Go Down

Topic: Gsm sim 900 till hemma gjort larm (Read 2808 times) previous topic - next topic

Mrnoobyman

Hej ! jag har försökt att få en ir sensor att starta mitt sim 900 gsm kort .jag är en riktig nybörjare på c++  :( 
jag försöker lära mig men det går trögt  :~ kan ha med (åldern att göra ) ,,,tanken är att jag ska köra med
rf till arduino och sen sända ett sms om det blir inbrott eller brand .

rf delen har jag fått att funka med nRF24L01+ så långt att jag kan tända en led med hjälp av en ir ..
Nu ska jag ha bytt ut leden mot att jag kickar igång mitt sim 900 kort så det sms . Efter som jag är helt ny på c++ har jag suttit och kollat och provat olika koder som andra skrivit och försökt lägga in en ir trigg ..men jag får det inte att funka  :(
Finns det någon av er som kan visa mig hur jag skriver in en start funktion till tex denna koden ?

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM900(7, 8);

void setup()
{
  SIM900.begin(19200);
  SIM900power(); 
  delay(20000);  // give time to log on to network.
}

void SIM900power()
// software equivalent of pressing the GSM shield "power" button
{
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(9, LOW);
  delay(5000);
}

void sendSMS()
{
  SIM900.print("AT+CMGF=1\r");                                                        // AT command to send SMS message
  delay(100);
  SIM900.println("AT + CMGS = \"mobilnr\"");                                     // recipient's mobile number, in international format
  delay(100);
  SIM900.println("LARM");        // message to send
  delay(100);
  SIM900.println((char)26);                       // End AT command with a ^Z, ASCII code 26
  delay(100);
  SIM900.println();
  delay(5000);                                     // give module time to send SMS
  SIM900power();                                   // turn off module
}

void loop()
{
  sendSMS();
  do {} while (1);
}

Med vänlig hälsning  uno   (en nybörjare som kört fast )

Go Up