Go Down

Topic: Skicka data via BT till mobil (Read 2621 times) previous topic - next topic

Xrim

Är det någon som vet hur man skickar data till en mobil via BT?
Jag kan koppla upp arduinon till datorn via BT och få informationen presenterad på hyperterminal.
Tanken är att skicka data till en mobil via seriell BT och sedan låta mobilen skicka vidare datan via gprs till en server.
Behövs det en java applikation i telefonen eller finns det en enklare lösning?


lalle_calle

Du kanske skulle skriva hur du löste det? Ifall andra får samma problem.

Go Up