Go Down

Topic: Århus - 9-10 maj - MiniMakeFaire (Read 5564 times) previous topic - next topic

3dprinter

http://makerfaire.dk/

Danmarks første Mini Maker Faire d. 9-10. maj i Aarhus.  Det afholdes på Hovedbiblioteket, møllegade 1, 8000 Aarhus C

Go Up