Go Down

Topic: please help (Read 280 times) previous topic - next topic

Floris465

  if (ctr - 2 < meetwaarde < ctr + 2){ 
    // als de meetwaarde zich tussen 1°C boven en 1°C onder de InstelTemp bevindt, dan gaat het groene led lampje aan
  digitalWrite(ledGeel, HIGH);         
    // zet spanning op het groene led lampje
  }
  if (meetwaarde > ctr + 2){           
    // als de meetwaarde 1°C boven de InstelTemp komt, dan gaat het groene led lampje uit
  digitalWrite(ledGeel, LOW);   
    // haalt spanning van het groene led lampje af
  }
  if (meetwaarde < ctr - 2){           
    // als de meetwaarde 1°C onder de InstelTemp komt, dan gaat het groene led lampje uit
  digitalWrite(ledGeel, LOW);}   
    // haalt spanning van het groene led lampje af
  if (ctr - 1 < meetwaarde < ctr + 1){ 
    // als de meetwaarde zich tussen 1°C boven en 1°C onder de InstelTemp bevindt, dan gaat het groene led lampje aan
  digitalWrite(ledGeel, LOW);         
    // zet spanning op het groene led lampje

why doesnt this work, i want to light a LED

Robin2

Please post the complete program.

There is a Nederlands section of the Forum if that is your native language.

...R
Two or three hours spent thinking and reading documentation solves most programming problems.

AWOL

Code: [Select]
if (ctr - 2 < meetwaarde < ctr + 2)Almost certainly doesn't do what you think.
Try again, but use the && operator.

MAS3

Hoi Floris465 (toevallig familie van agent 327 ?), welkom in het Nederlandstalige deel.

Ik weet wel wat er fout gaat hoor:
Als je het gele LEDje aanzet, dan gaat daardoor echt het groene LEDje niet branden hoor.
Dus dat moet je probleem natuurlijk zijn.

Als dit toch niet helemaal het geval is, dan kun je hier (klik !) lezen hoe je jezelf kunt helpen om passende hulp te krijgen, dus dat is zeker het lezen waard, ook de link naar het Engelse verhaal.
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html

shooter

het zijn twee voorwaarden dus if ((temp >2) && (temp <3)) {acties}
in de wiskunde eigenlijk ook niet, maar dat doen we uit luiheid.

paul deelen
shooter@home.nl
making controls with codesys PLC and arduino

Go Up