program.

Kig på Arduino i File-Examples menuen under Analog for en POT input. (Lysdioden er ikke nødvendig - der er en på dit Arduino kort allerede) SÅ kan du test om din POT er god nok. (Den skal være LINEAR ikke LOG)

De er "DIP-bryter" - det er bare tænd/sluk kontakter? (Jeg tænker på de der bittesmå vippekontakter på et printkort)

Der er 6 analog indgange så jeg vil forslå flere POT til de forskellige indstillinger:
Pot 1: Vanddråbe åben
Pot 2: Vent efter photodiode for vanddråbe
Pot 3: xxx
For dine programer kan betydningen af POTsene være forskellig.

Så du laver en fin frontpanel med et par DIP/vippe kontakter, og en 2-4 POTs... ;-) så kan jeg nok lave programmer.
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Feb 12, 2012, 10:58 pm
Takk for tipset. Har liggende POT-meter på 10K, 50K og 100K, men vet ikke om dem er LINEÆRE eller LOGORITMISKE, så for sikkerhets skyld så bestiller jeg dette:

http://www.ebay.com/itm/Pack-2-100K-LIN-16mm-Potentiometer-POT-Alpha-POT-/130512342405?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1e63244d85

DIP-bryterne mine er i pakker på 5 og 5. Derson vi har innganger nok, så da ønsker jeg at vi bruker alle kombinasjoner fra 00000 til 11111, altså hele 32 kombinasjoner for valg av program. Å bare legge inn maks 5 program er jo å sløse litt da det er meget tenkelig at jeg vil utvide med flere program senere. DIP-bryterne jeg har bestilt er disse:

http://www.ebay.com/itm/New-5-x-5-positions-DIP-Switch-Red-Free-shipping-5P-/330565974241?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf74478e1

Legger også med bilde av inngangskretsen for Fotogaten. Den har ikke releutgeng, men en superkjapp SRG-gate som fungerer på samme måte som en potensialfri NO releutgang. Dog så vil den ene tråden ha forbindelse med jord/gnd.
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: 3dprinter on Feb 13, 2012, 12:34 am
På en normal Arduino Uno har vi D2 til D12 (dvs 11 stk) normale digital in/utgång. D13 er utgång alene, pga den indbyggede LED. D0 & 1 er Seriel, så de kan bruges, men kun når man ikke skal programmere mere (utan at kobble kredsløbet fra) Der er også A0 til A5 (6 styks) der kan bruges som digital ind/ud, men ellers er tænk som analog in (potentiometer). Så i runde tal, har du 16 ind/ud gange.

Jeg har selv kredsløb med photogates. Normalt ikke noget problem.

Program skrivning om en dag eller to
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Feb 13, 2012, 08:58 am
Tusen takk for hjelpen så lang. Trur dette kommer til å bli et flott prosjekt!

Bare en liten endring som jeg ønsker at du kan ta med i "program A - vannkrone" før du skriver det. Programmet bruker jo blitslyset for å fryse dråpen, og siden kameraets lukker står åpen i 2-4 sekund, så må jeg ha det mørkt i rommet. Det er litt unødvendig pes med å slå av og på hodelykten/taklyset for hver bildeserie, så jeg tenker å montere inn en 3W LED lampe (arbeidslys) i samme boks som Arduino'en og tenker vi kan la Arduino'en få jobben med å slå av og på lyset også.

Kan du legge inn en eksta utgang til i programmet. Ønsker at den slår på "lys utgangen" (sette utgangsporten høy) helt på slutten av "program A - vannkrone", altså etter at programmet har kjørt 10 runder og det er tatt 10 bilder. Så ønsker jeg at lysets blir slått av helt i starten av "program A - vannkrone". Og at lyset forblir avslått i hele sekvensen hvor det tas 10 bilder.

Ser at dette oppsettet vil medføre at vi starter med avslått lys, men det er helt OK. Jeg kjører som regel en testrunde eller to for å justere inn fokus og vanntrykk alikavel. Ønsker altså ikke at lyset skal slås på straks Arduinoen blir slått på (får strøm), og ønsker heller ikke å legge ut en egen bryter for denne lille finessen.

Hentet ideen fra denne linken: http://www.youtube.com/watch?v=R8_dAgaBBdI

Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: 3dprinter on Feb 14, 2012, 06:08 pm
Skrevet lidt hurtigt. Kig på det, og se om det matcher dine tanker.
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Feb 15, 2012, 10:28 am
Tusen takk!

Dette ser veldig lovende ut. Kan ikke si jeg forstår det, men jeg skal teste programmet, så får du høre hvordan det fungerer.

Lurer litt på tilkoplingen av POT-metret. Skal senterkinnen til port A0 og en av sidepinnene til GND, eller skal senterpinnen til GND og sidepinnene til A0 og A1?

Er det slik at lyset nå vil bli slått PÅ straks Arduino'en får power? Ønsker at lyset slal være AV helt til første sekvens var kjørt, men det er er liten detalj vi eventuelt kan justere senere.

Mvh
Bjorn Tore
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: 3dprinter on Feb 15, 2012, 08:04 pm

Dette ser veldig lovende ut. Kan ikke si jeg forstår det, men jeg skal teste programmet, så får du høre hvordan det fungerer.
Har du overhovedet fået din Arduino at virke? - f.eks. med at indlæse File-Example-Blink og ændre intervallet?

Quote
Lurer litt på tilkoplingen av POT-metret. Skal senterkinnen til port A0 og en av sidepinnene til GND, eller skal senterpinnen til GND og sidepinnene til A0 og A1?
Senterkinnen til A0. De andre til hhv +5V og GND. Derfor er en 100K eller 50K pot god, så trækker du ikke meget strøm (5V/100K)

For afprøve pot opkobblingen prøv så File-Example-AnalogInput.

Og så skulle du have nok erfaring at lave et bitte lille program så du kan tænd-slukke Lyset på Pin13 ved en af DIP vippe kontakterne.

Quote
Er det slik at lyset nå vil bli slått PÅ straks Arduino'en får power? Ønsker at lyset slal være AV helt til første sekvens var kjørt, men det er er liten detalj vi eventuelt kan justere senere.
Lyset tænder ved poweron. Og slukker ved knap trykket. Og det kan justeres, ja. (bare fjern den ene linje i setup modulet)
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Feb 15, 2012, 11:09 pm
Nei jeg har ikke mottatt min Arduino enda. Venter fælt og håper den dukker opp i morgen.

Har lastet  programvaren og ser det ligger en del øvingsprogrammer der, men får ikke kjørt dem da jeg ikke har noe simuleringsverktøy heller. Jeg er såpass gammel at jeg husker vi programmerte litt i BASIC i 1978-79, har også programmert mikroprosessirer i 1985-86, men dette med C++ er helt nytt for meg. Men tusen takk for hjelpen, den er gull verdt.

Trenger å komme kjapt inn i dette da jeg vil få bruk for den i forbindelse med et fotokurs jeg skal være med å holde.

Mvh
Bjørn Tore
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: 3dprinter on Feb 16, 2012, 05:20 pm
Simuleret Arduino, denne Msg tråd (http://arduino.cc/forum/index.php/topic,81945.msg617313.html#msg617313). Den er under udvikling (brug ikke penge på den, lev med de 30 sekunders straffeboks :) ) men kan være en hjælp for dig, da man kan single steppe og den slags.
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Feb 21, 2012, 12:03 am
Takk for linken!  (har ikke rukket å teste den ennå)

Fikk lastet inn programmet du har skrevet, og Arduinoen aksepterte det. Men jeg  fikk ikke testet det da jeg mangler inngangskretsene og utgangskretsene for å få kople til de eksterne delene. Har bestilt meg demo-bord for å ha en plass å kople på.

Det som skjedde var at LED13 tente, jeg trigget pin12 mot GND og LED13 slukket. Men etter en stund (ca. 2 minutt), så tente LED13 igjen (uten at PHOTOGATEN var trigget). Vel, noe surrer og går i loop, men jeg må vente på demo-bordet før jeg får koplet til POT-meter og utgangstransistorene slik at jeg får kjørt en skikkerlig test.

Nå er vi igang. Jippiiiii...... :-)
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: 3dprinter on Feb 21, 2012, 09:21 pm
Indgange der ikke er tilsluttet noget er lidt tilfældigt om de er op eller ned. Altid set input der ikke bruges til 0 eller 5V (hvis de bruges i programmet. Hvis de slet ikke bruges er det lige meget). Der kan man med fordel bruge den interne pullup, så er en ikke tilsuttet pin helt bestemt på HIGH.

(Jeg ser du får lidt grundlæggende hjælp i den anden tråd :) )
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Feb 29, 2012, 01:31 pm
Har enda ikke fått testet dette da min utløsermekanisme for luftgeværet ikke har dukket opp. Det kan imidlertid godt tenkes at overgangen fra motor til gevær vil bli det svakeste punkt, så plan to er å lage et luftgevær som drives av trykkgass, samt trigger det hele med hjelp av en luftventil. Ble litt opptatt med disse vanndråpebildene, men har ikke glemt mitt hovedprosjekt som er å få tatt bilde av en vanndråpe som kolliderer med en geværkule. Det er det ikke så mange om har klart å få til, så det blir litt spess.

Har startet en annen tråd for å sjekke om det en mulig å ikke bruke DIP-brytere, men en 12-punkts vribryter som programvelger. Det blir enklere å forholde seg til når det hele skal monteres inn i kabinett. Dog så har jeg ikke 12 ledige innganger.
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: 3dprinter on Feb 29, 2012, 06:26 pm
Har set den anden tråd. 4 digitale indgange er 16 kombinationer. Du behøver ikke 12. ;)
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Feb 29, 2012, 06:56 pm
Ja det stemmer. Ulempen er bare at DIP-bryter-løsningen ikke er så fleksibel med tanke på at dette skal pakkes inn i et kabinett. Det vil bli enklere å montere en vribryter (eller POT-meter) i kabinettet.

En annen ting er at jeg tenker å lage flere slike dråpemaskiner (for salg) og da ønsker jeg å ha et rimelig alternativ. Det vil det være mye rimeligere å bruke en ATtiny85 enn en Ardiuno. Den koster bare 1/4 så mye, samt den tar mindre plass og bruker mindre strøm. Ulempen er at ATtiny85 ikke har mer enn 6 I/O porter, samt at den ikke støtter riktig alle Arduino funksjoner/programmer.

Jeg trenger en port for blits, en (eller to) for magnetventil(er), en for START/kamera. Lys av/på er litt luksus. Også POT-meter er litt luksus. Men en programvelger ønsker jeg å ha med. Altså burde det være mulig å klare seg med 6 porter; håper jeg.

Se: http://hlt.media.mit.edu/?p=1229

Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: 3dprinter on Feb 29, 2012, 10:46 pm
Det der med prisen er en sjov ting.  På min RS-online, som ikke er billig, koster en AtTiny85 22kr og en almindelig DIP pakke ATmega132 (som i en rigtigt Arduino) 32 kr. 10kr er selvfølgelig 10kr, men da dit projekt sikkert bruger kasser, printplade, strømregulering, stik, skruer og meget mere til ... 150? 250? synes jeg argumentet er lidt ...sjovt. Og så kommer ventiler og specille tilslutnings ledninger dertil.

Hvis man nu vil lave et par hundrede enheder til salg, så begynder indkøbsprisen blive interessant, især da nogle komponenter bliver billige i 100+ eller 1000+ kvantiteter, og så lønner det sig at shoppe.

Som hobbist - og det er jeg - så er prisen næsten ligegyldig da jeg har det sjovt med at programmere det jeg samler. Jeg får mange timers underholdning ud af en 200Kr Arduino (De kan købes billigere, men jeg støtter grundlæggerne <smiley med glorie mangler her :)>

Lige nu erstatter jeg i mine projekter den 200+kr dyre Arduino print med en  billigere kort  (http://www.hackmeister.dk/lcd-io-backpack/) og SMD ATMega132 hvor der kun er monteret de støtte komponenter jeg har brug for (ingen USB, stik, regulering osv...) så er jeg ned 1/4 pris uden funktions tab på et mindre printkort. Jeg må prøve et par AtTiny også, "one of these days".

Nåh, videre med dit projekt. Du skriver bare hvis programmet skal skrives om til en Tiny ( skulle ikke være nødvendigt )
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Mar 01, 2012, 12:02 am
Ok, mulig jeg er på bærtur. Ble bare så sjarmert av at den lille tassen har både CPU, klokke og EEPROM, samt at den kunne programmeres. Var ikke klar over det alternativet du nevner. For 3-4 uker siden så hadde jeg ikke hørt om Arduino engang. Men nå tenkte jeg også litt på at en liten krets med 8 foter er litt vansleligre å kopiere (særlig dersom jeg sliper bort merkingen på kretsen). 

Har litt tru på at det kan være et marked for et slikt produkt dersom det er enkelt nok og billig nok. Fotohobbyen er jo veldig viksende og mange beundrer disse dråpebildene og har lyst å ta slike selv. Ser også at dem som tar de flotteste bildene gjerne er elektronikkingeniører som har jobbet lenge for å rigge seg en dråperigg. Jeg ønsker å tilby noe enkelt for hobbyfotografen. Gjerne en komplett pakke med alt han trenger og gjerne til under kr. 1000,-.

Kanhende ønsker noen en løsningen 12 ferdigkomponerte program. Kanhende vil noen ha en mer fleksibel løsningen med fire vribrytere med dråpestørrelse, avstand, dråpestørreøse2, og tidsforsinkelse. Og kanhende ønsker noen å gjøre dette fra PC. Jeg kan godt tenke meg å tilby alle disse løsningene.  Kanhende kan jeg selge alle tre løsningene til samme kunde (etterhvert som han utvikler sine ferdigheter og blir mer hekta på dråpene). Uansett så er det ikke retferdig at denne muligheten skal være forbeholdt imgeniørene og/eller dem som har råd til dyre tidsmaskiner til flere tusen kroner.
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: Erni on Mar 01, 2012, 02:48 pm
Du har faktisk kun 5 I/O pinde på en Attiny85.
Den sjette er reset, og hvis du bruger den kan du ikke programmere den om igen (så har du nemlig ingen reset pin)
Den eneste mulighed er at bruge en High Voltage programmer og det er jo noget bøvl.

Jeg er selv vildt facineret af hvad så lille en dims faktisk kan. Og så er den meget simpel når man skal bruge den: glem alt om bootloader, krystal og kondensatorer og modstande, bare programmer og lod den i hvor den skal bruges. Det har jo også noget at sige i prissammenligningen.

Jeg startede med at programmere den vha. Arduino som ISP, og siden købte jeg en Pololu AVR programmer.


Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: 3dprinter on Mar 01, 2012, 08:58 pm
Ble bare så sjarmert av at den lille tassen har både CPU, klokke og EEPROM, samt at den kunne programmeres.
Enig.

Angående dine visioner af fotogrej, jeg talte med en af mine venner i Labitat (http://labitat.dk) og han nævnte i flæng et par websites og en færdig Arduino Shield der gør det samme. Som så meget andet her i verden, der er ikke meget der er nyt, meget er bare ting man selv kun hør om for første gang.

Det skal ikke holde en fra fornøjelsen at gøre det selv, og heller ikke fra fornøjelsen at måske kunne gøre det om igen, lidt bedre, billigere, smartere ... go go go
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Mar 02, 2012, 12:50 am
Joda det finnes mange foto-timere, har sett det. Men jeg tenker nå litt småskala produksjon for mine fotovenner. Mange av dem har lyst å ta slike flotte dråpebilder og storparten av dem har nok aldri hørt om Arduino. Tenker derfor at innpakkningen og prisen er vel så viktig som de tekniske finessene.

Fant en link som omtalte seriell kommunikasjon mellom Arduino og PC. Lurer derfor på om Adruino for eksempel kan sende meldingen "skriv inn ønsket dråpestørrelse", vente på svar, så "skriv inn ønsket tidsforsinkelse" og så på den måten hente inn verdier for parametrene som ønskes endret på. Da vil muligens brukeren kunne legge inn timer-verdiene fra PC uten å måtte forholde seg til hele sketchet. Da vil det jo også rekke med fem porter. En for seriell kommunikasjon, en for blits, en for magnetventil og en for START/kamera. Men uansett, dette med ATtiny er egentlig ikke så veldig viktig. Men det hadde nå vært litt artig om programmet på sikt lot seg flytte til en ATtiny, så det skader jo ikke å ha det i bakhodet.
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: 3dprinter on Mar 02, 2012, 05:33 pm
Bare for at vi ikke snakker forbi hindanden. "Arduino" er betegnelsen for hele systemet, bestående af et Arduino print med en Atmel chip med en boot loader, en IDE (editor med kompiler), "styresystemet" (der kalder setup og loop osv), og en nem USB opkobling. Og alle delene er opensource og må genbruges og modificeres uden frygt.

Atmel laver en bunke chips, bl.a. Atmel 8 bit processorer; AtTiny og ATMega. De er ikke opensource (skulle du have adgang til en chip fabrik :) )

En AtMega har indbygget seriel communication UART, men de færreste pc'er disse dage har en seriel port. Der findes USB-COM port devices, og en af den slags sidder netop på Arduino boardet (de fleste -Arduino serien indholder også nogle uden).

Så .. hvis du vil lave noget som en ikke teknisk bruger skal kunne snakke med en pc/mac så skal den have USB delen. Du kan meget snedigt ;) sælge USB-kabel-med-seriel seperat så prisen for din dråbe-flash enhed bliver mindre. Usb-seriel kabel kan jo købes mange steder. Men det bliver nok med en AtMega chip.
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Mar 02, 2012, 08:22 pm
OK jeg ser den. Da konkluderer jeg med at mine ATtiny tanker var et blindspor. Det samme med denne tilsynelatende enkle serielle kommunikasjonsporten opp mot PC.

Tenker da å jobbe vidre med tanken om å bruke Arduino Nano for denne dråpemaskinen. Da har jeg i hvertfall tilstrekkelig med innganger å boltre meg med. Har ikke mottatt denne ennå, men tanken er da å lodde Nanoen fast i en hobby-printplate hvor jeg også får plass for litt driverkretser og skruklemmer for innkopling av diverse signal og power-kabler.

Da har altså mitt prosjekt en USB-inngang for de litt viderekommende, men jeg har fortsatt lyst at den skal kunne brukes frittstående uten PC.  Altså en programvelger for valg av ferdige programmer (som nermest sikrer brukeren bildemessige fulltreffere). En programvelger (12-stepp) og en blitsutløser korrigering med (-5, -4, -3. -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Da kommer brukeren ganske langt får han blir nødt å sette opp USB-porten og åpne opp Arduino sketchet for å komme seg vidre og få til egendesignede dråpeformasjoner.

Liker ikke helt å ende opp med bare en modell, samt å åpne opp sketchet helt, men som du sier, det er jo ikke noen stor hemmelighet hva som skjer i en enkel timerkrets. Får starte med dette og heller utvikle det etterhvert som jeg høster erfaringer. 

Har egentlig fått mange fine innspill her på forumet så jeg må bruke litt tid på å teste ut hvilke av disse som fungerer optimalt for mitt prosjekt.

Tusen takk for hjelpen alle sammen!
Title: Re: Hi-speed photography - Writing the timing program?
Post by: BjornTore on Mar 03, 2012, 01:47 pm
Se vedlagte bilde og videosnutt.  (Dette er min første film, så ingen filmkritikk takk)

http://www.youtube.com/?watch?v=ADpoHTwkw2g&feature?=email